Projekt Toporów

Projekt „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów” w skrócie Projekt Toporów miał na celu zbadanie obszaru Puszczy Zgorzeleckiej.

Puszcza Zgorzelecka ta zajmuje powierzchnię około 300 km² i jest zachodnią partią Borów Dolnośląskich, które są jednym z największych zwartych kompleksów leśnych Europy Środkowej – o powierzchni około 1650 km². Puszcza Zgorzelecka rozciąga się pomiędzy rzekami Nysą Łużycką na zachodzie i Czerną Wielką na wschodzie. Od południa dochodzi do odlesionego Pogórza Sudeckiego, od północy graniczy z Puszczą Żagańską. Położona jest na Nizinach Sasko-Łużyckich, będących częścią Niżu Środkowoeuropejskiego . Jej granice są reliktem średniowiecznych podziałów własnościowych Górnych Łużyc, a nazwa pochodzi od pobliskiego miasta Zgorzelec/Görlitz. Puszcza Zgorzelecka ma znaczne walory przyrodnicze chronione w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Jej część zachodnia to dolina Nysy Łużyckiej chroniona ze względu na ekosystem zbliżony do naturalnego. Lasy położone na wschód od Nysy to obszar specjalnej ochrony ptaków..

Poszerzeniu wiedzy o dziedzictwie puszczy służy projekt badawczy „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów”. Jest on realizowany przez naukowców skupionych przy Katedrze Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: archeologów, antropologów, botanika, zoologa oraz wolontariuszy – młodzież akademicką i uczniów szkół średnich z Polski i Niemiec.

W skład zespołu badawczego wchodzą:

  • dr Jacek Szczurowski (Katedra Antropologii UPWr we Wrocławiu) – kierownik projektu
  • dr Paweł Konczewski (Katedra Antropologii UPWr we Wrocławiu)
  • dr hab. Dariusz Nowakowski (Katedra Antropologii UPWr we Wrocławiu)
  • dr Agnieszka Tomaszewska (Katedra Antropologii UPWr we Wrocławiu)
  • mgr Agata Sady (Muzeum Śląskie w Katowicach)
  • mgr Magdalena Konczewska (Instytut Archeologii UWr.)
  • mgr Radosław Biel (Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki PWr)
  • mgr Paweł Zawadzki (Fundacja „Łużyce – wczoraj i dziś”)