Plan zajęć

Plany zajęć 2019/2020 semestr zimowy

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 1, semestr 1: PDF
Botanika – ważne informacje LINK

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 2, semestr 3: PDF

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 3, semestr 5: PDF

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 1:  PDF

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 3:  PDF