Plan zajęć

Plany zajęć 2021/2022 semestr zimowy

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 1, semestr 1 wejście
Studia I stopnia (licencjackie), Rok 2, semestr 3 wejście
Studia I stopnia (licencjackie), Rok 3, semestr 5 wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 1   wejście
Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 3   wejście