Konsultacje

PracownikNr pokojuAdres e-mailTelefonKonsultacje
KIEROWNIK
dr Jacek Szczurowski
310jacek.szczurowski@upwr.edu.pl 71 320 5889Wtorek
11:00-12:00
dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. nadzw.203krzysztof.boryslawski@upwr.edu.pl71 320 5882Czwartek
11:30-12:30
dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw.304barbara.kwiatkowska@upwr.edu.pl
71 320 5852Poniedziałek
9:00-10:00
dr hab. Halina Kołodziej, prof. nadzw.306halina.kolodziej@upwr.edu.pl 71 3205 871Wtorek
13:00-14:00
dr hab. Anna Lipowicz, prof. nadzw.311anna.lipowicz@upwr.edu.pl71 320 5898Wtorek
14:30 – 15:30
dr hab. Dariusz Nowakowski206darekn@hot.pl
dariusz.nowakowski@upwr.edu.pl
71 320 5887Poniedziałek
10:00-11:00
dr n. med. Aleksandra Karykowska307aleksandra.karykowska@upwr.edu.plPiątek
10:30 – 11:30
dr Paweł Konczewski307pawel.konczewski@upwr.edu.pl
pawelkonczewski71@gmail.com
Środa
10:00-11:00
/
Czwartek
10:00-11:00

dr Agnieszka Tomaszewska305agnieszka.tomaszewska@upwr.edu.pl71 320 5853Wtorek
10:30 – 11:30
mgr Katarzyna Graja309katarzyna.graja@upwr.edu.pl71 320 5891Wtorek
11:30 – 12:30
mgr Katarzyna Król308katarzyna.krol@upwr.edu.pl71 320 5891Środa
12:30-14:00
mgr inż. Edyta Stosiak201edyta.stosiak@upwr.edu.pl
antropologia@upwr.edu.pl
71 320 5889-
mgr inż. Anna Wojtal202anna.wojtal@upwr.edu.pl71 320 5889-