Nowy sprzęt na wykopaliska!

Zakład Antropologii Instytutu Badań Środowiskowych otrzymał dar od firmy Cellfast z Rzeszowa (https://www.cellfast.com.pl/) w postaci kompletu narzędzi do terenowych badań archeologiczno-antropologicznych. Narzędzia posłużą nam podczas wykopalisk w Polsce i w Czechach, w których poza kadrąWięcej

Zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii

W Zakładzie Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niektóre z zajęć (np. ćwiczenia z anatomii topograficznej) prowadzone są z wykorzystaniem nowych technologii, takich jak okulary 3D. Dzięki zastosowaniu technik wizualizacji trójwymiarowej studenci kierunków tj. biologia człowiekaWięcej

Spotkanie otwarte SKN antropologów „Juvenis”

Studenckie Koło Naukowe antropologów „Juvenis” zaprasza na spotkanie otwarte, które odbędzie się 9. listopada (środa) o godzinie 19.00 w sali 8W (sala wykładowa, budynek Zakładu Antropologii, I piętro). Będzie to okazja, aby dołączyć do kołaWięcej

Zaproszenie na wykład Profesora Stanleya Ulijaszka

W imieniu Profesora dr hab. Macieja Henneberga serdecznie zapraszamy na wykład profesora Stanleya Ulijaszka ze School of Anthropology and Museum Ethnography, University of Oxford. Wykład odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom 25. listopada b.r. oWięcej

Zawiadomienie o publicznej obronie pani mgr Marty Rychtarskiej

Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Marty Rychtarskiej pt. „Stan biologiczny XVII-wiecznej ludności z Drawska w Wielkopolsce, badania osteologiczne i odontologiczne” Obrona pracy doktorskiej odbędzie sięWięcej

Zapraszamy na otwarcie wystawy!

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu będzie w najbliższych tygodniach gościł u siebie wystawę przybliżająca nasz projekt! Od 12 do 29 października będzie ona prezentowana w głównym budynku uczelni. Będzie to już dziesiąte miejsce, w którym pięćWięcej

Zwierzęta i ich ludzie – oferta wykładu ogólnouniwersyteckiego

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na cykl wykładów ogólnouniwersyteckich w semestrze zimowym pt. „Zwierzęta i ich ludzie. Historia udomowienia”. Poprowadzi je dr hab. Marta Osypińska. Lista tematów spotkań Zarys historii relacji człowiek zwierzęta od antycznychWięcej