AL Halbau

Poszukiwani wolontariusze w ramach Projektu ToD: Totalitarne Dziedzictwo

Zakład Antropologii Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poszukuje wolontariuszy chętnych do udziału w terenowych badaniach archeologiczno–antropologicznych realizowanych w ramach Projektu ToD: Totalitarne Dziedzictwo. Badania obejmą relikty niemieckich obozów koncentracyjnych z czasów II wojnyWięcej

Nowy projekt badawczy Zakładu Antropologii

W styczniu 2023 pracownicy Zakładu Antropologii rozpoczęli realizację projektu badawczego „Bioarcheologia i archeologia krajobrazów represji Narodowo-Socjalistycznych: Perspektywa Europy Środkowo-Wschodniej”, finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS 22 program WEAVE. Więcej o projekcie można przeczytaćWięcej

Konkurs otwarty na stanowisko Post-Doc w grancie OPUS 2023

Termin składania ofert do 2. kwietnia 2023, 23:59. Więcej informacji pod poniższym adresem: https://bip.upwr.edu.pl/ogloszenia/praca-na-upwr/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich/konkurs-otwarty-na-stanowisko-adiunkta-typu-post-doc-w-grupie-pracownikow-badawczych-w-instytucie-biologii-srodowiskowej-176.html

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko stypendysty w grancie NCN

Konkurs na stanowisko stypendysty w grancie OPUS Narodowego Centrum Nauki został otwarty. Więcej informacji można znaleźć pod poniższymi linkami: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=193455 https://phd.upwr.edu.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/sciezka-projektowa/aktualne-ogloszenia/nabor-na-stanowisko-stypendysty-doktoranta-na-projekt

Nowy sprzęt na wykopaliska!

Zakład Antropologii Instytutu Badań Środowiskowych otrzymał dar od firmy Cellfast z Rzeszowa (https://www.cellfast.com.pl/) w postaci kompletu narzędzi do terenowych badań archeologiczno-antropologicznych. Narzędzia posłużą nam podczas wykopalisk w Polsce i w Czechach, w których poza kadrąWięcej

Zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii

W Zakładzie Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niektóre z zajęć (np. ćwiczenia z anatomii topograficznej) prowadzone są z wykorzystaniem nowych technologii, takich jak okulary 3D. Dzięki zastosowaniu technik wizualizacji trójwymiarowej studenci kierunków tj. biologia człowiekaWięcej