1000 lat Górnych Łużyc ludzie, grody, miasta

Projekt „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Umowa: PLSN.01.01.00-DE-0128/18-00

Konsorcjum

 1. Beneficjent wiodący – Landesamt für Archäologie Sachsen  Niemcy – Saksonia 
 2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 3. Museum Bautzen/ Muzej Budyšin, Niemcy – Saksonia
 4. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Polska
 5. Große Kreisstadt Zittau, Niemcy – Saksonia
 6. Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku, Polska

Zespół projektowy

dr Paweł Konczewski – kierownik projektu, dr Radosław Biel, dr hab. Barbara Kwiatkowska prof. UPWr, mgr Katarzyna Król, mgr Katarzyna Martewicz, dr hab. Jacek Szczurowski

Opis projektu

Strona internetowa projektu 1000 lat Górnych Łużyc
 • Cele projektu: Poprawa turystycznej i kulturalnej atrakcyjności obszaru wsparcia oraz uczestnictwa w kulturze poprzez wsparcie kulturowego i archeologicznego dziedzictwa i jego skuteczną publiczną prezentację.
 • Okres realizacji: od 1.10.2019 do 31.03.2022 (30 miesięcy)
 • Wartość projektu: 1 602 818,72 €, EFRE: 1 362 395,72 €
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej części projektu realizowanej na UPWr: 85% – 257 835,59 €

Rozpoznanie, badanie i opracowanie wspólnych archeologicznych, historycznych i kulturowych korzeni społeczności mieszkającej w rejonie przygranicznym na przykładzie pokoju w Budziszynie (1018), górnołużyckiego Związku Sześciu Miast oraz czasów napoleońskich.

Poprawa tożsamości regionalnej, uczestnictwo w kulturze i wkład w rozwój regionalny poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału w archeologicznym i historycznym dziedzictwie obszaru wsparcia (Górne Łużyce).

Projekt stworzy podstawę dla całościowej prezentacji dziedzictwa kulturowego 1000-letniej historii Górnych Łużyc. Dzięki współpracy transgranicznej opracowane zostaną przykładowe wystawy i pozamuzealne środki przekazu informacji, które wykorzystają bazy danych i archiwa z DE i PL. Dzięki digitalizacji i połączenia w sieć, wcześniej oddzielne systemy staną się wzajemnie i trwale dostępne oraz pomogą przezwyciężyć rozdzielenie Górnych Łużyc w historycznej perspektywie na niemiecką i polską część. Wykopaliska archeologiczne i dalsze badania laboratoryjne posłużą do uzupełnienia luk w wiedzy.

Wynikiem będzie lepsza rozpoznawalność i ułatwienie uczestnictwa w kulturze, a w konsekwencji większa identyfikacja mieszkańców z ich regionem na obszarze wsparcia oraz polepszenie korzystania z endogennych potencjałów dla turystyki i tym samym dla rozwoju regionalnego. Powyższe zostanie osiągnięte w wyniku utworzenia trzech wystaw, przekształcenia lub nowego opracowania muzealnych koncepcji wystawowych, publikacji oraz ogólnie dostępnych wydarzeń kulturalnych i promocyjnych.

Patronat medialny

Archeologia Żywa

Das Projekt 1000 Jahre Oberlausitz – Menschen, Burgen, Städte wird von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020 finanziert.

Die Oberlausitz blickt dies- und jenseits der Neiße auf eine gemeinsame tausendjährige Geschichte zurück. Besondere historische Ereignisse wie der Frieden von Bautzen (1018) oder die Gründung des Sechsstädtebundes (1346) sind fest im kollektiven Gedächtnis der Region verankert.Die historischen Wurzeln der Oberlausitz reichen bis in das 9. Jahrhundert zurück. Die im Boden archivierten Zeugnisse dieser langen gemeinsamen Geschichte, sind jedoch weitgehend aus der Erinnerung der hier lebenden Menschen verschwunden. Ziel des Projektes ist es, die archäologischen Bodendenkmäler im sächsisch-polnischen Grenzraum wieder in das Bewusstsein der Bevölkerung zu rufen und einen umfassenden Blick auf das gemeinsame Kulturerbe zu eröffnen. Ein Schwerpunkt soll dabei auch auf der Erschließung neuer archäologischer Fundstellen im Fördergebiet liegen. Das auf 2 1/2 Jahre angelegte Projekt wird von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020 finanziert. Das Landesamt für Archäologie Sachsen kooperiert als Lead-Partner unter der Projektleitung von Dr. Joanna Wojnicz mit fünf weiteren Projektpartnern:

 • Lehrstuhl für Anthropologie an der Naturwissenschaftlichen Universität Breslau
 • Museum Bautzen
 • Keramikmuseum Bunzlau
 • Städtische Museen Zittau
 • Euroregionales Zentrum für Kultur und Kommunikation Pieńsk

Eine erste Wanderausstellung wird mit Informationstafeln das Projekt im Arbeitsgebiet vorstellen. Die Ergebnisse des Forschungsprojektes werden abschließend in Bautzen, Zittau und Bolesławiec in mehreren Sonderausstellungen gezeigt.