dr hab. Dariusz Nowakowski

Stanowisko: adiunkt
Pokój: 206
Telefon: 713205887
E-mail:dariusz.nowakowski@upwr.edu.pl


Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC)

 1. Kwiatkowska K., Bisiecka A., Pawelec Ł., Witek A., Witan J., Nowakowski D., Konczewski P., Biel R., Król K., Martewicz K., Lissek P., Vařeka P., Lipowicz A. 2021. Differential diagnosis of a calcified cyst found in an 18th century female burial site at St. Nicholas Church cemetery (Libkovice, Czechia), PLOS ONE, 16 (7), s. e0254173,
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254173
 2. Kliś K., Żurawiecka M., Dubrowski A., Nowakowski D., Wronka I. 2018. Long-Term Exposure to Ambient Air Pollution in Childhood-Adolescence and Lung Function in Adulthood. In: Pokorski M. (eds) Respiratory Ailments in Context. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol 1113. Springer, Cham
  http://doi:10.1007/5584_2018_162
  (pkt. IF=1,881; MNiSW=25)
 3. Nowakowski, D., 2018. Frequency of appearance of transverse (Harris) lines reflects living conditions of the Pleistocene bear (Ursus ingressus) – (Sudety Mts, Poland). PLoS ONE 13 (4): e0196342.
  http://doi:10.1371/journal. pone.0196342
  (pkt. IF=2,806; MNiSW=35)
 4. Nowakowski D., Rekovets L., Kovalchuk O., Pawlina E., Demeshkant V. 2018. Enamel ultrastructure of molars in †Anomalomys gaillardi and some spalacid taxa (Rodentia, Mammalia). Palaeontologia Electronica 21.2.18A 1-15
  http://doi:10.26879/846
  (pkt. IF=1,4; MNiSW=35)
 5. Jankowska-Polańska B., Kaczan S., Lomper K., Nowakowski D., Dudek K. 2018. Symptoms, acceptance of illness and health-related quality of life in patients with atrial fibrillation. European Journal of Cardiovascular Nursing. The European Society of Cardiology. I-II. 17(3) 262–272
  http://doi:10.1177/1474515117733731
  (pkt. IF=2,763; MNiSW=35)
 6. Rabiniak E., Rekovets L., Nowakowski D. 2017. Dental enamel ultrastructure in Ochotona and Prolagus (Mammalia: Lagomorpha: Ochotonidae) from three late Miocene localities in Ukraine. Palaeontologia Electronica 20.3.46A: 1-12.
  http://doi:10.26879/588
  (pkt. IF=1,4; MNiSW=30)
 7. Nowakowski D., Kliś K., Żurawiecka M., Dubrowski A., Wronka I. 2017. Influence of Socioeconomic and Anthropometric Factors on Respiratory Function in Female University Students. In: Pokorski M. (eds) Influenza and Respiratory Care. Advances in Experimental Medicine and Biology, 968, 41-48. Springer, Cham. 
  http://doi:10.1007/5584_2016_194
  (pkt. IF=1,953; MNiSW=25)
 8. Dąbrowski P, Nowakowski D., Gawlikowska-Sroka A., Maciuszczak I., Gronkiewicz S. 2017. A case of concrescent tooth – A developmental anomaly in a 19th century skull from Uganda. International Journal of Paleopathology; 18, 21-25
  http://doi:10.1016/j.ijpp.2017.04.002
  (pkt. IF=1,051; MNiSW=20)
 9. Gawlikowska-Sroka A., Szczurowski J., Kwiatkowska B., Konczewski P., Dzięciołowska-Baran E., Donotek M., Walecka A., Nowakowski D. 2016. Concha bullosa in paleoanthropological material. Advances in Experimental Medicine and Biology, [in:] Pokorski M. (eds) Advancements in Clinical Research. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol. 952. Springer, Cham. 65-73
  http://doi:10.1007/5584_2016_62
  (pkt. IF=1,051; MNiSW=25)
 10. Nowakowski, D., Stefaniak, K. 2015. Pathological Changes of the Cranium of a Young Female Cave Bear (Ursus spelaeus R.) – A Case Study (the Sudety Mts, Poland). International Journal of Osteoarchaeology, 25: 119-125.
  http://doi:10.1002/oa.2271
  (pkt. IF=1,296; MNiSW=30)
 11. Pawłowska K., Stefaniak K., Nowakowski D. 2014. Healed antler fracture from a giant deer (Megaloceros giganteus) from the Pleistocene in Poland. Palaeontologia Electronica, Vol. 17, Issue 1: 23A, 9p
  http://doi:10.26879/448
  (pkt. IF=2,081; MNiSW=30)
 12. Gładykowska-Rzeczyska J.J., Nowakowski D. 2014. A biological stone from
  a medieval cemetery in Poland. PLoS ONE. 9(10): e109096. http://doi:10.1371/journal.pone.0109096
  (pkt. IF= 3,234; MNiSW=40)
 13. Rekovets L., Nowakowski D., Lech K. 2014. Analyse des micromammifères du site épigravettien de Mezhyrich (Ukraine). L’Anthropologie. 118. 518–537.
  http://doi:10.1016/j.anthro.2014.10.007
  (pkt. IF=0,551; MNiSW=25)
 14. Rekovets L., Čermák S., Kovalhuk O., Prisyazhniuk V., Nowakowski D. 2014. Vertebrates from the Middle Pleistocene locality Lysa Gora 1 in Ukraine. Quaternary International. vol. 326-327; 481-491.
  http://doi:10.1016/j.quaint.2013.10.016
  (pkt. IF=2,026; MNiSW=30)
 15. Teul I, Lorkowski J, Lorkiewicz W, Nowakowski D. 2013. Sinusitis in People Living in the Medieval Ages. In. Pokorski M (ed.) Neurobiology of RespirationAdvances in Experimental Medicine and Biology, XIV, Vol. 788, 133-138.
  http://doi:10.1007/978-94-007-6627-3_20
  (pkt. IF=1,825; MNiSW=25)
 16. Gawlikowska-Sroka A, Kwiatkowska B, Dąbrowski P, Dzięciołowska-Baran E, Szczurowski J, Nowakowski D. 2013. Respiratory diseases in the late middle ages. Respiratory Physiology & Neurobiology, 187, 1: 123-127
  http://doi:10.1016/j.resp.2013.02.024
  (pkt. IF=1,825; MNiSW=25)
 17. Kwiatkowska B., Gawlikowska-Sroka A., Szczurowski J., Nowakowski D., Dzięciołowska-Baran E. 2011. A Case of Concha Bullosa Mucopyocele in a Medieval Human Skull. International Journal of Osteoarchaeology 21: 367–370
  http://doi:10.1002/oa.1137
  (pkt. IF=0,955; MNiSW=25)

Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazie JCR

 1. Topczyłko A., Borysławski K., Nowakowski D. 2018. A comparison of sex identification methods based on lip furrow pattern. Anthropological Review, 81 (1), 45-52; http://doi: 10.2478/anre-2018-0004
  (pkt. MNiSW=15)
 2. Nowakowski D. 2016. Co jadłeś człowieku?. [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.). Gdy umiera człowiek, umiera świat cały. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Poznań. 113-119. ISBN:978- 83-65085-01-6.
 3. Nowakowski D., Borysławski K., Synowiec-Piłat M., Kwiatkowska B. 2015. Zdrowotne i opiekuńcze problemy osób starszych. Health problems of older people and associated caring aspects. [w:] D. Nowakowski (red.) Monographs of Physical Anthropology. Vol.3. DN-Publisher Wrocław. ISSN: 2391-8446. pp.166
 4. Kwiatkowska B, Szczurowski J, Nowakowski D. 2014. Variation in foramina transversaria of human cervical vertebrae in the medieval population from Sypniewo (Poland). Anthropological Review, Vol. 77 (2), 175–188.
  http://doi: 10.2478/anre-2014-0014
  (pkt. MNiSW=7)
 5. Dąbrowski P., Nowakowski D., Gronkiewicz S., 2013. Ocena zmian zwyrodnieniowych i inwolucyjnych w obrębie szczątków kręgosłupa kobiety z grobu kultury lateńskiej w miejscowości Wojkowice. [w:] (red.) J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło. Z badań nad kulturą pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. ISBN 978-83-6370-14-4. 285-293
 6. Rekovets L., Nowakowski D. 2013. Zahnschmelz-Ultrastrukturen an Backenzähnen verschiedener Vertreter der Familie Castoridae (Rodentia, Mammalia) aus der Ukraine. Saugetierkundliche Informationen, 9: 47. Jena, Weimar. 159-163
 7. Dąbrowski P., Nowakowski D.2013. Wstępna analiza kostnego materiału ze stanowiska nr 2 w Pierzyskach, gm. Łubowo, woj wielkopolskie. [w:] D. Minta-Tworzowska (red.), VIA Archaeologica Posnaniensis 6, Dziedzictwo odzyskane. Archeologia ratownicza na ziemi gnieźnieńskiej. UAM Poznań. 419-422. ISBN 978-83-232-2487-7
 8. Rekovets L.I., Vesperman J., Nowakowsky D. 2012. The remains of ungulate lemmings (Dicrostonyx henseli, Hinton, 1910) from the location of Zudmer Berg in Germany. [in:] Actual Nutrition of Natural Sciences and Methods of Their Vikladannya. Ed. Sukhoveev et all., Nizhin, 2012, p. 49 – 56. (in Ukrainan)
  Рековец Л.И., Юрген Весперман, Дариуш Новаковский. Остатки копытных леммингов (Dicrostonyx henseli, Hinton, 1910) из местонахождения Зудмер Берг в Германии. В кн: Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання. Ред. Суховеев і ін., Ніжин, 2012, с. 49 – 56
 9. Kwiatkowska B., Nowakowski D. 2011. Charakterystyka antropologiczna szczątków kostnych z cmentarza przy kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (XVI – XVIII w.). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt; LXIII, 25-43.
 10. Dąbrowski P., Nowakowski D. 2010. Ultrastrukturalny obraz szkliwa zębów stałych wśród przedstawicieli średniowiecznej populacji z Gorzowa Wielkopolskiego. [w:] (red.) T. Kozłowski. A. Drozd, G. Kriesel, Biokulturowe uwarunkowania stanu zdrowia populacji ludzkich w okresie średniowiecza. DN-Publisher Wrocław. ISBN 978-83-928020-8-2. p.23-29
 11. Nowakowski D. (ed.) 2010. Morphology and Systematics of Fossil Vertebrates. DN Publisher Wrocław,., DN Publisher. Wrocław–Poland. ISBN: 987-83-928020-1-3. pp.153
 12. Rekovets L., Nowakowski D. 2010. Periglacial zone of Europe: a historical-biocenotic analysis, [in:] D. Nowakowski (Ed.) Morphology and Systematics of Fossil Vertebrates. DN Publisher, Wrocław. ISBN: 987-83-928020-1-3. 95-103
 13. Wiszniowska, T., Mackiewicz, P., Stefaniak, K., Socha, P., Nowakowski, D., Nadachowski, A. 2010. Dental enamel structure in fossil bears Ursus spelaeus and U. wenzensis (=minimus) in comparison to selected representatives of other Carnivora. [in:] D. Nowakowski (Ed.) Morphology and Systematics of Fossil Vertebrates. DN Publisher, Wrocław. ISBN: 987-83-928020-1-3. 125-142.
 14. Rekovets L., Kopij G., Nowakowski D. 2009. Taxonomic diversity and spatio-temporal distribution of late Cenozoic beavers (Castoridae, Rodentia) of Ukraine. Acta Zoologica Cracoviensia – Vertebrata. 52A(1-2): 95-105
  http://doi: 10.3409/azc.52a_1-2.95-105
 15. Nowakowski D. 2008. Wybrane zagadnienia paleopatologii szczątków kostnych  niedźwiedzia jaskiniowego (Ursus spelaeus R.) z osadów czwartorzędowych Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Selected paleopathology problems of cave bear (Ursus spelaeus) from the Quaternary deposits of Jaskinia Niedzwiedzia (Bear’s Cave) in Kletno, Poland. [w:] red. D. Makowiecki, R. Abłamowicz, D. Abłamowicz, K. Smiarowski, M. Makohonienko.  Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie środkowo-wschodniej – Archaeozoological research in Poland and middle-east Europe. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań , 79-80 
 16. Gładykowska-Rzeczycka J., Ziętek A., Nowakowski D. 2008: Diagnostyka morfologiczno-ortopedyczna schorzeń stawów w materiale wykopaliskowym. Wydawnictwo DN – Wrocław. pp.62. ISBN 978-83-928020-0-6.  
 17. Nowakowski D. 2008. Epizoocje, a epidemie. [ w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Epidemie, Klęski, Wojny. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Poznań.  ISBN: 972-83-926211-8-8. p. 95-97. 
 18. Nowakowski D. 2007. Stan zachowania szczątków. [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.) Środowisko pośmiertne człowieka. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Poznań.  ISBN 83-919203-6-4. p. 213-215. 
 19. Nowakowski D. 2006. Zasady rentgenodiagnostyki kości kopalnych. Principles of x-ray diagnosis of fossilised bones. Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek. The human is the measure oi ali things. Tower Press, Sopot
 20. Nowakowski D., Kwiatkowska. B., 2005: Report of HFI case in medieval skeleton in Poland. OPUS: Interdisciplinary Investigation in Archaeology. Institute of Archaeology of RAS, vol.4: 217-220. Moscow.
 21. Gładykowska-Rzeczycka J.J., Nowakowski D. 2005. Starość – cechy starzenia się w układzie kostnym człowieka i zwierząt.  [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.) Starość wiek spełnienia.Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Poznań ISBN:83-919203-8-0. p. 49-56.
 22. Nowakowski D., Kwiatkowska B., 2005: A case of hyperosteosis frontalis interia (HFI) in medieval skeleton from Lower Silesia (Poland). Journal of Paleopathology. 17(1), San Francisco, CA (USA), Teramo. Italy. 5-9
 23. Gładykowska-Rzeczycka J., Kwiatkowska B., Nowakowski D., Trnka J., 2003: Treponematosis in a 14 th century skeleton from Wroclaw, Poland. Journal of Paleopathology 15(3), San Francisco, CA (USA), Teramo Italy. 187-193.
 24. Kwiatkowska B., Nowakowski D., Drukier P., Trnka J., Buśko C., 2002: Zmiany chorobowe średniowiecznego szkieletu z kościoła św. Idziego we Wrocławiu. Studia Antropologiczne. Uniwersytet Wrocławski vol.7, 27-37.
 25. Gronkiewicz S., Kornafel D., Kwiatkowska B., Nowakowski D., 2001: Harris’s lines versus children’s living conditions in medieval Wrocław, Poland. Variability and Evolution, Vol. 9:45-50, Poznań
 26. Kornafel D., Kwiatkowska B., Nowakowski D., 2000: Linie Harrisa a warunki życia dzieci w średniowiecznym Wrocławiu. Scripta Periodica, vol. III, No 2/2000, 124-126.
 27. Wiszniowska T., Kuryszko J., Nowakowski D., 1998. Analiza mikromorfologiczna szczątków kostnych niedźwiedzia jaskiniowego (Ursus spelaeus, Rosenmuler, 1784). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Biologia i Hodowla Zwierząt, LXIII, Wrocław
 28. Nowakowski D., 1996. Paleopatologia – historia badań, perspektywy. Przegląd Zoologiczny. XL. 3-4, 197-204.  Mój udział procentowy 100%.

Publikacja w materiałach konferencyjnych

 1. Pasicka E., Nowakowski D., Janeczek M. 2019.  Zróżnicowanie tkanek zębowych koniowatych przy zastosowaniu technik obrazowania w skaningowej mikroskopii elektronowej i świetlnej. Mazurska Hodowla Konikow Polskich -Przeszłość, Terazniejszość I Przyszłość, Konferencja Naukowa, Popielno -Wierzba, 5-7 września 2019 r. 
 2. Pasicka E., Nowakowski D. 2019, Ultrastructural Analysis of DentalTissues of Equidae, The 10th Meeting of the Young Generationof VeterinaryAnatomists – YGVA 2019. JULY 24 – 26,2019 Bucuresti, Romania.
 3. Rekovets L., Nowakowski D., Dema L. 2015. The molar enamel ultrastructure of the Miocene-Pliocene Spalacidae and Anomalomyidae (Rodentia, Mammalia) of Ukraine. [in:] eds. I. Bucur, I. Lazăr, E. Săsăran. Tenth Romanian Symposium on Palaeontology. Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca, România.  96-97
 4. Nowakowski D., Albrecht T., Ogilvie D., Henneberg M. 2014. Case of myositis ossificans progresiva on 19th century adult male skeleton from Adelaide, Australia. . Paleopathology Newsletter, Supplement, XX European Meeting of the Paleopathology Association. ISSN: 01 484737.37
 5. Teul- Świniarska I., Nowakowski D., Lorkiewicz W. 2014. Radiological, tomography and histological methods applied to osseous changes due to otitis media and mastoiditis in a pre-historic and historical skeletal material from Poland, Paleopathology Newsletter, Supplement, XX European Meeting of the Paleopathology Association. 48-49;
  ISSN: 01 484737
 6. Nowakowski D., Kwiatkowska B. 2011. Przypadek szpiczaka mnogiego (Myleoma multiplex) rozpoznany na średniowiecznym szkielecie z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Anthropological Review, Suplement, 7:85
 7. Nowakowski D., Stefaniak K. 2010. Pathological changes of the cranium of a young cave bear (Ursus spelaeus) female – a case study. The 18 European Meeting of the Paleopathology Association. Vienna, Austria 23-26 August 2010, 187
 8. Kwiatkowska B., Nowakowski D. 2010. A case of Myleoma multiplex in a Medieval Skeleton from the Church of st. Maria Magdalena in Wrocław. The 18 European Meeting of the Paleopathology Association. Vienna, Austria 23-26 August 2010,  142
 9. Dąbrowski P., Nowakowski D. 2009. Ultrastructural image and chemical composition of hard tissues of permanent teeth affected by caries in a medieval skeletal series from Gorzow Wlkp, Poland. [in.] Baltic Bioarchaeology Meeting, “Bioarchaeology and Forensic Anthropology. 23-26 August, 2009. p. 12. Utena: UAB „Utenos Indra”, Vilnius Lithuania. ISBN 987-609-8004-16-8
 10. Nowakowski D. 2009. Występowanie linii Harris’a u niedźwiedzia jaskiniowego (Ursus spelaeus) z J. Niedźwiedziej w Kletnie. Harris’ lines in the cave bear (Ursus speleaus) from Cave Bear in Kletno (Poland). [in:] D. Nowakowski (ed.) Konferencja paleontologiczna – Kręgowce kopalne, morfologia, systematyka, ewolucja. Paleontological conference – Fossil vertebrates Morfology, systematics, evolution.  DN- Publisher, Wrocław. ISBN: 978-83-9289020-4-4. 
 11. Dąbrowski P., Nowakowski D. 2009. Ocena stanu narządu żucia, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Odontoma, na podstawie materiału kostnego z serii czaszek z Ugandy. Anthropological Review 2009. Suppl. 6; XLII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego – Łódź. 
 12. Nowakowski D., 2008. Paleopathology of Cave Bear (Ursus spelaeus) from Jaskinia Niedzwiedzia (Bear Cave), Poland. Paleopathology Newsletter, Supplement, XVII European Meeting of the Paleopathology Association. ISSN: 01 484737. 50
 13. Gładykowska-Rzeczycka J.J., Nowakowski D., Sokół A. Pudło A. 2008. Haemangioma ossis in vertebral bodies from 17-18th century in Gdansk (Poland). Paleopathology Newsletter, Supplement, XVII European Meeting of the Paleopathology Association. ISSN: 01 484737.  27
 14. Gładykowska-Rzeczyska J.J., Nowakowski D., 2007. Charakterystyka zmian widocznych na pięciu czaszkach dziecięcych ze średniowiecznego cmentarzyska w Czarnej Wielkiej, woj. podlaskie. Badania morfologiczne, RTG, TK i histologiczne. Anthropological Review. 2007. Suppl. 5. XLI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. 50. Poznań.
 15. Gładykowska-Rzeczycka J.J., Nowakowski D. 2006 A bladder calculus from medieval cemetery in Poland. Paleopathology Newsletter, Supplement 16th European Meeting of Paleopathology Association – Abstracts. Athens (Thera): Hellenic Society for Biological Sciences, 2006. 22. ISBN 960-87324-2-5.
 16. Nowakowski D., Kwiatkowska B. 2004. Report of hyperostosis frontalis interna in a medieval skeleton from Lower Silesia (Poland). Paleopathology Newsletter, Supplement , XV European Meeting of the Paleopathology Association. 10-14 August 2004. University of Durham, England. 29
 17. Kwiatkowska B., Nowakowski D., Trnka J. 2001. Szkielet z kościoła św. Idziego we Wrocławiu (XIV-XV) ze zmianami syfilitycznymi. [w:] Człowiek – między biologią a kulturą. Polskie Towarzystwo Antropologiczne. 67. Toruń
 18. Dąbrowski P., Krzyżanowska M., Gronkiewicz S., Nowakowski D., 1998. Zmiany patologiczne w obrębie zidentyfikowanego szkieletu Jana Adama de Garnier – austriackiego rajtara i śląskiego karmelity. [w:] Skąd idziemy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Polskie Towarzystwo Antropologiczne. 189-191.

Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych 

 1. Nowakowski D., 2018: Aktualizacja i rozbudowanie systemu informacji przestrzennej dla całego obszaru zasięgu podkowca małego w Polsce, przy pomocy pakietu oprogramowania ArcGIS 9.3 oraz programu MS Access. Projekt „Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (Podkowiec+) realizowanego przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach unijnego instrumentu finansowania LlFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 2. Nowakowski D., Guziak R. 2004, Opracowanie statystyczne [w:] Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. (red.) R. Guziak, Z. Jakubiec. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „proNatura” Wrocław.  ISBN: 978-83-61444-29-9. pp. 432

Opracowania faunistyczne:

 1. Nowakowski D., 1996: Bocian biały w województwie piotrkowskim. Rozmieszczenie, liczebność, problemy ochrony. , zlecenie MOŚZNiL. ProNatura. Wrocław.
 2. Nowakowski D., 1996: Bocian biały w województwie ciechanowskim. Rozmieszczenie, liczebność, problemy ochrony. , zlecenie MOŚZNiL. ProNatura. Wrocław.
 3. Nowakowski D., 1996: Bocian biały w województwie płockim. Rozmieszczenie, liczebność, problemy ochrony. , zlecenie MOŚZNiL. ProNatura. Wrocław.
 4. Nowakowski D., 1996: Bocian biały w województwie sieradzkim. Rozmieszczenie, liczebność, problemy ochrony. , zlecenie MOŚZNiL. ProNatura. Wrocław.
 5. Nowakowski D., 1996: Bocian biały w województwie skierniewickim. Rozmieszczenie, liczebność, problemy ochrony. , zlecenie MOŚZNiL. ProNatura. Wrocław.
 6. Nowakowski D., 1996: Bocian biały w województwie toruńskim. Rozmieszczenie, liczebność, problemy ochrony. , zlecenie MOŚZNiL. ProNatura. Wrocław.
 7. Nowakowski D., 1996: Bocian biały w województwie warszawskim. Rozmieszczenie, liczebność, problemy ochrony. , zlecenie MOŚZNiL. ProNatura. Wrocław.
 8. Nowakowski D., 1996: Bocian biały w województwie wocławskim. Rozmieszczenie, liczebność, problemy ochrony. , zlecenie MOŚZNiL. ProNatura. Wrocław.
 9. Nowakowski D. , 1994: Opracowanie faunistyczne: ssaki. Gmina Janowice Wielkie., Zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Jeleniej Górze. 

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych  

 1. Nowakowski D., Dubrowski A. 2017. Otyłość a funkcjonowanie układu oddechowego wśród studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. XLVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, 13-15 września 2017 Szczecin.
 2. Nowakowski D. 2017. The case of female dwarf skeleton of 19 century Wroclaw, Poland – 3D. Presentation of polarized light beam scanning techniques. The 1st International Meeting „See More”: Imaging methods in medicine, biology and archaeology. Medical University, 8-9 dec. 2017 r. Wrocław. Referat plenarny.
 3. Szczurowski J., Konczewski P., Kwiatkowska B., Tomaszewska A., Konczewska M., Nowakowski D. 2017.  Kondycja biologiczna ludności pochowanej na cmentarzu ewangelickim z zanikłego mikroregioniu osadniczego Tormersdorf-Toporow (pow. zgorzelecki). 20th Silesian Archaeological Symposium Wrocław. 24-27.05.2017r. 
 4. Nowakowski D. 2015. Co jadłeś człowieku?. XVIII Funeralia Lednickie. Gdy umiera człowiek, umiera świat cały. 13-14 maja 2015 r. Referat plenarny
 5. Kwiatkowska B., Szczurowski J., Nowakowski D. 2015. Analiza antropologiczna szczątków kostnych z pl. Strzegomskiego we Wrocławiu. XIX Śląskie Sympozjum Archeologiczne – Śląsk i Europa od pradziejów do współczesności. Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Archeologiczne (oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia), Polska Akademia Nauk oddział we Wrocławiu. 27-30 maja 2015 r.
 6. Nowakowski D., Błaszczyk F. 2015. Ostatnie godziny życia chorego. II Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie” 20-21 maja 2015 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wrocław
 7. Nowakowski D., Kwiatkowska B., 2013. Mieszkańcy średniowiecznego Wrocławia. Konferencja Zespołu do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia: Przestrzeń miejska w średniowieczu i okresie wczesno-nowożytnym. Toruń na tle innych miast, Toruń. 5-6 grudnia 2013 r.
 8. Nowakowski D., Kwiatkowska B., Szczurowski J. 2013. Przypadek szkieletu karła dorosłej kobiety z 19. wiecznego cmentarza we Wrocławiu. XLIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Warszawa. 17 – 19 września 2013 r.
 9. Kwiatkowska B., Szczurowski J., Nowakowski D. 2013. Zmienność otworów żebrowo-poprzecznych kręgów szyjnych u człowieka. XLIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Warszawa. 17 – 19 września 2013 r.
 10. Nowakowski D. 2013. Badania paleopatologiczne znalezisk z plejstocenu Polski a stwierdzenie występowania człowieka. V Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne, Polska paleopatologia jej dokonania, stan obecny oraz perspektywy rozwoju., Zakład Antropologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 11-12 kwietnia 2013 r.
 11. Teul I., Ey-Chmielewska H., Lorkowski J., Nowakowski D., Lorkiewicz W. 2012. Morphological analysis of maxillary sinus septum and sinusitis in Medieval and temporary populations. International Conference „ Advances in Pneumology. 5-6 October 2012, Wrocław, Poland
 12. Teul I., Ey-Chmielewska H., Lorkowski J., Lorkiewicz W., Nowakowski D. 2012. Did People Suffer From Sinusitis In The Medieval  Ages? International Conference „ Advances in Pneumology. 5-6 October 2012, Wroclaw, Poland
 13. Gawlikowska-Sroka A., Kwiatkowska B., Dąbrowski P., Dzięciołowska-Baran E., Szczurowski J., Nowakowski D., 2012. Diseases Of The Pulmonary System In The Medieval Population Of  Wrocław. International Conference „ Advances in Pneumology. 5-6 October 2012, Wroclaw, Poland
 14. Nowakowski D., Kwiatkowska B. 2011. Przypadek szpiczaka mnogiego (Myleoma multiplex) rozpoznany na średniowiecznym szkielecie z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. XLIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, 6-8 września 2011. Wrocław
 15. Nowakowski D. 2011. Paleopathology of Ursus speleaus from Bear’s Cave, Poland. European Congress of Mammalogy, ECM 2011, Universite P. et M. Curie, 19-23 July 2011. Paris, France.
 16. Dąbrowski P., Nowakowski D. 2009. Ocena stanu narządu żucia, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Odontoma, na podstawie materiału kostnego z serii czaszek z Ugandy. XLII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. 10-12 września 2009 r. Łódź. 
 17. Nowakowski D. 2009. Harris’ lines in the Cave bear (Ursus speleaus) from Cave Bear in Kletno (Poland). Fossil Vertebrate – Morpholohy, Systematics, Evolution – Międzynarodowa Konferencja Paleontologiczna. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 3-5 grudnia 2009, Wrocław.
 18. Dąbrowski P., Nowakowski D., Maciuszczak I., Gronkiewicz S. 2009. Case of tumor odontoma from the colleection of skulls from Uganda. V-th International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička – 2nd – 5th September 2009 Praha – Humpolec.
 19. Dąbrowski P., Nowakowski D. 2009. Ultrastructural image and chemical composition of hard tissues of permanent teeth affected by caries in a medieval skeletal series from Gorzów Wlkp., Poland. Baltic Bioarchaeology Meeting, “Bioarchaeology and Forensic Anthropology”. 23-26 August, 2009. Vilnius, Lithuania
 20. Dąbrowski P., Nowakowski D. 2009. Ultrastrukturalny obraz szkliwa zębów stałych wśród przedstawicieli średniowiecznych populacji. Czynniki biokulturowe i ich wpływ na stan zdrowia populacji ludzkich w średniowieczu. 23-24 kwietnia 2009. Zakład Antropologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 21. Nowakowski D . 2008. Paleopathology of cave bear (Ursus spelaeus) from Jaskinia Niedźwiedzia (Bear Cave), Poland. 17th European Meeting of the Paleopathology Association –Copenhagen, 25-27 August 2008. Denmark.
 22. Nowakowski D. 2008. Wybrane zagadnienia paleopatologii szczątków kostnych  niedźwiedzia jaskiniowego (Ursus spelaeus R.) z osadów czwartorzędowych Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. III Sympozjum Archeologii Środowiskowej. Katowice-Koszęcin, 26-29 listopada 2008
 23. Gładykowska-Rzeczyska J.J., Nowakowski D., 2007. Charakterystyka zmian widocznych na pięciu czaszkach dziecięcych ze średniowiecznego cmentarzyska w Czarnej Wielkiej, woj. podlaskie. Badania morfologiczne, RTG, TK i histologiczne. XLI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Kraków 11-13 września 2007 r. 
 24. Nowakowski D, Bazanowski W., Błaszczyk F. 2007. Epizoocje a epidemie. Funeralia Lednickie -spotkanie 10, Epidemie, Klęski , Wojny. Lednica, 9-10 maja 2007 r.
 25. Nowakowski D. 2006. Stan zachowania szczątków zwierzęcych.. Funeralia Lednickie, Środowisko pośmiertne człowieka. Lednica. 10-11 maja 2006 r.
 26. Gładykowska-Rzeczycka J.J., Nowakowski D. 2005. Cechy starzenia się w układzie kostnym. Funeralia Lednickie. Starość wiek spełnienia. Lednica. 10-11 maja 2005 r.
 27. Nowakowski D. 2003. Zasady rentgenografii kości fosylnych i subfosylnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Gdańsk. 11-19 września 2003 r.

Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych  

 1. Pasicka E., Nowakowski D., Janeczek M. 2019.  Zróżnicowanie tkanek zębowych koniowatych przy zastosowaniu technik obrazowania w skaningowej mikroskopii elektronowej i świetlnej. Mazurska Hodowla Konikow Polskich -Przeszłość, Terazniejszość I Przyszłość, Konferencja Naukowa, Popielno -Wierzba, 5-7 września 2019 r. poster
 2. Pasicka E., Nowakowski D. 2019, Ultrastructural Analysis of DentalTissues of Equidae, The 10th Meeting of the Young Generationof VeterinaryAnatomists – YGVA 2019. JULY 24 – 26,2019 Bucuresti, Romania. poster
 3. Szczurowski J., Zawadzki P., Pokutta D., Konczewska M., Konczewski P., Nowakowski D., Krzyżanowska M., Łubocka Z. 2019. Rola analiz antropologicznych w interdyscyplinarnej identyfikacji ofiar konfliktów zbrojnych na przykładzie bitwy pod Tormersdorf (1813) XLVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Kraków, 11 – 13 września 2019 r.
 4. Kotowski A., Nowakowski D., Kuropka P., Kołaczyk K., Badura J., Borówka R., Stachowicz-Rybka R., Ratajczak U., Shpansky A., Urbański K., Stefaniak K. 2017. Histological analysis and comparison between bones of Stephanorhinus kirchbergensis from Gorzów Wielkopolski (Poland), woolly rhinoceros Coelodonta antiqutitatis, indian rhinoceros Rhinoceros unicornis, black rhinoceros Diceros bicornis and white rhinoceros Ceratotherium simum – preliminary data and perspectives. Quaternary Stratigraphy and Hominids Around Europe: Tautavel (Eastern Pyrenees), International Union for Quaternary Research (INQUA), 10 – 15 September, 2017, Tautavel, France. poster 
 5. Gawlikowska-Sroka A., Szczurowski J., Dzieciołowska-Baran E., Kwiatkowska B, Konczewski P, Donotek M, Walecka A, Nowakowski D. 2017. Częstość występowania concha bullosa w populacji z cmentarzyska w zanikłym mikroregionie osadniczym Tormersdorf-Toporów. XLVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, 13-15 września 2017 Szczecin. poster
 6. Szczurowski J., Kwiatkowska B., Tomaszewska A., Konczewski P., Nowakowski D. 2017. Analiza antropologiczna pochówków z cmentarza ewangelickiego w zanikłym mikroregionie osadniczym Tormersdorf-Toporów. XLVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, 13-15 września 2017 w Szczecinie. referat
 7. Nowakowski D. 2017. „Medical imaging”  – The 1st International Meeting „See More”: Imaging methods in medicine, biology and archaeology. Medical University. 8-9 grudnia 2017 r. Wrocław. przewodniczący sesji
 8. Nowakowski D. 2016. Frequency of appearance of transverse (harris) lines reflects living conditions of the pleistocene bear – Ursus ingressus – (Sudety mts, Poland). The 21st European Meeting of the Paleopathology Association Moscow, Russia 15-19 August, 2016. poster 
 9. Szczurowski J.,Konczewski P., Kwiatkowska B., Nowakowski D., Tomaszewska A., Konczewska M. 2016. Social welfare and health status of the Upper Lausitz – a Tormersdorf/ Toporów settlement case study 22nd Annual Meeting of the EAA. 31 august- 4 Spetember 2016, Vilnus. referat
 10. Rekovets L., Nowakowski D., Dema L. 2015. The molar enamel ultrastructure of the Miocene-Pliocene Spalacidae and Anomalomyidae (Rodentia, Mammalia) of Ukraine. Tenth Romanian Symposium on Palaeontology. 16-17 October 2015 Cluj-Napoca, România. referat
 11. Szczurowski J., Konczewski P., Nowakowski D., Tomaszewska A. 2015. Mieszkańcy i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc – badania mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów. XLV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Poznań, Poland; 16-18 września 2015. referat 
 12. Rekovets L., Nowakowski D. 2014. Zahnschmelz-Ultrastrukturen an Backenzahnen verschiedener Vertreter der Familie Castoridae (Rodentia, Mammalia) aus der Ukraine. Arbeitskreis Wirbeltierpaläontologie in der Paläontologischen Gesellschaft. Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie. Dasing / München, Germany. 14-16 marzec 2014, referat
 13. Teul- Świniarska I., Ziętek Z., Lorkowski J., Nowakowski D., Nowicka K. 2014. Frequency of sinusitis and otitis media in passive and active smokers. International Conference Advances in Pneumology. Wieliczka Salt Mine, 17-18 October, 2014. referat
 14. Teul-Świniarska I., Lorkowski J., Ziętek Z., Nowakowski D., Nowicka K. 2014. Housing arrangements as predisposing and risk factors for the development of upper respiratory tract diseases. International Conference Advances in Pneumology. Wieliczka Salt Mine, 17-18 October, 2014. referat
 15. Teul I., Nowakowski D., Lorkiewicz W. 2014. Radiological, tomography and histological methods applied to osseous changes due to otitis media and mastoiditis in a pre-historic and historical skeletal material from Poland. 20th European Meeting of the Paleopathology Association, Lund, Sweden, Department of Archaeology and Ancient History Lund University; 26-31 / 08/2014- poster 
 16. Nowakowski D., Albrecht T., Ogilvie D, Henneberg M. 2014. Case of myositis ossificans progresiva on 19th century adult male skeleton from Adelaide, Australia.20th European Meeting of the Paleopathology Association, Lund, Sweden, Department of Archaeology and Ancient History Lund University; 26-31 / 08/2014- poster 
 17. Rekovets L., Nowakowski D. 2013. Schmelzmuster fossiler und rezenter Castoridae der Ukraine. Internationale Konferenz „Biber Quo Vadis – in Deutschland und angrenzenden Gebieten”. Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden. 26-27 April 2013. referat
 18. Kajmowicz B., Nowakowski D., Borysławski K. 2013. Zmiana cech ichnogramu w zależności od sposobu poruszania się i wybranych cech antropomotorycznych. XLIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Warszawa. 17 – 19 września 2013 r. referat
 19. Nowakowski D., Kwiatkowska B., Szczurowski J. 2012. The case of female dwarf skeleton of 19 century Wroclaw, Poland.. The 19th European Meeting of the Paleopathology Association. Lille, France August 27 – 29, 2012, poster 
 20. Tomaszewska A., Nowakowski D. 2011, Zmiana patologiczna stawu barkowego u osobnika z cmentarza przy ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu. III – Toruńskie Spotkania Paleontologiczne. 14-15 kwietnia 2011. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, poster
 21. Kwiatkowska B., Nowakowski D., Szczurowski J. 2010. Zmiany degeneracyjne kręgów wśród mieszkańców Wrocławia między XII a XVII w. II – Toruńskie Spotkania Paleontologiczne. luty 2010. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, referat
 22. Nowakowski D., Stefaniak K. 2010. Pathological changes of the cranium of a young cave bear (Ursus spelaeus) female – a case study. 18 European Meeting of the Paleopathology Association Vienna, Austria 23-26 August 2010. poster
 23. Kwiatkowska B., Nowakowski D., 2010. A case of Myleoma multiplex in a Medieval Skeleton from the Church of st. Maria-Magdalena in Wrocław. 18 European Meeting of the Paleopathology Association Vienna, Austria 23-26 August 2010. poster
 24. Gładykowska-Rzeczycka JJ., Nowakowski D., Sokół A., Pudło A. 2008. Haemangioma ossis in vertebral bodies from 17-18 th century in Gdansk (Poland); 17th European Meeting of the Paleopathology Association –Copenhagen, 25-27 August 2008. Denmark. poster
 25. Stepanchuk W., Rekovets L., Nowakowski D. 2008. Peopling of the territory of Ukraine in Lower and Middle Palaeolithic. 16th Congress of the European Anthropological Association –Odense 28-31 August 2008. Denmark. poster
 26. Nowakowski D., Gładykowska-Rzeczycka J. 2006. A bladder calculus from medieval cemetery in Poland. XVI European Meeting of the Paleopathology Association.  Santorini; University of Athen, Fira, Santorini, Greece 28 August – 1 September 2006. poster
 27. Rekovets L., Nowakowski D. 2004. Developmental stages in the evolution of the mammal fauna of Ukraine in the Pleistocene. in session: „G22.11 – Pleistocene chronostratigraphic subdivision and stratigraphic boundaries in the mammalian record”, 32-nd International Geological Congress. 20-28.08.2004. Florence, Italy. referat
 28. Nowakowski D., Kwiatkowska B. 2004. Report of hyperostosis frontalis interna in a medieval skeleton from Lower Silesia (Poland). XV European Meeting of the Paleopathology Association. 10-14 August 2004. University of Durham, England. poster
 29. Kwiatkowska B., Nowakowski D., Trnka J. 2001. Szkielet z kościoła św. Idziego we Wrocławiu (XIV-XV) ze zmianami syfilitycznymi. Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Toruń. 11-13 września 2001. referat
 30. Kwiatkowska B., Nowakowski D., Kornafel D. 2000. Linie Harrisa a warunki życia dzieci w średniowiecznym Wrocławiu. Międzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych „Antropologia 2000”. Bydgoszcz. 23-25 czerwca 2000. poster
 31. Nowakowski D., Dąbrowski P. 1997. Zmiany patologiczne w obrębie zidentyfikowanego szkieletu Jana Adama de Garnier – austriackiego rajtara i śląskiego karmelity. Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Polanica Zdrój. 14-17 września 1997. poster