Prace licencjackie

NrAutorTemat pracy licencjackiejRokUczelnia
175Paulina TchorowskaCzęstość występowania nieprawidłowości cytologicznych w latach 2008 i 2016 u kobiet objętych programem profilaktyki raka szyjki macicy na Dolnym Śląsku2018UP
174Daria SzajberskaTrepanacja czaszek od neolitu do czasów nowożytnych2018UM we W-wiu
173Olga MrukMasa ciała osobników z ossuarium w Płocku (XVI-XIX w.) szacowana na podstawie średnicy głowy kości udowej2018UP
172Daria ZdybKondycja zdrowotna kobiet po 50. roku życia przebywających w domach opieki społecznej na terenie Dolnego Śląska2018UP
171Natalia JedlikowskaPrzyżyciowa masa ciała osobników pochowanych w kolegiacie św. Michała Archanioła w Płocku i kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (XIV-XVIII w.)2018UP
170Karolona ŚnieguckaZnaczenie hipoterapii w leczeniu dzieci z zaburzeniami rozwojowymi2018UP
169Monika KrawczykSamoocena wyglądu studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu a ich kondycja fizyczna i psychiczna2018UP
168Sara Paulina SołowczukPoszukiwanie mutacji i polimorfizmów w eksonach 15 i 20 genu TCOF1 u chorych z zespołem Treachera Collinsa2018UP
167Magdalena Aleksandra KapałaPoziom stresu a objawy psychosomatyczne u studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu2018UP
166Kaja BargiełAnaliza porównawcza jakości ergonomicznej dwóch typów motocykli2018UP
165Aleksandra Anna MaciejewskaBiologiczne i kulturowe aspekty tafefobii2018UP
164Katarzyna KowalewskaWarunki mieszkaniowe a zwyczaje żywieniowe studentów wyższych uczelni2018UP
163Martyna PotaczekProjekt ścieżki dydaktycznej dla dzieci autystycznych na przykładzie rezerwatu archeologicznego „Gród w Grzybowie”2018UP
162Bianka WojtkowiakIntensywność użytkowania komputera a występowanie dolegliwości zdrowotnych2018UP
161Ewa WoźniakCzy poród przez cesarskie cięcie ma związek z występowaniem alergii u dzieci?2018UP
160Agnieszka JawniakStan uzębienia na podstawie wskaźnika PUW w zależności od zachowań prozdrowotnych i świadomości pacjentów z rejonu Wrocławia2018UP
159Joanna GubańskaSprawność psychofizyczna osób w podeszłym wieku2018UP
158Patryk HaniszRyzykowne zachowania seksualne studentów Polski i Czech2018UP
157Katarzyna StacheckaWady postawy w obrębie kręgosłupa u dzieci w wieku przedszkolnym w powiatach grodziskim i tomaszowskim2018UP
156Magda UramRozwój fizyczny i motoryczny dzieci w wieku przedszkolnym2018UP
155Paulina KawałkoWiek biologiczny a wyniki w nauce w okresie okołopubertalnym2018UP
154Klaudia KusiakWpływ pracy trzyzmianowej na koncentrację i koordynację wzrokowo-ruchową2018UP
153Dawid Zachariasz WnukWiek biologiczny a sprawność fizyczna w okresie okołopubertalnym2018UP
152KatarzynaWiedza osób dorosłych dotycząca zasad higieny snu a ich przestrzganie2018UP
Watała
151Izabela SobczukCzynniki środowiskowe i behawioralne a regularność i jakość snu u migrantów i niemigrantów2018UP
150Karolina BochenekPorównanie użyteczności systemów interakcji człowiek-komputer opartych o ruchy głowy użytkownika –Face Controller versus Camera Mouse2018UP
149Paulina NiecikowskaOcena i charakterystyka zmian patologicznych czaszek z kolekcji muzealnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu2018UP
148Joanna ZimońskaArcheologia, antropologia i medycyna sądowa-interdyscyplinarne spojrzenie na pochówki międzywojenne z Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu2018UP
147Aleksandra MadońZwiązki cech metrycznych kości krzyżowej z ich cechami morfologicznymi stosowanymi w diagnozowaniu płci osobnika2018UP
146Sandra WójtowiczWiedz i postawy dotyczące raka szyjki macicy u kobiet w wieku 19-25 lat2018UP
145Sandra TrzeciakWiek zawierania małżeństw i promień krzyżowania w latach 197—1980 i 2000-2010 w Otmuchów (na przykładzie parafii Łąka i Jarnołtów)2018UP
144Karol LipskiPoglądy studentów dotyczące bioetycznych problemów współczesnej genetyki2018UP
143Katarzyna Anna WojcechowskaWpływ zdobień ciała na postrzeganie atrakcyjności fizycznej kobiet przez mężczyzn2018UP
142Klaudia SzymczakStopień podobieństwa cech dermatoglificznych dłoni w parach bliźniąt mono-i dizygotycznych2018UP
141Klementyna MackiewiczZróżnicowanie układu listewek skórnych na opuszkach palców rąk w zależności od lateralizacji kończyn górnych2018UP
140Katarzyna WalczakKobieca sylwetka w ocenie dzieci z autyzmem2018UP
139Joanna BielaP)przyrost naturalny w gminie Lubrza (woj. opolskie)w latach 2012 -20172018UP
138Kaludia Paulina PrawicaStopień maskulinizacji twarzy a atrakcyjność fizyczna mężczyzn w ocenie młodych kobiet2018UP
137Anna Magdalena PolisWpływ koloru tęczówki na atrakcyjność twarzy kobiet w ocenie mężczyzn2018UP
136Viktoria Magdalena MajStrategie partnerskie a ryzykowne zachowania w kontaktach seksualnych2018UP
135Mateusz KołomańskiWpływ wybranych aspektów stylu życia na wydolność fizyczną i gibkość studentów2018UP
134Joanna Małgorzata SędzimirBiologiczne i środowiskowe uwarunkowania zburzeń odżywiania u młodzieży w wieku 13-19 lat2018UP
133Patryk SzpilaAnaliza antropologiczna dwóch szkieletów z krypty kościoła św. Trójcy w Złotym Stoku2018UP
132Martyna ChrapiecPróba identyfikacji płci na podstawie wzorów czerwieni wargowej2018UP
131Aleksandra DzikowskaPróba oceny pomiędzy typami wzorów czerwieni wargowej a grupami krwi2018UP
130Aleksandra HajkaAkceptacja własnej wysokości ciała oraz innych mężczyzn i kobiet w aspekcie oceny atrakcyjności2018UP
129Katarzyna Maria GrzwaczWiedza postawy wobec szczepień osób w wieku 20-40 lat, mieszkających w miastach2018UP
128Marta KłysWysokość i masa ciała oraz siła eksplozywna kończyn dolnych a skuteczność zawodników w piłce siatkowej w latach 2008-20172018UP
127Agnieszka Adrianna SpyraZagrożenie i korzyści zdrowotne wynikające ze stosowania diety wegetariańskiej2017UP
126Karolina CzerniawskaWystępowanie kości wstawnych w szwach czaszek w zależności od płci w serii szkieletowej z kościoła św. Macieja we Wrocławiu2017UP
125Dominika Edyta KożuchMorfologia listewek skórnych na dłoniach trojaczków2017UP
124Agnieszka WalkowiakAnaliza molekularna eksonu 10 genu TCOF1 w grupie kobiet i mężczyzn z zespołem Treachera Collinsa2017UP
123Katarzyna DudyńskaAnaliza porównawcza ryzyka występowania urazów kostno-mięśniowych u osób pracujących w pozycji stojącej i w pozycji siedzącej2017UP
122Oliwia WójciakWpływ fazy menstruacyjnej na efektywność treningu pole dance2017UP
121Emil SkuteckiPromień krzyżowania i wiek zawierania małżeństw w latach 1950-1960 i 2005-2015 w powiecie ostrzeszowskim( na przykładzie parafii Giżyce)2017UP
120Agnieszka KrysztofiakAtrakcyjność twarzy kobiecych w zależności od stopniach ich maskulinizacji lub feminizacji w ocenie kobiet homoseksualnych w wieku 18-30 lat2017UP
119Anna DęboszAtrakcyjność twarzy, a przypisywanie kompetencji społecznych i stereotypowych cech osobowości 2017UP
118Gabriela WojsaUrazy u osób jeżdżących na snowboardzie2017UP
117Kinga BałazyWiedza i postawy ratowników wodnych wobec zagrożeń nowotworami skóry2017UP
116Alicja PetrunioDominacyjne zachowanie samca alfa w stadzie Mangab obrożnych (Cercocebus torquatus) wrocławskiego ogrodu zoologicznego2017UP
115Paulina ZborowskaMotywy zdobienia ciała przez osoby młode o zróżnicowanym statusie społecznym2017UP
114Paulina GawronowskaPraca w pozycji siedzącej a funkcjonowanie układu ruchu2017UP
113Elżbieta LeszczyńskaWiedz osób dorosłych na temat skutków promieniowania UV i ich postawy wobec fotoprojekcji2017UP
112Dominika MirkoWpływ wartości ogniskowej obiektywu oraz formatu matrycy aparatu fotograficznego na dokładność odwzorowania ze zdjęcia pomiarów antropometrycznych2017UP
111Łukasz PawelecJakość męskiego głosu i jego atrakcyjność w ocenie kobiet a stopień maskulinizacji i asymetrii mężczyzn2017UP
110Dominika TrochimiakZmiana stylu życia studentek w trakcie roku akademickiego2017UP
109Mateusz SikoraCzęstość występowania oraz przyczyny ekstrakcji trzecich zębów trzonowych u studentów wrocławskich uczelni2017UP
108Alina HrabovaWiedza i postawy studentów wrocławskich uczelni dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową2017UP
107Wiktoria RysiakPosiadanie psa, a stan zdrowia dorosłych kobiet i mężczyzn2017UP
106Hanna SeredyńskaWysokość i szerokość oczodołów czaszek ludzkich w populacjach żyjących w różnych warunkach klimatycznych2017UP
105Dominika PindelStopień prognatyzmu u współczesnych Aborygenów2017UP
104Joanna JazowitDymorfizm płciowy kąta szyjkowo-trzonowego kości udowej2017UP
103Paulina OrońAktywność fizyczna a wyniki w nauce dzieci w wieku 11 lat2017UP
102Natalia Joanna GóreckaWystępowanie guzków Schmorla w odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa w późnośredniowiecznych seriach szkieletowych z Ostrowa Tumskiego, kościoła św. Marii Magdaleny2017UP
101Katarzyna MartewiczOptymalizacja parametrów skanowania 3D w zależności od oświetlenia i właściwości materiałów kostnych2017UP
100Joanna WitanWpływ progenii retrogenii na postrzeganie atrakcyjności męskich twarzy przez młode kobiety2017UP
99Natalia JamrozikOcena zwyczajów żywieniowych kobiet z niedoczynnością tarczycy2017UP
98Agnieszka BotulińskaPłeć mózgu u par( homo i hetero seksualnych)2017UP
97Monika WierzchowskaWyniki łuczników wyczynowych, a wysokość ciała i proporcje w obrębie kończyn górnych oraz wpływ menstruacji na komfort startowy2017UP
96Agata BisieckaRekonstrukcja wyglądu przyżyciowego twarzy oraz szkieletu postkranialnego dla celów sądowej identyfikacji szczątków ludzkich o nieustalonej tożsamości2017UP
95Sara MazgułaIntensywność treningów sportowych a zdolności motoryczne dzieci w wieku 11-12 lat2017UP
94Karolina HerokWpływ urządzeń elektronicznych na rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przedszkolnym2017UP
93Urszula BurczyńskaPrzestrzeganie zasad higieny snu i wpływ czynników środowiskowych na jego jakość u studentów w województwie dolnośląskim i opolskim2017UP
92Agnieszka WitekWpływ palenia papierosów na zaburzenia snu dorosłych mężczyzn2017UP
91Aleksandra WiśniewskaAnaliza porównawcza ryzyka wystąpienia urazów kostnych i mięśniowych szacowanego metodą REBA na stanowiskach pielęgniarek2017UP
90Bartosz WałeckiAtrakcyjność sylwetki kobiecej w ocenie mężczyzn w różnym wieku2017UP
89Gabriela AdamiakWpływ imprintingu na ocenę atrakcyjności koloru tęczówki przez młodzież licealną2017UP
88Klaudia KamelaWpływ imprintingu na ocenę atrakcyjności koloru i długości włosów kobiet przez młodych mężczyzn2017UP
87Natalia OlejniczakCzy kolor tęczówki ma znaczenie w ocenie atrakcyjności i doborze partnera2017UP
86Ewelina OrzechowskaKojarzenie wybiórcze pod względem wzorów i grubości czerwieni wargowej2017UP
85Tymoteusz OkupnikPostrzeganie mężczyzn z tatuażem przez kobiety w różnych fazach cyklu menstruacyjnego z uwzględnieniem statusu urbanizacyjnego i partnerskiego2017UP
84Sergiusz StrachanowskiOcena jakości ergonomicznej rękojeści wybranych modeli noży EDC2017UP
83Aleksandra MichrowskaZróżnicowanie genetyczne poszczególnych gatunków Blastocystis występujących u Naczelnych2017UP
82Adrianna ŁupkowskaWiedza o prawidłowym odżywianiu a zwyczaje żywieniowe mężczyzn i kobiet aktywnych fizycznie2017UP
81Kinga BielakWiedza na temat ryzyka nowotworu piersi oraz stosowanie profilaktyki pierwotnej przez młode kobiety2017UP
80Klaudia MierzwaZwiązek między statusem społeczno-ekonomi- cznym i partnerskim a wskaźnikiem masy ciała (BMI) u mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 40-50 lat2017UP
79Ewa Agnieszka WitkowskaLateralizacja kończyn górnych i preferencje zabaw dzieci w wieku przedszkolnym a wskaźnik 2D:4D2017UP
78Patrycja LeńskaCzynniki wpływające na wielkość i stan noworodków urodzonych w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2010-20172017UP
77Monika SzopińskaWpływ długości i jakości snu na zdolność koncentracji wybranych grup zawodowych mężczyzn2017UP
76Faustyna SzczyptaPreferencje w wyborze partnera dotyczące wysokości ciała2017UP
75Agata Ewa MateraPostrzeganie atrakcyjności męskiego głosu w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego oceniających kobiet2017UP
74Sara MazgułaIntensywność treningów sportowych a zdolności motoryczne dzieci w wieku 11-12 lat2017UP
73Aleksandra ŻebrakCzynniki biologiczne i wykształcenie rodziców a zdolności motoryczne uczniów w wieku 11-12 lat2017UP
72Karina Adrianna DanielewiczAnaliza eksonu 10 genu TCOF1 u dziewczynek z zespołem Treachera Collinsa2016UP
71Magda NatanekZgony dzieci w wieku noworodkowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieciobójstwa na terenie Dolnego Śląska w latach 1996-2005 w materiałach Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu2016UP
70Katarzyna RajczakowskaStyl życia dzieci i młodzieży z zaburzeniem autystycznym w okresie przystosowania do funkcjonowania społecznego2016UP
69Natalia KucharzMetody oceny płci i wieku na podstawie badań szczątków kostnych z cmentarza przy kościele św. Anny w Oleśnicy2016UP
68Patryk PuchalskiRola antyoksydantów w żywieniu mężczyzn między 30 a 50 rokiem życia2016UP
67Dominika GożdzikProjekt żywieniowy dla kobiet w wieku 19-30 lat z chorobami tarczycy2016UP
66 aPamela SujewiczOcena jakości życia osób z rozszczepami wargi i/lub po zabiegach rekonstrukcji2016UP
66Justyna BandarekAnaliza eksonu 16 genu TCOF1 u chłopców2016UP
z zespołem Treachera Collinsa
65Ewelina TomaszekTranzycja c.1347 C>T w eksonie 10 genu TCOF12016UP
u chorych z zespołem Treachera Collinsa
64Marcin CiupińskiAnaliza molekularna eksonu 9 genu TCOF12016UP
u chorych z zespołem Treachera Collinsa
63Anna JańskaAnaliza eksonu 16 genu TCOF1 u chorych2016UP
z zespołem Treachera Collinsa
62Natalia A. FrajPowikłania w cukrzycy typu II – stopa cukrzycowa2016UP
61Filip T. StepaninStatus społeczno-ekonomiczny rodziny, a rozwój fizyczny chłopców2016UP
60Joanna KaczałubaZwiązki pomiędzy BMI a Wdami postawy w obrębie kończyn dolnych u młodzieży gimnazjalnej2016UP
59Miriam HippnerTypy lateralizacji u młodzieży gimnazjalnej2016UP
58Katarzyna WojtuśWiedza o GMO w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego i zachowań prozdrowotnych studentów wrocławskich uczelni2013UP
57Piotr PoznańskiTranzycja c.1347 C>T w eksonie 10 genu TCOF1 nie ma związku z występowaniem zespołu Treachera Collinsa2013UP
56Magdalena NowakBiomechanika i wybrane patologie stawu kolanowego2009UWr
55Justyna KowalskaChoroby zawodowe w ujęciu ergonomicznym2009UWr
54Magdalena RzeźnikCechy epigenetyczne szkieletu ludzkiego2009UWr
53Katarzyna ImielaAntropologiczna analiza stanowisk archeologicznych związanych z wydarzeniami bitewnymi2009 (?)UWr
52Marzena SikorskaRola neuronów lustrzanych w procesie empatii2009UWr
oraz naśladownictwa
51Błażej NowakEpidemie w dziejach ludzkości2009UWr
50Anna MaderaRekonstrukcja twarzy w identyfikacji kryminalistycznej2009UWr
49Agata PietluchTraseologia – znaczenie śladów stóp2009UWr
w kryminalistyce
48Agata MikłaszewiczGenetyczne i demograficzne skutki migracji2009UWr
47Joanna KoszelaWykorzystanie biometrii w kryminalistyce2009UWr
46Alino CincioCheiloskopia- jako kryminalistyczna metoda identyfikacji człowieka2009UWr
45Anna GerstensteinPrzystosowanie środowiska pracy dla osób2008UWr
z dysfunkcją wzroku – ujęcie ergonomiczne
44Damian BłaszczakMakroergonomia pracy biurowej przy stanowisku komputerowym2008UWr
43Łukasz PiekielnyDostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych2008UWr
42Lilia MiśtaAsymetria morfologiczna cech dermatoglificznych2008UWr
u człowieka
41Alicja SzydełkoEpilepsja2008UWr
40Ewa GrygorowiczSen jako czynnik warunkujący prawidłowe funkcjonowanie organizmu2008UWr
39Kamil DąbrownyMikroklimat pomieszczeń i jego znaczenie dla zdrowia2008UWr
38Katarzyna ToczekAsymetria funkcjonalna i dynamiczna ciała człowieka 20072007UWr
37Gabriela JastrzębskaErgonomia wypoczynku2007UWr
36Cezary BojekZastosowanie antropometrii w analizie ergonomicznej2007UWr
35Agnieszka BaranPraca i zmęczenie w ujęciu ergonomicznym2007UWr
34Justyna DurałZastosowanie praktyczne cech dermatoglificznych człowieka2007UWr
33Mateusz MendykMożliwości zastosowania metod inżynierii ekologicznej w celu renaturyzacji odcinka rzeki Widawy2007UP
32Joanna KułakowskaNawyki żywieniowe, higieniczne i styl życia2007UWr
u dzieci i młodzieży
31Joanna WłodarczykEpidemia, szczególnie przykłady pochówków2007UWr
30Agnieszka SosnowskaWybrane metody identyfikacji człowieka2007UWr
w kryminalistyce
29Małgorzata PetelskaOcena warunków życia populacji polskich w okresie średniowiecza2007UWr
28Anna ŻakBłogosławiony Czesław- patron Wrocławia, rekonstrukcja głowy, charakterystyka historyczna2007UWr
i antropologiczna
27Piotr ChmielewskiWspółczesne poglądy na starzenie się człowieka2007UWr
26Marta CielemęckaWykorzystanie antropometrii do projektowania mebli codziennego użytku2006UWr
25Sylwia SulikowskaMetody identyfikacji osobników na podstawie badań otoskopijnych2006UWr
24Dominika SzulcTęczówka oka-jako jeden z biometrycznych systemów identyfikacji człowieka2006UWr
23Łucja DylaCzynniki modelujące materialne środowisko pracy2006UWr
22Katarzyna GodawaWrocławska Szkoła Rekonstrukcji2006UWr
21Agata KurtokHistoria starości w Europie2006UWr
20Ewelina SzałankiewiczCzy w obecnym środowisku można mówić2006UWr
o zdrowej żywności
19Agnieszka ŻelaźniewiczCechy rodziców a płeć dziecka2006UWr
18Krystian ChrząstowskiCechy dermatoglificzne człowieka-dziedziczenie2005UWr
i rozwój
18 aMałgorzata NalotaOcena warunków życia średniowiecznej Polski na podstawie badań materiałów szkieletowych2005UWr
17Maciej KrukowskiKlęski elementarne w średniowieczu i ich wpływ2005UWr
na warunki życia ludności
16Agnieszka MarkowskaWybrane swoiste choroby zapalne-możliwość oceny zmian patologicznych na kościach w populacjach pradziejowych i średniowiecznych2005UWr
15Aleksandra MacurekKarłowatość i gigantyzm w populacjach pradziejowych i współczesnych2004UWr
14Izabela AlbinPrzegląd metod oceny reakcji morfologicznej kośćca na warunki kształtujące życie populacji2004UWr
13Katarzyna Maraszkiewicz –MrukWady wrodzone cewy nerwowej2004UWr
12Agata CieślikSchorzenia średniowiecznych mieszkańców Polski Analiza zmian chorobowych na podstawie materiału kostnego z wybranych stanowisk archeologicznych2004UWr
11MałgorzataEwolucja czaszki homininów2004UWr
Koch
10Joanna ŚwietlickaTrepanacja czaszek od neolitu do średniowiecza2004UWr
9Joanna Skibniewska –ŁyśMikroklimat pomieszczeń a wydajność pracy2003UWr
8Maria BałazińskaDaktyloskopia jako jeden z biometrycznych systemów identyfikacji2003UWr
7Ewa GrabalskaZmiany patologiczne czaszki ludzkiej2003UWr
6Agnieszka GrzybowskaGenetyczne następstwa ruchów migracyjnych2003UWr
5Eliza KupijajOcena antropologicznej metody szacowania długości trwania życia na podstawie materiałów szkieletowych2003UWr
4Marta MatejekWystępowanie kości zwierzęcych w grobach ludzkich , na przestrzeni dziejów, na terenie Polski2002UWr
3Agnieszka UrygaOcena metod określania wieku w chwili śmierci na podstawie szczątków kostnych1999UWr
2:00 AMKatarzyna Kwiatkowska SzleszkowskaChoroby i ich przyczyny oraz środki lecznicze pochodzenia naturalnego w średniowiecznej Polsce1998UWr
2Urszula ŁadanajMetody datowania wieku geologicznego szczątków kostnych1996UWr
1Violetta PałczyńskaPrakolebka człowieka1996UWr

Skróty nazwy Uczelni, na której została napisana praca licencjacka:

  • UP – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • UWr – Uniwersytet Wrocławski
  • UO – Uniwersytet Opolski
  • AR – Akademia Rolnicza we Wrocławiu (obecnie UP)
  • AWF – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu