Prace licencjackie

NrAutorTemat pracy licencjackiejRokUczelnia
212Emilia MrózCzynniki wpływające na podział ról w związku homoseksualnym2019UP
211Alicja PaulinaRozwój psychomotoryczny dzieci do 3.roku życia2019UP
210Anna SitnikZwiązki pomiędzy rozwojem fizycznym a zdolnościami motorycznymi u dzieci w klasach 1-32019UP
209Kamila Izabela SypieńWarunkowanie w doborze partnerki; ocena na podstawie cech charakteru matki respondenta2019UP
208Aleksandra KasarabaRozpoznawanie ekspresji twarzy przez dzieci z autyzmem2019UP
207Joanna Elżbieta LesiakDymorfizm płciowy gęstości listewek skórnych w polach międzypalcowych dłoni2019UP
206Dominika KochanekZnaczenie statusu społeczno-ekonomicznego i gotowości do inwestycji rodzicielskiej mężczyzn w doborze partnerskim w ocenie kobiet2019UP
205Alicja Paulina ŁabaAktywność fizyczna a wybrane parametry stanu zdrowia dorosłych mężczyzn i kobiet2019UP
204Klaudia NowopolskaLateralizacja a wyniki w nauce dzieci ze szkół podstawowych w Dzierżoniowie2019UP
203Julia Maria Niebora„Zapach kobiety”. Czy atrakcyjność zależy od fazy cyklu?2019UP
202Ireneusz ZawiślakWiedza i postawa studentów wobec chorób przenoszonych drogą płciową2019UP
201Paweł WyrzykowskiWiedza i postawy wobec orientacji seksualnych2019UP
200Sylwia WójcikStyl życia i symptomy choroby u kobiet z zespołem2019UP
199Daria TeresaWpływ koloru i kształtu ust kobiet na postrzeganie ich atrakcyjności fizycznej przez mężczyzn hetero- i homoseksualnych2019UP
198Karolina WanioHigiena i dolegliwości układu ruchu u studentów wrocławskich uniwersytetów trzeciego wieku2019UP
197Seweryn SołtysRyzykowne zachowania seksualne a religijność2019UP
196Patrycja WeronikaWiedza dotycząca aparatu mowy a jego dolegliwości u nauczycieli2019UP
195Katarzyna KrajewskaEkspresja białek morfogenetycznych kości i ich receptorów w wybranych liniach komórkowych2019UP
194Aleksandra KusztalWpływ czynników biologicznych i społecznych na zmiany neurodegeneracyjne2019UP
193Magdalena KuleszaSeksualność kobiet w okresie postmenopauzalnym2019UP
192Kira Kimberly KirchmannCzynniki różnicujące występujące dolegliwości okołomenstruacyjnych u kobiet od 18 do 35 roku życia2019UP
191Karolina Aneta KarpińskaWpływ cukrzycy na życie seksualne kobiet i mężczyzn2019UP
190Jolanta JędrychPostrzeganie sylwetki kobiety ciężarnej przez mężczyzn2019UP
189Kamila Karina JeolnekZmiany cech antropometrycznych w cyklu miesięcznym2019UP
188Ewa Joanna GórskaWpływ diety matki oraz kolejności urodzenia i płci dziecka na skład jej mleka2019UP
187Błażej ŁukianowskiSzczątki kostne z cmentarza zanikłej wsi Nowoszów(woj. lubelski). Analiza biologiczno-kulturowa2019UP
186Aleksandra ChlebiczZjawisko tanatoturystyki na przykładzie Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim2019UP
185Agata AugustyniakPochówki szkieletowe z rynku w Wiązowie (woj. dolnośląskie). Biologiczno-kulturowe aspekty życia i śmierci na peryferiach świata Celtów2019UP
184Patrycja GolańskaDługość trwania życia mieszkańców parafii Biała (woj. łódzkie w latach 1918-2018)2019UP
183Aleksandra DudaZmienność cech psychomotorycznych w zależności2019UP
182Patrycja CzerwonkaZachowania prozdrowotne i antyzdrowotne u dzieci i młodzieży z Cieszyna2019UP
181Marta OlszewskaWpływ stylu życia na występowanie objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego i długość trwania menstruacji2019UP
180Emilia KatarzynaPłeć mózgu a relacje dzieci z rodzicami2019UP
179Maja StanisławskaUrazowość u zawodniczek grających w softball2019UP
178Julia Anna LubońskaWskaźnik 2D: 4D u kobiet trenujących piłkę siatkową i piłkę nożną2019UP
177Kamila Aleksandra SogajDefekty skóry twarzy a atrakcyjność kobiet i mężczyzn w ocenie płci przeciwnej2019UP
176Kinga MadejErgonomia i bezpieczeństwo zabawek dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat2019UP
175Paulina TchorowskaCzęstość występowania nieprawidłowości cytologicznych w latach 2008 i 2016 u kobiet objętych programem profilaktyki raka szyjki macicy na Dolnym Śląsku2018UP
174Daria SzajberskaTrepanacja czaszek od neolitu do czasów nowożytnych2018UM we W-wiu
173Olga MrukMasa ciała osobników z ossuarium w Płocku (XVI-XIX w.) szacowana na podstawie średnicy głowy kości udowej2018UP
172Daria ZdybKondycja zdrowotna kobiet po 50. roku życia przebywających w domach opieki społecznej na terenie Dolnego Śląska2018UP
171Natalia JedlikowskaPrzyżyciowa masa ciała osobników pochowanych w kolegiacie św. Michała Archanioła w Płocku i kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (XIV-XVIII w.)2018UP
170Karolona ŚnieguckaZnaczenie hipoterapii w leczeniu dzieci z zaburzeniami rozwojowymi2018UP
169Monika KrawczykSamoocena wyglądu studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu a ich kondycja fizyczna i psychiczna2018UP
168Sara Paulina SołowczukPoszukiwanie mutacji i polimorfizmów w eksonach 15 i 20 genu TCOF1 u chorych z zespołem Treachera Collinsa2018UP
167Magdalena Aleksandra KapałaPoziom stresu a objawy psychosomatyczne u studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu2018UP
166Kaja BargiełAnaliza porównawcza jakości ergonomicznej dwóch typów motocykli2018UP
165Aleksandra Anna MaciejewskaBiologiczne i kulturowe aspekty tafefobii2018UP
164Katarzyna KowalewskaWarunki mieszkaniowe a zwyczaje żywieniowe studentów wyższych uczelni2018UP
163Martyna PotaczekProjekt ścieżki dydaktycznej dla dzieci autystycznych na przykładzie rezerwatu archeologicznego „Gród w Grzybowie”2018UP
162Bianka WojtkowiakIntensywność użytkowania komputera a występowanie dolegliwości zdrowotnych2018UP
161Ewa WoźniakCzy poród przez cesarskie cięcie ma związek z występowaniem alergii u dzieci?2018UP
160Agnieszka JawniakStan uzębienia na podstawie wskaźnika PUW w zależności od zachowań prozdrowotnych i świadomości pacjentów z rejonu Wrocławia2018UP
159Joanna GubańskaSprawność psychofizyczna osób w podeszłym wieku2018UP
158Patryk HaniszRyzykowne zachowania seksualne studentów Polski i Czech2018UP
157Katarzyna StacheckaWady postawy w obrębie kręgosłupa u dzieci w wieku przedszkolnym w powiatach grodziskim i tomaszowskim2018UP
156Magda UramRozwój fizyczny i motoryczny dzieci w wieku przedszkolnym2018UP
155Paulina KawałkoWiek biologiczny a wyniki w nauce w okresie okołopubertalnym2018UP
154Klaudia KusiakWpływ pracy trzyzmianowej na koncentrację i koordynację wzrokowo-ruchową2018UP
153Dawid Zachariasz WnukWiek biologiczny a sprawność fizyczna w okresie okołopubertalnym2018UP
152Katarzyna WatałaWiedza osób dorosłych dotycząca zasad higieny snu a ich przestrzganie2018UP
151Izabela SobczukCzynniki środowiskowe i behawioralne a regularność i jakość snu u migrantów i niemigrantów2018UP
150Karolina BochenekPorównanie użyteczności systemów interakcji człowiek-komputer opartych o ruchy głowy użytkownika -Face Controller versus Camera Mouse2018UP
149Paulina NiecikowskaOcena i charakterystyka zmian patologicznych czaszek z kolekcji muzealnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu2018UP
148Joanna ZimońskaArcheologia, antropologia i medycyna sądowa-interdyscyplinarne spojrzenie na pochówki międzywojenne z Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu2018UP
147Aleksandra MadońZwiązki cech metrycznych kości krzyżowej z ich cechami morfologicznymi stosowanymi w diagnozowaniu płci osobnika2018UP
146Sandra WójtowiczWiedz i postawy dotyczące raka szyjki macicy u kobiet w wieku 19-25 lat2018UP
145Sandra TrzeciakWiek zawierania małżeństw i promień krzyżowania w latach 197—1980 i 2000-2010 w Otmuchów (na przykładzie parafii Łąka i Jarnołtów)2018UP
144Karol LipskiPoglądy studentów dotyczące bioetycznych problemów współczesnej genetyki2018UP
143Katarzyna Anna WojcechowskaWpływ zdobień ciała na postrzeganie atrakcyjności fizycznej kobiet przez mężczyzn2018UP
142Klaudia SzymczakStopień podobieństwa cech dermatoglificznych dłoni w parach bliźniąt mono-i dizygotycznych2018UP
141Klementyna MackiewiczZróżnicowanie układu listewek skórnych na opuszkach palców rąk w zależności od lateralizacji kończyn górnych2018UP
140Katarzyna WalczakKobieca sylwetka w ocenie dzieci z autyzmem2018UP
139Joanna BielaP)przyrost naturalny w gminie Lubrza (woj. opolskie)w latach 2012 -20172018UP
138Kaludia Paulina PrawicaStopień maskulinizacji twarzy a atrakcyjność fizyczna mężczyzn w ocenie młodych kobiet2018UP
137Anna Magdalena PolisWpływ koloru tęczówki na atrakcyjność twarzy kobiet w ocenie mężczyzn2018UP
136Viktoria Magdalena MajStrategie partnerskie a ryzykowne zachowania w kontaktach seksualnych2018UP
135Mateusz KołomańskiWpływ wybranych aspektów stylu życia na wydolność fizyczną i gibkość studentów2018UP
134Joanna Małgorzata SędzimirBiologiczne i środowiskowe uwarunkowania zburzeń odżywiania u młodzieży w wieku 13-19 lat2018UP
133Patryk SzpilaAnaliza antropologiczna dwóch szkieletów z krypty kościoła św. Trójcy w Złotym Stoku2018UP
132Martyna ChrapiecPróba identyfikacji płci na podstawie wzorów czerwieni wargowej2018UP
131Aleksandra DzikowskaPróba oceny pomiędzy typami wzorów czerwieni wargowej a grupami krwi2018UP
130Aleksandra HajkaAkceptacja własnej wysokości ciała oraz innych mężczyzn i kobiet w aspekcie oceny atrakcyjności2018UP
129Katarzyna Maria GrzwaczWiedza postawy wobec szczepień osób w wieku 20-40 lat, mieszkających w miastach2018UP
128Marta KłysWysokość i masa ciała oraz siła eksplozywna kończyn dolnych a skuteczność zawodników w piłce siatkowej w latach 2008-20172018UP
127Agnieszka Adrianna SpyraZagrożenie i korzyści zdrowotne wynikające ze stosowania diety wegetariańskiej2017UP
126Karolina CzerniawskaWystępowanie kości wstawnych w szwach czaszek w zależności od płci w serii szkieletowej z kościoła św. Macieja we Wrocławiu2017UP
125Dominika Edyta KożuchMorfologia listewek skórnych na dłoniach trojaczków2017UP
124Agnieszka WalkowiakAnaliza molekularna eksonu 10 genu TCOF1 w grupie kobiet i mężczyzn z zespołem Treachera Collinsa2017UP
123Katarzyna DudyńskaAnaliza porównawcza ryzyka występowania urazów kostno-mięśniowych u osób pracujących w pozycji stojącej i w pozycji siedzącej2017UP
122Oliwia WójciakWpływ fazy menstruacyjnej na efektywność treningu pole dance2017UP
121Emil SkuteckiPromień krzyżowania i wiek zawierania małżeństw w latach 1950-1960 i 2005-2015 w powiecie ostrzeszowskim( na przykładzie parafii Giżyce)2017UP
120Agnieszka KrysztofiakAtrakcyjność twarzy kobiecych w zależności od stopniach ich maskulinizacji lub feminizacji w ocenie kobiet homoseksualnych w wieku 18-30 lat2017UP
119Anna DęboszAtrakcyjność twarzy, a przypisywanie kompetencji społecznych i stereotypowych cech osobowości 2017UP
118Gabriela WojsaUrazy u osób jeżdżących na snowboardzie2017UP
117Kinga BałazyWiedza i postawy ratowników wodnych wobec zagrożeń nowotworami skóry2017UP
116Alicja PetrunioDominacyjne zachowanie samca alfa w stadzie Mangab obrożnych (Cercocebus torquatus) wrocławskiego ogrodu zoologicznego2017UP
115Paulina ZborowskaMotywy zdobienia ciała przez osoby młode o zróżnicowanym statusie społecznym2017UP
114Paulina GawronowskaPraca w pozycji siedzącej a funkcjonowanie układu ruchu2017UP
113Elżbieta LeszczyńskaWiedz osób dorosłych na temat skutków promieniowania UV i ich postawy wobec fotoprojekcji2017UP
112Dominika MirkoWpływ wartości ogniskowej obiektywu oraz formatu matrycy aparatu fotograficznego na dokładność odwzorowania ze zdjęcia pomiarów antropometrycznych2017UP
111Łukasz PawelecJakość męskiego głosu i jego atrakcyjność w ocenie kobiet a stopień maskulinizacji i asymetrii mężczyzn2017UP
110Dominika TrochimiakZmiana stylu życia studentek w trakcie roku akademickiego2017UP
109Mateusz SikoraCzęstość występowania oraz przyczyny ekstrakcji trzecich zębów trzonowych u studentów wrocławskich uczelni2017UP
108Alina HrabovaWiedza i postawy studentów wrocławskich uczelni dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową2017UP
107Wiktoria RysiakPosiadanie psa, a stan zdrowia dorosłych kobiet i mężczyzn2017UP
106Hanna SeredyńskaWysokość i szerokość oczodołów czaszek ludzkich w populacjach żyjących w różnych warunkach klimatycznych2017UP
105Dominika PindelStopień prognatyzmu u współczesnych Aborygenów2017UP
104Joanna JazowitDymorfizm płciowy kąta szyjkowo-trzonowego kości udowej2017UP
103Paulina OrońAktywność fizyczna a wyniki w nauce dzieci w wieku 11 lat2017UP
102Natalia Joanna GóreckaWystępowanie guzków Schmorla w odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa w późnośredniowiecznych seriach szkieletowych z Ostrowa Tumskiego, kościoła św. Marii Magdaleny2017UP
101Katarzyna MartewiczOptymalizacja parametrów skanowania 3D w zależności od oświetlenia i właściwości materiałów kostnych2017UP
100Joanna WitanWpływ progenii retrogenii na postrzeganie atrakcyjności męskich twarzy przez młode kobiety2017UP
99Natalia JamrozikOcena zwyczajów żywieniowych kobiet z niedoczynnością tarczycy2017UP
98Agnieszka BotulińskaPłeć mózgu u par( homo i hetero seksualnych)2017UP
97Monika WierzchowskaWyniki łuczników wyczynowych, a wysokość ciała i proporcje w obrębie kończyn górnych oraz wpływ menstruacji na komfort startowy2017UP
96Agata BisieckaRekonstrukcja wyglądu przyżyciowego twarzy oraz szkieletu postkranialnego dla celów sądowej identyfikacji szczątków ludzkich o nieustalonej tożsamości2017UP
95Sara MazgułaIntensywność treningów sportowych a zdolności motoryczne dzieci w wieku 11-12 lat2017UP
94Karolina HerokWpływ urządzeń elektronicznych na rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przedszkolnym2017UP
93Urszula BurczyńskaPrzestrzeganie zasad higieny snu i wpływ czynników środowiskowych na jego jakość u studentów w województwie dolnośląskim i opolskim2017UP
92Agnieszka WitekWpływ palenia papierosów na zaburzenia snu dorosłych mężczyzn2017UP
91Aleksandra WiśniewskaAnaliza porównawcza ryzyka wystąpienia urazów kostnych i mięśniowych szacowanego metodą REBA na stanowiskach pielęgniarek2017UP
90Bartosz WałeckiAtrakcyjność sylwetki kobiecej w ocenie mężczyzn w różnym wieku2017UP
89Gabriela AdamiakWpływ imprintingu na ocenę atrakcyjności koloru tęczówki przez młodzież licealną2017UP
88Klaudia KamelaWpływ imprintingu na ocenę atrakcyjności koloru i długości włosów kobiet przez młodych mężczyzn2017UP
87Natalia OlejniczakCzy kolor tęczówki ma znaczenie w ocenie atrakcyjności i doborze partnera2017UP
86Ewelina OrzechowskaKojarzenie wybiórcze pod względem wzorów i grubości czerwieni wargowej2017UP
85Tymoteusz OkupnikPostrzeganie mężczyzn z tatuażem przez kobiety w różnych fazach cyklu menstruacyjnego z uwzględnieniem statusu urbanizacyjnego i partnerskiego2017UP
84Sergiusz StrachanowskiOcena jakości ergonomicznej rękojeści wybranych modeli noży EDC2017UP
83Aleksandra MichrowskaZróżnicowanie genetyczne poszczególnych gatunków Blastocystis występujących u Naczelnych2017UP
82Adrianna ŁupkowskaWiedza o prawidłowym odżywianiu a zwyczaje żywieniowe mężczyzn i kobiet aktywnych fizycznie2017UP
81Kinga BielakWiedza na temat ryzyka nowotworu piersi oraz stosowanie profilaktyki pierwotnej przez młode kobiety2017UP
80Klaudia MierzwaZwiązek między statusem społeczno-ekonomi- cznym i partnerskim a wskaźnikiem masy ciała (BMI) u mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 40-50 lat2017UP
79Ewa Agnieszka WitkowskaLateralizacja kończyn górnych i preferencje zabaw dzieci w wieku przedszkolnym a wskaźnik 2D:4D2017UP
78Patrycja LeńskaCzynniki wpływające na wielkość i stan noworodków urodzonych w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2010-20172017UP
77Monika SzopińskaWpływ długości i jakości snu na zdolność koncentracji wybranych grup zawodowych mężczyzn2017UP
76Faustyna SzczyptaPreferencje w wyborze partnera dotyczące wysokości ciała2017UP
75Agata Ewa MateraPostrzeganie atrakcyjności męskiego głosu w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego oceniających kobiet2017UP
74Sara MazgułaIntensywność treningów sportowych a zdolności motoryczne dzieci w wieku 11-12 lat2017UP
73Aleksandra Å»ebrakCzynniki biologiczne i wykształcenie rodziców a zdolności motoryczne uczniów w wieku 11-12 lat2017UP
72Karina Adrianna DanielewiczAnaliza eksonu 10 genu TCOF1 u dziewczynek z zespołem Treachera Collinsa2016UP
71Magda NatanekZgony dzieci w wieku noworodkowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieciobójstwa na terenie Dolnego Śląska w latach 1996-2005 w materiałach Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu2016UP
70Katarzyna RajczakowskaStyl życia dzieci i młodzieży z zaburzeniem autystycznym w okresie przystosowania do funkcjonowania społecznego2016UP
69Natalia KucharzMetody oceny płci i wieku na podstawie badań szczątków kostnych z cmentarza przy kościele św. Anny w Oleśnicy2016UP
68Patryk PuchalskiRola antyoksydantów w żywieniu mężczyzn między 30 a 50 rokiem życia2016UP
67Dominika GożdzikProjekt żywieniowy dla kobiet w wieku 19-30 lat z chorobami tarczycy2016UP
66 aPamela SujewiczOcena jakości życia osób z rozszczepami wargi i/lub po zabiegach rekonstrukcji2016UP
66Justyna BandarekAnaliza eksonu 16 genu TCOF1 u chłopców z zespołem Treachera Collinsa2016UP
65Ewelina TomaszekTranzycja c.1347 C>T w eksonie 10 genu TCOF1 u chorych z zespołem Treachera Collinsa2016UP
64Marcin CiupińskiAnaliza molekularna eksonu 9 genu TCOF1 u chorych z zespołem Treachera Collinsa2016UP
63Anna JańskaAnaliza eksonu 16 genu TCOF1 u chorych z zespołem Treachera Collinsa2016UP
62Natalia A. FrajPowikłania w cukrzycy typu II - stopa cukrzycowa2016UP
61Filip T. StepaninStatus społeczno-ekonomiczny rodziny, a rozwój fizyczny chłopców2016UP
60Joanna KaczałubaZwiązki pomiędzy BMI a Wdami postawy w obrębie kończyn dolnych u młodzieży gimnazjalnej2016UP
59Miriam HippnerTypy lateralizacji u młodzieży gimnazjalnej2016UP
58Katarzyna WojtuśWiedza o GMO w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego i zachowań prozdrowotnych studentów wrocławskich uczelni2013UP
57Piotr PoznańskiTranzycja c.1347 C>T w eksonie 10 genu TCOF1 nie ma związku z występowaniem zespołu Treachera Collinsa2013UP
56Magdalena NowakBiomechanika i wybrane patologie stawu kolanowego2009UWr
55Justyna KowalskaChoroby zawodowe w ujęciu ergonomicznym2009UWr
54Magdalena RzeźnikCechy epigenetyczne szkieletu ludzkiego2009UWr
53Katarzyna ImielaAntropologiczna analiza stanowisk archeologicznych związanych z wydarzeniami bitewnymi2009 (?)UWr
52Marzena SikorskaRola neuronów lustrzanych w procesie empatii oraz naśladownictwa2009UWr
51Błażej NowakEpidemie w dziejach ludzkości2009UWr
50Anna MaderaRekonstrukcja twarzy w identyfikacji kryminalistycznej2009UWr
49Agata PietluchTraseologia - znaczenie śladów stóp w kryminalistyce2009UWr
48Agata MikłaszewiczGenetyczne i demograficzne skutki migracji2009UWr
47Joanna KoszelaWykorzystanie biometrii w kryminalistyce2009UWr
46Alino CincioCheiloskopia- jako kryminalistyczna metoda identyfikacji człowieka2009UWr
45Anna GerstensteinPrzystosowanie środowiska pracy dla osób z dysfunkcją wzroku - ujęcie ergonomiczne2008UWr
44Damian BłaszczakMakroergonomia pracy biurowej przy stanowisku komputerowym2008UWr
43Łukasz PiekielnyDostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych2008UWr
42Lilia MiśtaAsymetria morfologiczna cech dermatoglificznych u człowieka2008UWr
41Alicja SzydełkoEpilepsja2008UWr
40Ewa GrygorowiczSen jako czynnik warunkujący prawidłowe funkcjonowanie organizmu2008UWr
39Kamil DąbrownyMikroklimat pomieszczeń i jego znaczenie dla zdrowia2008UWr
38Katarzyna ToczekAsymetria funkcjonalna i dynamiczna ciała człowieka 20072007UWr
37Gabriela JastrzębskaErgonomia wypoczynku2007UWr
36Cezary BojekZastosowanie antropometrii w analizie ergonomicznej2007UWr
35Agnieszka BaranPraca i zmęczenie w ujęciu ergonomicznym2007UWr
34Justyna DurałZastosowanie praktyczne cech dermatoglificznych człowieka2007UWr
33Mateusz MendykMożliwości zastosowania metod inżynierii ekologicznej w celu renaturyzacji odcinka rzeki Widawy2007UP
32Joanna KułakowskaNawyki żywieniowe, higieniczne i styl życia u dzieci i młodzieży2007UWr
31Joanna WłodarczykEpidemia, szczególnie przykłady pochówków2007UWr
30Agnieszka SosnowskaWybrane metody identyfikacji człowieka w kryminalistyce2007UWr
29Małgorzata PetelskaOcena warunków życia populacji polskich w okresie średniowiecza2007UWr
28Anna Å»akBłogosławiony Czesław- patron Wrocławia, rekonstrukcja głowy, charakterystyka historyczna i antropologiczna2007UWr
27Piotr ChmielewskiWspółczesne poglądy na starzenie się człowieka2007UWr
26Marta CielemęckaWykorzystanie antropometrii do projektowania mebli codziennego użytku2006UWr
25Sylwia SulikowskaMetody identyfikacji osobników na podstawie badań otoskopijnych2006UWr
24Dominika SzulcTęczówka oka-jako jeden z biometrycznych systemów identyfikacji człowieka2006UWr
23Łucja DylaCzynniki modelujące materialne środowisko pracy2006UWr
22Katarzyna GodawaWrocławska Szkoła Rekonstrukcji2006UWr
21Agata KurtokHistoria starości w Europie2006UWr
20Ewelina SzałankiewiczCzy w obecnym środowisku można mówić o zdrowej żywności2006UWr
19Agnieszka Å»elaźniewiczCechy rodziców a płeć dziecka2006UWr
18Krystian ChrząstowskiCechy dermatoglificzne człowieka-dziedziczenie i rozwój2005UWr
18 aMałgorzata NalotaOcena warunków życia średniowiecznej Polski na podstawie badań materiałów szkieletowych2005UWr
17Maciej KrukowskiKlęski elementarne w średniowieczu i ich wpływ na warunki życia ludności2005UWr
16Agnieszka MarkowskaWybrane swoiste choroby zapalne-możliwość oceny zmian patologicznych na kościach w populacjach pradziejowych i średniowiecznych2005UWr
15Aleksandra MacurekKarłowatość i gigantyzm w populacjach pradziejowych i współczesnych2004UWr
14Izabela AlbinPrzegląd metod oceny reakcji morfologicznej kośćca na warunki kształtujące życie populacji2004UWr
13Katarzyna Maraszkiewicz -MrukWady wrodzone cewy nerwowej2004UWr
12Agata CieślikSchorzenia średniowiecznych mieszkańców Polski Analiza zmian chorobowych na podstawie materiału kostnego z wybranych stanowisk archeologicznych2004UWr
11Małgorzata KochEwolucja czaszki homininów2004UWr
10Joanna ŚwietlickaTrepanacja czaszek od neolitu do średniowiecza2004UWr
9Joanna Skibniewska -ŁyśMikroklimat pomieszczeń a wydajność pracy2003UWr
8Maria BałazińskaDaktyloskopia jako jeden z biometrycznych systemów identyfikacji2003UWr
7Ewa GrabalskaZmiany patologiczne czaszki ludzkiej2003UWr
6Agnieszka GrzybowskaGenetyczne następstwa ruchów migracyjnych2003UWr
5Eliza KupijajOcena antropologicznej metody szacowania długości trwania życia na podstawie materiałów szkieletowych2003UWr
4Marta MatejekWystępowanie kości zwierzęcych w grobach ludzkich, na przestrzeni dziejów, na terenie Polski2002UWr
3Agnieszka UrygaOcena metod określania wieku w chwili śmierci na podstawie szczątków kostnych1999UWr
2 aKatarzyna Kwiatkowska SzleszkowskaChoroby i ich przyczyny oraz środki lecznicze pochodzenia naturalnego w średniowiecznej Polsce1998UWr
2Urszula ŁadanajMetody datowania wieku geologicznego szczątków kostnych1996UWr
1Violetta PałczyńskaPrakolebka człowieka1996UWr

Skróty nazwy Uczelni, na której została napisana praca licencjacka:

  • UP – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • UWr – Uniwersytet Wrocławski
  • UO – Uniwersytet Opolski
  • AR – Akademia Rolnicza we Wrocławiu (obecnie UP)
  • AWF – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu