Warsztaty dla słuchaczy Uniwersytetu Dzieci we Wrocławiu

W ostatnich tygodniach, w soboty, dr Katarzyna Graja prowadziła cykl warsztatów dla młodych studentów wrocławskiego oddziału Uniwersytetu Dzieci. Zajęcia odbywały się w ramach bloków „Odkrywanie” dla grupy 6-7 latków oraz „Tematy” przeznaczonej dla grupy wiekowej 10-11 lat.

Młodsi „studenci” poznali budowę i funkcję szkieletu oraz próbowali odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie warsztatów: „Ile kości ma człowiek”. W tym celu dzieci dostały zadanie ułożenia kości szkieletu w porządku anatomicznym i wskazania ewentualnych braków w szkielecie. Następnym zadaniem było policzenie kości budujących czaszkę z wykorzystaniem modeli dydaktycznych. O ile rozłożenie czaszki i liczenie nie stanowiło większego problemu o tyle próba złożenia modelu na powrót okazała się znacznie trudniejsza. Ostatecznie jednak wszystkim się to udało i mogła paść ostateczna odpowiedź na postawione w tytule warsztatów pytanie.

Starsi słuchacze Uniwersytetu Dzieci mieli okazję zapoznać się informacjami dotyczącymi pracy antropologa fizycznego oraz dowiedzieć się „Co można wyczytać z kości”. Dzieciaki wcieliły się w rolę młodych antropologów i starały się określić płeć osobnika na podstawie cech morfologicznych czaszki.

Zarówno starsze jak i młodsze dzieci wykazywały niesamowite zaangażowanie oraz kreatywność w trakcie warsztatów. Dzieci posiadały niesamowitą wiedzę, którą zaskoczyły prowadzącą i którą mogłyby zawstydzić niejednego studenta Uniwersytetu Przyrodniczego.