dr hab. Halina Kołodziej, prof. uczelni

Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Pokój: 306
Telefon: 713205871
E-mail: halina.kolodziej@upwr.edu.pl


Ważniejsze publikacje naukowe

Łopuszańska-Dawid M, Szklarska A, Kołodziej H, Lipowicz A, Jankowska EA. 2016. The relationship between: occupational status, biological condition and androgen hormone level among Polish adult men: the Wroclaw Male Study. Aging Male, 19(4):231-238.

Kołodziej H, Łopuszańska M, Lipowicz A, Szklarska  A, Bielicki T. 2015, Secular Trends in Body Height and Body Mass in 19-Year-Old Polish Men Based on Six National Surveys from 1965 to 2010, American Journal of Human Biology, 27:704-709

Lipowicz A, Łopuszańska M, Kołodziej H, Szklarska A, Bielicki T. 2015. Secular trends in BMI and the prevalence of obesity in young Polish males from 1965 to 2010”  – Eur J Public Health 25(2):279-82.

Łopuszańska M, Lipowicz A, Kołodziej H, Szklarska A and Bielicki T, 2015, Self-reported versus measured body height and weight in Polish adult men: the risk of underestimating obesity rates, Anthropologischer Anzeiger, 72/3: 263-277

Kołodziej H., 2011, Social inequalities in suicide mortality during socio-economic transition in Poland, Annual Report Polish Academy of Sciences 2011, 33-35

Kołodziej H., Łopuszańska M., 2010, Terytorialne zróżnicowanie przedwczesnej umieralności w Polsce. Przegląd Epidemiologiczny, 64: 543-55

Kołodziej H., Łopuszańska M., Jankowska EA. 2008. Decrease in sex differences in premature mortality during systemic transformation in Poland. Journal of Biosocial Science, 40(2): 297-312.

Kołodziej H., Łopuszańska M., Bielicki T., Jankowska EA. 2007. Social inequality in premature mortality among Polish urban adults during economic transition. American Journal of Human Biology, 19: 878-885.

Szklarska A., Kołodziej H., Kozieł S. 2004. CITIzens and Coutrysiders. ACADEMIA, 4: 12-15.

Kołodziej H., Lipowicz A. 2003. Czy istnieje długoterminowy wpływ karmienia piersią na wysokość ciała 14-letnich dziewcząt?. Działalność Naukowa PAN – wybrane zagadnienia 15: 57-59.

Kołodziej H., Kozieł S. 2002. Recent trend in stature in 14-year-old boys from Wrocław, Poland. Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review, 65: 57-63.

Kołodziej H., Szklarska A., Malina R. 2001. Young adult height of offspring born to rural-to-urban migrant parents and urban-born parents. American Journal of Human Biology, 13(1): 30-34.

Kozieł S., Kołodziej H. 2001. Birth order and BMI in teenage girls. Collegium Antropologicum, 25: 555-560.

Kozieł S., Kołodziej H. 2001. Dystrybucja lipidów i lipoprotein u 13-15 letniej młodzieży dolnośląskiej. Pediatria Polska, LXXVI. 7: 247-253.

Kozieł S., Kołodziej H., Ulijaszek S. 2001. Body size, fat distribution, menarcheal age and blood pressure in 14-year-old girls.European Journal of Epidemiology, 17: 1111-1115.

Kołodziej H. 2000.Zróżnicowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej i stylu życia dorosłych mężczyzn, Wychowanie Fizyczne i Sport, 2: 47-58.

Kozieł S., Kołodziej H., Ulijaszek S. 2000. Parental education, body mass index and prevalence of obesity among 14-year-old boys between 1987 and 1997 in Wrocław, Poland. European Journal of Epidemiology, 16: 1163-1167.

Kozieł S., Lipowicz A., Kołodziej H. 2000. Wysokość ciała i względna masa ciała (BMI) 14-letnich dziewcząt z Dolnego Śląska. Wychowanie Fizyczne i Sport, 44: 33-40.

Kołodziej H., Kozieł S., Lipowicz A. 2000. Trendy warstwowe (w poszczególnych grupach społecznych) dotyczące wysokości ciała i względnej masy ciała czternastolatków wrocławskich w dekadzie 1987-1997. Działalność Naukowa PAN, Warszawa, 9: 72-74.

Lipowicz A., Kozieł S., Kołodziej H. 1999. Trend sekularny wysokości ciała i masy ciała 14-letniej młodzieży z Wrocławia w ostatnim trzydziestoleciu. Pediatria Polska, LXXIV, 2: 145-148.

Kozieł S., Kołodziej H. 1999. BMI i frakcje względnie otyłych chłopców i dziewcząt w wieku 13-15 lat. Pediatria Polska, LXXIV, 10: 991-997.

Kołodziej H. 1998. The Impact of Social and Ecological Factors on Biological Fitness of Adults. Central European Journal of Public Health, 2(6): 103-107.

Kołodziej H. 1998. Zróżnicowanie społeczne spożycia alkoholu wśród mężczyzn w wieku 40-50 lat. Zdrowie Publiczne, 58(2): 108-110.

Pytel A., Kołodziej H., Charzewski J., Przewęda R. 1995. Środowiskowe modyfikatory wysokości ciała i sprawności fizycznej chłopców. Wychowanie Fizyczne i Sport, 3: 29-32

Kołodziej H. 1995. Wpływ wybranych elementów stylu życia na kondycję biologiczną mężczyzn w wieku 40-50 lat. Wychowanie Fizyczne i Sport, 4: 19-22.

Kołodziej H. 1994. Wpływ stopnia urbanizacji miejsca zamieszkania i specyfiki wykonywanej pracy na kondycję biologiczną robotników w wieku 25-60 lat. Wychowanie Fizyczne i Sport 3: 43-56.

Publikacje w książkach, monografiach lub monografie

Kołodziej H, 2015, Healthy aging – fantasmagoria czy realny cel, [w] Zdrowie dla regionu, pod red. R. Andrzejak, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.Angelusa Silesiusa, Wałbrzych, ss: 337-346

Bielicki T, Lipowicz A, Szklarska A, Koziel S, Lopuszanska M, Kołodziej H. 2013, Biological and Health Consequences of Human Mobility. In: Growth and maturation in human biology and sports. Editors: P.T. Katzmarzyk and MJ Coelho-e-Silva. Coimbra Univ. Press  pp. 61-70.

Kołodziej H. 2008. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przedwczesnej umieralności mężczyzn i kobiet na wsi. Monografie Zakładu Antropologii PAN, 25, Wrocław.

Kołodziej H., Kozieł S. 2002. Związek pomiędzy otłuszczeniem a dystrybucją tkanki tłuszczowej a stanem układu krążenia u 14-letniej młodzieży. w: A. Malinowski, J. Tatarczuk, R. Asienkiewicz (red.) “Ontogeneza i Promocja Zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego” , Uniwersytet Zielonogórski,.: 605-609.

Kozieł S., Kołodziej H. 2002. Nadwaga a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u 14-letniej młodzieży dolnośląskiej. w: A. Malinowski, J. Tatarczuk, R. Asienkiewicz (red.) “Ontogeneza i Promocja Zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego” , Uniwersytet Zielonogórski: 609-613.

Kozieł S., Kołodziej H., Lipowicz A., Boznański A. 2000. Otłuszczenia, a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u 14 letniej młodzieży dolnośląskiej. Monografie Zakładu Antropologii PAN, 19, Wrocław

Kołodziej H., Kozieł S. 1998. Charakterystyka społeczna i antropologiczna 13-15 letnich chłopców i dziewcząt z Wrocławia i okolic. W: J. Charzewski (red.) „Społeczne kontrasty zdrowia Polaków” Komitet Antropologii PAN, Warszawa, str.: 75-88.

Orczykowska-Świątkowska Z., Gronkiewicz L., Kołodziej H., Pisarek A. 1991. Biometryczna metoda oceny prawdopodobieństwa ojcostwa na podstawie cech dermatoglifów. Monografie Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk, 9, Wrocław.

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe i najważniejsze osiągnięcia

  • Biologiczne przejawy nierówności społecznych
  • Wpływ czynników środowiskowych, społeczno-ekonomicznych i stylu życia na kondycję biologiczna i przedwczesną umieralność osób dorosłych
  • Epidemiologia

Udział w projektach badawczych finansowanych przez KBN, MNiSW lub UE

Koordynator projektu: „Epidemie obezity-společný problém: předávání znalostí, vzdělávání, prevence/Epidemia otyłości-wspólny problem: transfer wiedzy, edukacja, profilaktyka”, nr projektu PL.3.22/2.3.00/11.02576, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013; czas realizacji: 2012-2014.

Wykonawca projektu, konsultant – Projekt finansowany przez NCBiR numer DOB-BIO6/20/74/2014 „Badania antropometryczne funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Konsorcjum realizujące projekt: Instytut Włókiennictwa – Łódź; Politechnika Warszawska; Medcore sp. z o.o.; –: czas realizacji projektu: 2015-2017.

Główny wykonawca, Projekt badawczy Nr N N303 804540 – Ogólnopolskie V Zdjęcie Antropologiczne dzieci i młodzieży. Finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Czas realizacji 2011-2014; kierownik projektu: dr hab. Sławomir Kozieł,prof.nadzw.

Główny wykonawca – projekt badawczy Nr NN303 543239 – „Zmiany inwolucyjne w obrębie aktywności hormonalnej gonad i nadnerczy mężczyzn a kondycja biologiczna i czynniki psychofizyczne – II Wrocławskie Badania Mężczyzn.” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, termin realizacji: 4.11.2010-3.11.2013, kierownik projektu: dr Monika Łopuszańska.

Główny wykonawca– projekt badawczy Nr NN303 456338. – „Nierówności społeczne w Polsce w dobie transformacji ustrojowej: antropologiczno-socjologiczne badania 19-letnich mężczyzn.” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, , termin realizacji: 9.02.2010 r- 9.02.2012, kierownik projektu: dr Alicja Szklarska.

Kierownik projektu Projekt badawczy Nr 3PO4C 059 24 – „Przedwczesna umieralność mężczyzn i kobiet w ostatnim 15-leciu na tle przemian społeczno-gospodarczych w Polsce”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, , projekt zakończono w 2006 roku.

Główny wykonawca Projekt badawczy Nr 6P04C 008 16 – „Poziom otłuszczenia i dystrybucji tkanki tłuszczowej a stan układu krążenia nastoletniej młodzieży wielkomiejskiej”, finansowany przez Komitet Badań Naukowych, , projekt zakończono w 2000 roku, kierownik projektu: dr Sławomir Kozieł.

Udział w innych projektach badawczych

Organizacja i udział w projekcie badawczym w ramach „Karty Zdrowia Ucznia” – badania 14-letniej młodzieży z Wrocławia i okolic – w latach 1996-1997.

Projekt badawczy pt. „Wpływ stylu życia na kondycję biologiczną mężczyzn w wieku 40-50 lat. – badania własne przeprowadzone w roku 1993.

Udział w projekcie badawczym – „Dziewczęta z Górnego Śląska” – w roku 1991.

Udział w projekcie badawczym – „Kondycja biologiczna ludzi dorosłych” – w latach 1989-1990.

Udział w projekcie badawczym – IV Zdjęcia Antropologicznego Dzieci i Młodzieży – w roku 1988.

Członkostwo w organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Antropologiczne, Członek Zarządu Głównego w kadencji 2011-2015

Członek Komitetu Antropologii PAN w kadencji 2003-2006

Sekretarz Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN w kadencji 1999-2002

Sekretarz Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN w kadencji 2003-2006

Członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight 2020.

Inna działalność organizacyjna.

Recenzent w projekcie systemowym pn. „GRANT PLUS” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) realizowanym przez Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w latach 2012 – 2015.

Współorganizator Międzynarodowej Konferencji zamykającej projekt pt. „Epidemie obezity-společný problém: předávání znalostí, vzdělávání, prevence/Epidemia otyłości-wspólny problem: transfer wiedzy, edukacja, profilaktyka” Olomouc, październik 2014.

Organizacja Międzynarodowej Konferencji otwierającej projekt pt. „Epidemie obezity-společný problém: předávání znalostí, vzdělávání, prevence/Epidemia otyłości-wspólny problem: transfer wiedzy, edukacja, profilaktyka” Kudowa Zdrój, czerwiec 2012.

Organizacja Międzynarodowej Konferencji Zakładu Antropologii PAN pt. Barometry nierówności społecznych”, która odbyła się w maju 2007 roku.

Uczestnictwo w przygotowaniu Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Zakład Antropologii PAN pt. „East-West comparisons of secular trends in growth of children”, która odbyła się w roku 1995 w Tucznie.

Uczestnictwo w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji PTA (Polskie Towarzystwo Antropologiczne), która odbyła się w Karpaczu, w 1991 roku.

Uczestnictwo w organizacji Międzynarodowej Konferencji EAA (European Anthropological Association), która odbyła się w 1990 roku we Wrocławiu.