Sylabusy

Biologia człowieka, studia I stopnia (licencjackie), rok 1, semestr 1

Nazwa przedmiotuPlik
Antropologia ogólna.PDF
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia.PDF
Botanika.PDF
Chemia organiczna z elementami chemii nieorganicznej.PDF
Geologia.PDF
Podstawy ekonomii.PDF
Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej.PDF
Podstawy statystyki.PDF
Technologia informacyjna.PDF
Zoologia.PDF

Biologia człowieka, studia I stopnia (licencjackie), rok 1, semestr 2

Nazwa przedmiotuPlik
Anatomia funkcjonalna człowieka I.PDF
Antropometria i antroposkopia.PDF
Biochemia.PDF
Biofizyka.PDF
Biologia komórki i histologia zwierząt.PDF
Ekologia i ochrona środowiska.PDF
Rachunek prawdopodobieństwa.PDF
Fakultety
Edukacja prozdrowotna.PDF
Owady i ludzie.PDF
Pierwsza pomoc przedmedyczna.PDF
Techniki badan ankietowych w biologii.PDF