mgr Agnieszka Witek

Stanowisko: doktorantka Szkoły Doktorskiej
Pokój: 302-303
Telefon: –
E-mail: agnieszka.witek@upwr.edu.pl


Publikacje naukowe

2021. Kwiatkowska K., Bisiecka A., Pawelec Ł., Witek A., Witan J., Nowakowski D., Konczewski P., Biel R., Król K., Martewicz K., Lissek P., Vařeka P., Lipowicz A. Differential diagnosis of a calcified cyst found in an 18th century female burial site at St. Nicholas Church cemetery (Libkovice, Czechia), PLOS ONE, 16 (7): e0254173, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254173.

2018. Witek A., Pawelec Ł. Kiedy sowa staje się skowronkiem – zmiany chronotypu w ontogenezie, Antropogen – studencko-doktoranckie czasopismo naukowe, 2(10): 68-78

2018. Pawelec Ł., Witek A. Zatoki czołowe – struktury polimorficzne niezmienne w czasie, Antropogen – studencko-doktoranckie czasopismo naukowe, 2(10): 57-67

Działalność naukowa

Wykształcenie

 • 2019-obecnie- Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dyscyplina nauki biologiczne
 • 2018-2019- Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, praca dyplomowa „Ocena ryzyka zawodowego w pracowni antropologicznej”
 • 2017-2019- Studia magisterskie na kierunku biologia, specjalność biologia człowieka, Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, praca magisterska „Zespół napięcia przedmiesiączkowego a zaburzenia snu oraz stany depresyjne i lękowe u kobiet”
 • 2014-2017- studia licencjackie na kierunku biologia człowieka, Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, praca licencjacka „Wpływ palenia papierosów na zaburzenia snu dorosłych mężczyzn”

Projekty naukowe i doświadczenie badawcze

 • 2020-obecnie- kierownik projektu „Zanieczyszczenie światłem jako czynnik wpływający na jakość snu” w ramach programu „Bon doktoranta Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
 • 2019-2020- Uczestnik wykopalisk we wsi Libkovice na terenie kopalni Bylina w północno-zachodnich Czechach
 • 2019-2020- Członek projektu badawczego „Styl życia, świadomość zdrowego stylu życia a budowa ciała studentów wrocławskich uczelni wyższych.” finansowany z funduszu na realizację projektów badawczych zgłoszonych przez Studenckie Koła Naukowe działające w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu realizowany przez SKN Antropologów „Juvenis”
 • 2019- Analiza antropologiczna materiału kostnego ze stanowiska Karmonki Stare, Polska
 • 2018- Pracownik na wykopaliskach w projekcie „Záchranny archeologický výzkum na břehu Nechranické přehrady ppč.298/1 (k.ú. Poláky) v roce 2018” finansowany przez POVODNÍ OHŘE s.p, prowadzony przez Ústav archeologické památkove péče SZ Čech, v.v.i.
 • 2017-2018- Wolontariusz na wykopaliskach w projekcie „Novo castro prope Tschirnen”. Uroczysko Nowoszów w Borach Dolnośląskich” finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzony przez Katedrę Antropologii we Wrocławiu we współpracy z Fundacją „Łużyce – wczoraj i dziś”
 • 2015-2017- Wolontariusz na wykopaliskach w projekcie „Mieszkańcy, kultura i środowisko Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów” finansowany w ramach konkursu SONATA BIS 3 (finansowanie z NCN) prowadzony przez Katedrę Antropologii we Wrocławiu
 • 2014-2019- działalność w Studenckim Kole Naukowym Antropologów „Juvenis”, Katedra Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polska

Konferencje, wyjazdy naukowe i działalność organizacyjna

 • 2019- Staż zagraniczny w ramach programu Erasmus+
 • 2019- Wygłoszenie referatów pt. „BMI – rzetelny wskaźnik otłuszczenia ciała czy sztucznie przyjęta klasyfikacja” oraz „Kojarzenie wybiórcze u par heteroseksualnych a chronotyp” na XIV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • 2018- Wygłoszenie referatu pt. „Zróżnicowanie morfologii zatok czołowych – zastosowanie w bioidentyfikacji” na XXIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXV Sejmik Studenckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • 2018- Wygłoszenie referatów pt. „Zatoki czołowe – struktury polimorficzne niezmienne w czasie” oraz „Kiedy sowa staje się skowronkiem – zmiany chronotypu w ontogenezie” na XIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • 2018- członek Komitetu Organizacyjnego XIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • 2017- Wygłoszenie referatu pt. „Differentiation of adults’ frontal sinuses morphology as identification method and in historical population anthropological analysis” na 1st International Meeting „See More”: Imaging Methods in Medicine, Biology and Archaeology, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • 2017- Sekretarz Komitetu Organizacyjnego 1st International Meeting „See More”: Imaging Methods in Medicine, Biology and Archaeology, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • 2017- Wygłoszenie referatu pt. „Nowe technologie w antropologii, czyli wykorzystanie skanera 3D w badaniach materiałów szkieletowych” na XII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska   
 • 2015- pomoc w organizacji II Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Polska

Doświadczenie zawodowe i dydaktyczne

 • 2020 – obecnie – praktyki zawodowe w Katedrze Antropologii UPWr
 • 2018- Praktyki studenckie na studiach II stopnia: praca z materiałem ciałopalnym – analiza antropologiczna przepalonych szczątków ludzkich ze stanowiska Domasław, Polska; przygotowanie materiału ossuaryjnego ze stanowiska Legnickie Pole, Polska, do dalszych analiz, Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • 2015-2018- Prowadzenie warsztatów antropologicznych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
 • 2016- Praktyki studenckie na studiach I stopnia: praca przy przygotowaniu grantu MlekoMamy+ – zamawianie sprzętu, tworzenie baz danych, kontakt ze sponsorami i badanymi

Nagrody i wyróżnienia

 • 2018- I miejsce w konkursie na najlepszy referat badawczy za pracę „Zatoki czołowe – struktury polimorficzne niezmienne w czasie” na XIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • 2018- II miejsce w konkursie na najlepszy referat badawczy za pracę „Kiedy sowa staje się skowronkiem – zmiany chronotypu w ontogenezie” na XIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • 2017- III miejsce w konkursie na najlepszy referat za pracę „Differentiation of adults’ frontal sinuses morphology as identification method and in historical population anthropological analysis” na 1st International Meeting „See More”: Imaging Methods in Medicine, Biology and Archaeology, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska