mgr Agnieszka Witek

Stanowisko: doktorantka Szkoły Doktorskiej
Pokój: 302-303
Telefon: –
E-mail: agnieszka.witek@upwr.edu.pl


Publikacje naukowe

2018. Witek A., Pawelec Ł. Kiedy sowa staje się skowronkiem – zmiany chronotypu w ontogenezie, Antropogen – studencko-doktoranckie czasopismo naukowe, 2(10): 68-78

2018. Pawelec Ł., Witek A. Zatoki czołowe – struktury polimorficzne niezmienne w czasie, Antropogen – studencko-doktoranckie czasopismo naukowe, 2(10): 57-67

Działalność naukowa

Wykształcenie

 • 2019-obecnie- Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dyscyplina nauki biologiczne
 • 2018-2019- Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, praca dyplomowa „Ocena ryzyka zawodowego w pracowni antropologicznej”
 • 2017-2019- Studia magisterskie na kierunku biologia, specjalność biologia człowieka, Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, praca magisterska „Zespół napięcia przedmiesiączkowego a zaburzenia snu oraz stany depresyjne i lękowe u kobiet”
 • 2014-2017- studia licencjackie na kierunku biologia człowieka, Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, praca licencjacka „Wpływ palenia papierosów na zaburzenia snu dorosłych mężczyzn”

Projekty naukowe i doświadczenie badawcze

 • 2020-obecnie- kierownik projektu „Zanieczyszczenie światłem jako czynnik wpływający na jakość snu” w ramach programu „Bon doktoranta Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
 • 2019-2020- Uczestnik wykopalisk we wsi Libkovice na terenie kopalni Bylina w północno-zachodnich Czechach
 • 2019-2020- Członek projektu badawczego „Styl życia, świadomość zdrowego stylu życia a budowa ciała studentów wrocławskich uczelni wyższych.” finansowany z funduszu na realizację projektów badawczych zgłoszonych przez Studenckie Koła Naukowe działające w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu realizowany przez SKN Antropologów „Juvenis”
 • 2019- Analiza antropologiczna materiału kostnego ze stanowiska Karmonki Stare, Polska
 • 2018- Pracownik na wykopaliskach w projekcie „Záchranny archeologický výzkum na břehu Nechranické přehrady ppč.298/1 (k.ú. Poláky) v roce 2018” finansowany przez POVODNÍ OHŘE s.p, prowadzony przez Ústav archeologické památkove péče SZ Čech, v.v.i.
 • 2017-2018- Wolontariusz na wykopaliskach w projekcie „Novo castro prope Tschirnen”. Uroczysko Nowoszów w Borach Dolnośląskich” finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzony przez Katedrę Antropologii we Wrocławiu we współpracy z Fundacją „Łużyce – wczoraj i dziś”
 • 2015-2017- Wolontariusz na wykopaliskach w projekcie „Mieszkańcy, kultura i środowisko Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów” finansowany w ramach konkursu SONATA BIS 3 (finansowanie z NCN) prowadzony przez Katedrę Antropologii we Wrocławiu
 • 2014-2019- działalność w Studenckim Kole Naukowym Antropologów „Juvenis”, Katedra Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polska

Konferencje, wyjazdy naukowe i działalność organizacyjna

 • 2019- Staż zagraniczny w ramach programu Erasmus+
 • 2019- Wygłoszenie referatów pt. „BMI – rzetelny wskaźnik otłuszczenia ciała czy sztucznie przyjęta klasyfikacja” oraz „Kojarzenie wybiórcze u par heteroseksualnych a chronotyp” na XIV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
 • 2018- Wygłoszenie referatu pt. „Zróżnicowanie morfologii zatok czołowych – zastosowanie w bioidentyfikacji” na XXIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXV Sejmik Studenckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • 2018- Wygłoszenie referatów pt. „Zatoki czołowe – struktury polimorficzne niezmienne w czasie” oraz „Kiedy sowa staje się skowronkiem – zmiany chronotypu w ontogenezie” na XIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • 2018- członek Komitetu Organizacyjnego XIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • 2017- Wygłoszenie referatu pt. „Differentiation of adults’ frontal sinuses morphology as identification method and in historical population anthropological analysis” na 1st International Meeting „See More”: Imaging Methods in Medicine, Biology and Archaeology, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • 2017- Sekretarz Komitetu Organizacyjnego 1st International Meeting „See More”: Imaging Methods in Medicine, Biology and Archaeology, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • 2017- Wygłoszenie referatu pt. „Nowe technologie w antropologii, czyli wykorzystanie skanera 3D w badaniach materiałów szkieletowych” na XII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska   
 • 2015- pomoc w organizacji II Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Polska

Doświadczenie zawodowe i dydaktyczne

 • 2020 – obecnie – praktyki zawodowe w Katedrze Antropologii UPWr
 • 2018- Praktyki studenckie na studiach II stopnia: praca z materiałem ciałopalnym – analiza antropologiczna przepalonych szczątków ludzkich ze stanowiska Domasław, Polska; przygotowanie materiału ossuaryjnego ze stanowiska Legnickie Pole, Polska, do dalszych analiz, Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • 2015-2018- Prowadzenie warsztatów antropologicznych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
 • 2016- Praktyki studenckie na studiach I stopnia: praca przy przygotowaniu grantu MlekoMamy+ – zamawianie sprzętu, tworzenie baz danych, kontakt ze sponsorami i badanymi

Nagrody i wyróżnienia

 • 2018- I miejsce w konkursie na najlepszy referat badawczy za pracę „Zatoki czołowe – struktury polimorficzne niezmienne w czasie” na XIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • 2018- II miejsce w konkursie na najlepszy referat badawczy za pracę „Kiedy sowa staje się skowronkiem – zmiany chronotypu w ontogenezie” na XIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • 2017- III miejsce w konkursie na najlepszy referat za pracę „Differentiation of adults’ frontal sinuses morphology as identification method and in historical population anthropological analysis” na 1st International Meeting „See More”: Imaging Methods in Medicine, Biology and Archaeology, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska