mgr Agata Bisiecka

Stanowisko: doktorantka Szkoły Doktorskiej
Pokój: 302
Telefon: –
E-mail: agata.bisiecka@upwr.edu.pl


Wykształcenie

2019 – obecnie Studia doktoranckie, dyscyplina: nauki biologiczne. Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

2017 – 2019 Studia drugiego stopnia, biologia (spec. biologia człowieka). Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2014 – 2017 Studia pierwszego stopnia, biologia człowieka. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Języki: niemiecki (CERF B2), angielski (CERF B2)

Doświadczenie zawodowe

Publikacje

 1. Tomaszewska A., Bisiecka A., Pawelec Ł. 2019. Asterion localization – variability of the location for surgical and anthropological, HOMO: Journal of Comparative Human Biology 70 (4): 325-333
 2. Bisiecka A. 2018. Karoshiśmierć naszych czasów, Antropogen 2(10): 7-16
 3. Bisiecka A. 2017. Identyfikacja śladów krwawych na miejscu zdarzenia – pułapki i niejasności, w: III Studencka Konferencja Kryminalistyczna „50 twarzy zbrodni” – monografia pokonferencyjna, Wrocław
 4. Bisiecka A., Głąbińska M. 2018. Charakterystyka procesu gnilnego zwłok powieszonych, w: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze. Część VI – ochrona środowiska, Młodzi Naukowcy, Poznań
 5. Bisiecka A. 2018. Czy można wyrazić zgodę na przemoc? Biologiczne i prawne aspekty BDSM, w: Osoba doświadczająca i stosująca przemoc w środowisku lokalnym, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin

Projekty własne

 1. „Występowanie i właściwości metryczne kości wstawnych (Worma) czaszki ludzkiej a wyznaczniki stresu fizjologicznego” (2020-2021; projekt finansowany w ramach funduszu „Bon Doktoranta Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”)
 2. „Pogłębiona analiza kondycji biologicznej średniowiecznej populacji Aleksandrii (Egipt) na przykładzie pochówków z nekropolii Kom el-Dikka w świetle współczesnych możliwości badawczych” (IV – VI 2021; projekt finansowany w ramach Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej).

Stypendia i staże

 1. 2020 – Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej (PCMA) – Aleksandria (Egipt)
 2. 2019 – staż absolwencki w ramach programu Erasmus+ – Libkovice, Pilzno (Czechy)

Udział w projektach

 1. 06 VII – 13 IX 2020 Wykopaliska archeologiczne oraz analiza antropologiczna szczątków ludzkich podjętych ze stanowiska w Libkovicach, Libkovice (Czechy); technik antropolog
 2. X – XI 2019 Wykopaliska ratunkowe stanowiska cmentarnego przy ul. Kuronia (Wrocław, Polska); technik antropolog
 3. X 2019 Analiza antropologiczna szkieletów pochodzących z cmentarza przy kościele św. Mikołaja w Kotliskach; technik antropolog
 4. 2019 Udział w projekcie pt. „Krypty grobowe kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych” (grant NCN OPUS 12 nr 2016/23/B/HS3/01910); specjalista antropolog-rekonstruktor
 5. 17 – 26 IX 2018 Wykopaliska archeologiczne, Polaky-Dolany (Czechy); technik antropolog
 6. 2016–2018 Wolontariat laboratoryjny: Zakład Mikroskopii Elektronowej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 7. 1 IX – 30 IX 2016 oraz 1 VIII – 30 VIII 2018 Praktyki studenckie na studiach II stopnia: asystent technika kryminalistyki, Zespół Techników Kryminalistyki Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, KPP w Zgorzelcu
 8. VIII 2017 – VIII 2018 Wykopaliska archeologiczne w ramach projektu „Novo castro prope Tschirnen”. Uroczysko Nowoszów w Borach Dolnośląskich” finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzony przez Katedrę Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we współpracy z Fundacją „Łużyce – wczoraj i dziś”; wolontariusz
 9. VIII 2015 – VIII 2017 Wykopaliska archeologiczne w ramach projektu „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów”, finansowanego w ramach rozstrzygniętego w roku 2014 konkursu SONATA BIS 3 (finansowanie z NCN), prowadzony przez Katedrę Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; wolontariusz

Konferencje

 1. 29-31.03.2019 Referat pt. „Problematyka utworów shotacon i lolicon w kontekście pornografii dziecięcej”, XIV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 2. 15-17.03.2019 Poster „Czy za mangę można pójść do więzienia? Problematyka oceny wieku biologicznego postaci przedstawionych w produkcjach shotacon i lolicon w kontekście pornografii dziecięcej”, IV Międzynarodowa Studencka Konferencja Nauk o Człowieku „W pierścieniu wspomnień”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 3. 17-18.05.2018 Referat „Wpływ mediów internetowych na dobór partnerski w Polsce”, XXII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław (3. miejsce za najlepszy referat w sesji Biologii i Hodowli Zwierząt)
 4. 13-15.04.2018 Referat „Karoshi – śmierć naszych czasów”, XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław(2. miejsce za najlepszy referat)
 5. 23-25.03.2018 Referat „Rekonstrukcja twarzy w postępowaniu identyfikacyjnym – studium przypadku”, IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Kryminalistyczna „50 twarzy zbrodni”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 6. 23-25.03.2018 Poster „Czy za mangę można pójść do więzienia? Problematyka oceny wieku biologicznego postaci przedstawionych w produkcjach shotacon i lolicon w kontekście pornografii dziecięcej”, IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Kryminalistyczna „50 twarzy zbrodni”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 7. 8-9.12.2017 “2D and 3D imaging in facial reconstruction: advantages and disadvantages”, 1st International Scientific Meeting ‘See more’, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław (3. miejsce za najlepszy referat w sekcji Review)
 8. 6.12.2017 Referat „Czy można wyrazić zgodę na przemoc? Biologiczne podstawy i kontratyp zgody poszkodowanego w kontekście BDSM”, II Konferencja Naukowa „Ofiary przemocy”, Fundacja Tygiel, Lublin
 9. 22.11.2017 Referat „Rola rekonstrukcji twarzy w postępowaniu identyfikacyjnym”, VI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, Wrocław
 10. 13-15.09.2017 Poster „Asterion – znaczenie położenia punktu w odniesieniach klinicznych”, XLVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTA, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
 11. 31.02-2.04.2017 Referat „Zróżnicowanie przebiegu szwów czaszkowych w badaniach populacji historycznych oraz postępowaniu identyfikacyjnym”, XII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 12. 31.02-2.04.2017 Referat „Od gier do Parkinsona – MOCAP i elektromiografia w zastosowaniu klinicznym i diagnostycznym”, XII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 13. 10-12.03.2017 Referat „50 twarzy przemocy – biologiczne podstawy oraz aspekt prawny agresji w zachowaniach seksualnych”, III Ogólnopolska Studencka Konferencja Nauk o Człowieku „W pierścieniu przemocy”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, (wyróżnienie za najlepszy referat)
 14. 2-4.12.2016 Referat „Identyfikacja śladów krwawych na miejscu zdarzenia – pułapki i niejasności)”, III Ogólnopolska Studencka Konferencja Kryminalistyczna „50 twarzy zbrodni”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (2. miejsce za najlepszy referat)

Działalność organizatorska i popularyzacyjna

 1. XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologicza (OSKA) – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 2. 1st International Scientific Meeting ‘See More’ – członkini Komitetu Organizacyjnego
 3. Noc Laboratoriów 2018 – organizator warsztatów antropologicznych
 4. Współpraca z Biurem Rekrutacji i Promocji UPWr – cykl szkoleń antropologicznych dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Członkostwo

 1. Studenckie Koło Naukowe Antropologów „Juvenis”
 2. Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Nagrody i wyróżnienia

 1. II miejsce za najlepszy referat przeglądowy: Bisiecka A. Karoshi – śmierć naszych czasów, XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 13-15 IV 2018 Wrocław
 2. II miejsce za najlepszy referat: Bisiecka A. Identyfikacja śladów krwawych na miejscu zdarzenia – pułapki i niejasności, III Ogólnopolska Studencka Konferencja Kryminalistyczna „50 twarzy zbrodni”, Uniwersytet Wrocławski, 2-4 XII 2016 Wrocław
 3. III miejsce za najlepszy referat: Bisiecka A., Głąbińska M. 2D and 3D imaging in facial reconstruction: advantages and disadvantages, 1st International Scientific Meeting ‘See more’, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 8-9 XII 2017 Wrocław
 4. III miejsce za najlepszy referat w sekcji Biologia i Hodowla Zwierząt: Bisiecka A., Fryc D., Głąbińska M., Mirko D. Wpływ mediów internetowych na dobór partnerski w Polsce, XXII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 17-18 V 2018 Wrocław
 5. Wyróżnienie za najlepszy referat w sekcji młodych naukowców: Bisiecka A. Wiek biologiczny wizerunków wytworzonych w konwencji japońskiej animacji, XLVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, 11-13 IX 2019 Kraków
 6. Wyróżnienie za najlepszy referat: Bisiecka A., Fryc D. 50 twarzy przemocy – biologiczne podstawy oraz aspekt prawny agresji w zachowaniach seksualnych, III Ogólnopolska Studencka Konferencja Nauk o Człowieku „W pierścieniu przemocy”, Uniwersytet Wrocławski, 10-12 III 2017 Wrocław
 7. Wyróżnienie w kategorii  Nauka – projekt Jestem Liderem (2017)