mgr Agata Bisiecka

Stanowisko: doktorantka Szkoły Doktorskiej
Pokój: 302
Telefon: –
E-mail: agata.bisiecka@upwr.edu.pl


Wykształcenie

2019 – obecnie Studia doktoranckie, dyscyplina: nauki biologiczne. Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

2017 – 2019 Studia drugiego stopnia, biologia (spec. biologia człowieka). Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2014 – 2017 Studia pierwszego stopnia, biologia człowieka. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Języki: niemiecki (CERF B2), angielski (CERF B2)

Doświadczenie zawodowe

Publikacje

 1. Kwiatkowska K., Bisiecka A., Pawelec Ł., Witek A., Witan J., Nowakowski D., Konczewski P., Biel R., Król K., Martewicz K., Lissek P., Vařeka P., Lipowicz A. 2021. Differential diagnosis of a calcified cyst found in an 18th century female burial site at St. Nicholas Church cemetery (Libkovice, Czechia), PLOS ONE, 16 (7): e0254173, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254173
 2. Tomaszewska A., Bisiecka A., Pawelec Ł. 2019. Asterion localization – variability of the location for surgical and anthropological, HOMO: Journal of Comparative Human Biology 70 (4): 325-333
 3. Bisiecka A. 2018. Karoshiśmierć naszych czasów, Antropogen 2(10): 7-16
 4. Bisiecka A. 2017. Identyfikacja śladów krwawych na miejscu zdarzenia – pułapki i niejasności, w: III Studencka Konferencja Kryminalistyczna „50 twarzy zbrodni” – monografia pokonferencyjna, Wrocław
 5. Bisiecka A., Głąbińska M. 2018. Charakterystyka procesu gnilnego zwłok powieszonych, w: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze. Część VI – ochrona środowiska, Młodzi Naukowcy, Poznań
 6. Bisiecka A. 2018. Czy można wyrazić zgodę na przemoc? Biologiczne i prawne aspekty BDSM, w: Osoba doświadczająca i stosująca przemoc w środowisku lokalnym, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin

Projekty własne

 1. „Występowanie i właściwości metryczne kości wstawnych (Worma) czaszki ludzkiej a wyznaczniki stresu fizjologicznego” (2020-2021; projekt finansowany w ramach funduszu „Bon Doktoranta Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”)
 2. „Pogłębiona analiza kondycji biologicznej średniowiecznej populacji Aleksandrii (Egipt) na przykładzie pochówków z nekropolii Kom el-Dikka w świetle współczesnych możliwości badawczych” (IV – VI 2021; projekt finansowany w ramach Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej).

Stypendia i staże

 1. 2020 – Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej (PCMA) – Aleksandria (Egipt)
 2. 2019 – staż absolwencki w ramach programu Erasmus+ – Libkovice, Pilzno (Czechy)

Udział w projektach

 1. 06 VII – 13 IX 2020 Wykopaliska archeologiczne oraz analiza antropologiczna szczątków ludzkich podjętych ze stanowiska w Libkovicach, Libkovice (Czechy); technik antropolog
 2. X – XI 2019 Wykopaliska ratunkowe stanowiska cmentarnego przy ul. Kuronia (Wrocław, Polska); technik antropolog
 3. X 2019 Analiza antropologiczna szkieletów pochodzących z cmentarza przy kościele św. Mikołaja w Kotliskach; technik antropolog
 4. 2019 Udział w projekcie pt. „Krypty grobowe kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych” (grant NCN OPUS 12 nr 2016/23/B/HS3/01910); specjalista antropolog-rekonstruktor
 5. 17 – 26 IX 2018 Wykopaliska archeologiczne, Polaky-Dolany (Czechy); technik antropolog
 6. 2016–2018 Wolontariat laboratoryjny: Zakład Mikroskopii Elektronowej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 7. 1 IX – 30 IX 2016 oraz 1 VIII – 30 VIII 2018 Praktyki studenckie na studiach II stopnia: asystent technika kryminalistyki, Zespół Techników Kryminalistyki Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, KPP w Zgorzelcu
 8. VIII 2017 – VIII 2018 Wykopaliska archeologiczne w ramach projektu „Novo castro prope Tschirnen”. Uroczysko Nowoszów w Borach Dolnośląskich” finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzony przez Katedrę Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we współpracy z Fundacją „Łużyce – wczoraj i dziś”; wolontariusz
 9. VIII 2015 – VIII 2017 Wykopaliska archeologiczne w ramach projektu „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów”, finansowanego w ramach rozstrzygniętego w roku 2014 konkursu SONATA BIS 3 (finansowanie z NCN), prowadzony przez Katedrę Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; wolontariusz

Konferencje

 1. 29-31.03.2019 Referat pt. „Problematyka utworów shotacon i lolicon w kontekście pornografii dziecięcej”, XIV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 2. 15-17.03.2019 Poster „Czy za mangę można pójść do więzienia? Problematyka oceny wieku biologicznego postaci przedstawionych w produkcjach shotacon i lolicon w kontekście pornografii dziecięcej”, IV Międzynarodowa Studencka Konferencja Nauk o Człowieku „W pierścieniu wspomnień”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 3. 17-18.05.2018 Referat „Wpływ mediów internetowych na dobór partnerski w Polsce”, XXII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław (3. miejsce za najlepszy referat w sesji Biologii i Hodowli Zwierząt)
 4. 13-15.04.2018 Referat „Karoshi – śmierć naszych czasów”, XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław(2. miejsce za najlepszy referat)
 5. 23-25.03.2018 Referat „Rekonstrukcja twarzy w postępowaniu identyfikacyjnym – studium przypadku”, IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Kryminalistyczna „50 twarzy zbrodni”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 6. 23-25.03.2018 Poster „Czy za mangę można pójść do więzienia? Problematyka oceny wieku biologicznego postaci przedstawionych w produkcjach shotacon i lolicon w kontekście pornografii dziecięcej”, IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Kryminalistyczna „50 twarzy zbrodni”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 7. 8-9.12.2017 “2D and 3D imaging in facial reconstruction: advantages and disadvantages”, 1st International Scientific Meeting ‘See more’, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław (3. miejsce za najlepszy referat w sekcji Review)
 8. 6.12.2017 Referat „Czy można wyrazić zgodę na przemoc? Biologiczne podstawy i kontratyp zgody poszkodowanego w kontekście BDSM”, II Konferencja Naukowa „Ofiary przemocy”, Fundacja Tygiel, Lublin
 9. 22.11.2017 Referat „Rola rekonstrukcji twarzy w postępowaniu identyfikacyjnym”, VI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, Wrocław
 10. 13-15.09.2017 Poster „Asterion – znaczenie położenia punktu w odniesieniach klinicznych”, XLVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTA, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
 11. 31.02-2.04.2017 Referat „Zróżnicowanie przebiegu szwów czaszkowych w badaniach populacji historycznych oraz postępowaniu identyfikacyjnym”, XII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 12. 31.02-2.04.2017 Referat „Od gier do Parkinsona – MOCAP i elektromiografia w zastosowaniu klinicznym i diagnostycznym”, XII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 13. 10-12.03.2017 Referat „50 twarzy przemocy – biologiczne podstawy oraz aspekt prawny agresji w zachowaniach seksualnych”, III Ogólnopolska Studencka Konferencja Nauk o Człowieku „W pierścieniu przemocy”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, (wyróżnienie za najlepszy referat)
 14. 2-4.12.2016 Referat „Identyfikacja śladów krwawych na miejscu zdarzenia – pułapki i niejasności)”, III Ogólnopolska Studencka Konferencja Kryminalistyczna „50 twarzy zbrodni”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (2. miejsce za najlepszy referat)

Działalność organizatorska i popularyzacyjna

 1. XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologicza (OSKA) – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 2. 1st International Scientific Meeting ‘See More’ – członkini Komitetu Organizacyjnego
 3. Noc Laboratoriów 2018 – organizator warsztatów antropologicznych
 4. Współpraca z Biurem Rekrutacji i Promocji UPWr – cykl szkoleń antropologicznych dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Członkostwo

 1. Studenckie Koło Naukowe Antropologów „Juvenis”
 2. Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Nagrody i wyróżnienia

 1. II miejsce za najlepszy referat przeglądowy: Bisiecka A. Karoshi – śmierć naszych czasów, XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 13-15 IV 2018 Wrocław
 2. II miejsce za najlepszy referat: Bisiecka A. Identyfikacja śladów krwawych na miejscu zdarzenia – pułapki i niejasności, III Ogólnopolska Studencka Konferencja Kryminalistyczna „50 twarzy zbrodni”, Uniwersytet Wrocławski, 2-4 XII 2016 Wrocław
 3. III miejsce za najlepszy referat: Bisiecka A., Głąbińska M. 2D and 3D imaging in facial reconstruction: advantages and disadvantages, 1st International Scientific Meeting ‘See more’, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 8-9 XII 2017 Wrocław
 4. III miejsce za najlepszy referat w sekcji Biologia i Hodowla Zwierząt: Bisiecka A., Fryc D., Głąbińska M., Mirko D. Wpływ mediów internetowych na dobór partnerski w Polsce, XXII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 17-18 V 2018 Wrocław
 5. Wyróżnienie za najlepszy referat w sekcji młodych naukowców: Bisiecka A. Wiek biologiczny wizerunków wytworzonych w konwencji japońskiej animacji, XLVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, 11-13 IX 2019 Kraków
 6. Wyróżnienie za najlepszy referat: Bisiecka A., Fryc D. 50 twarzy przemocy – biologiczne podstawy oraz aspekt prawny agresji w zachowaniach seksualnych, III Ogólnopolska Studencka Konferencja Nauk o Człowieku „W pierścieniu przemocy”, Uniwersytet Wrocławski, 10-12 III 2017 Wrocław
 7. Wyróżnienie w kategorii  Nauka – projekt Jestem Liderem (2017)