dr Paweł Konczewski

Stanowisko: adiunkt
Pokój: 307
Telefon: 713205859 
E-mail:pawel.konczewski@upwr.edu.pl


Publikacje

Książki

 1. Działki mieszczańskie w południowo-wschodniej części średniowiecznego i wczesnonowożytnego Wrocławia, Wratislavia Antiqua t. 9, Wrocław 2007.
 2. Archeologia sądowa w teorii i praktyce, Warszawa 2013 (współaut. J. Kawecki, K. Szwagrzyk, M. Trzciński)

Artykuły w czasopismach, seriach i opracowaniach monograficznych

2021

 1. K. Kwiatkowska, A. Bisiecka, Ł. Pawelec, A. Witek, J. Witan, D. Nowakowski, P. Konczewski, R. Biel, K. Król, K. Martewicz, P. Lissek, P. Vařeka, A. Lipowicz: Differential diagnosis of a calcified cyst found in an 18th century female burial site at St. Nicholas Church cemetery (Libkovice, Czechia), PLOS ONE, 16 (7), s. e0254173, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254173

2019

 1. Rynek w Świdnicy w świetle badań archeologicznych z lat 2010-2012, Silesia Antiqua t. 51, s. 65-87 (współautorzy: M. Konczewska, M. Mackiewicz, B. Myślecki).
 2. Bielawa Dolna, pow. zgorzelecki (osadnictwo późnośredniowieczne i nowożytne), Silesia Antiqua t. 51, s. 217-222 (współautor: P. Zawadzki).
 3. Konczewski P., Problemowość poznawcza materii masakr XX w. W: red. Mik H., Węglińska W., Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX w. w świetle najnowszych badań archeologicznych, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2019, s. 43-59.
 4. Orlicki Ł., Konczewski P., Pozostałości wojny powietrznej 1939-1945 w badaniach historyczno-archeologicznych. W: red. Mik H., Węglińska W., Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX w. w świetle najnowszych badań archeologicznych, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2019, s. 183-207.

2018

 1. Archeologia w badaniach totalitaryzmów XX wieku. Rola i problemy poznawcze, [w:] Poszukiwanie i identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Doświadczenia polskie w kontekście europejskim / Studia i materiały, red. M. Zwolski, Białystok, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, s. 109-126.
 2. A przeworsk culture inhumation burial from Siechnice (lower Silesia) and the question of biritualism in the pre-roman iron age, Archaologisches Korrespondenzblatt, Vol. 48, Issue 3, s. 351-375 (współautorzy: P. Dulęba, M. Konczewska, J. Szczurowski, A. Tomaszewska).
 3. Relacje osadnictwa kultury łużyckiej do środowiska naturalnego nad środkową Nysą Łużycką, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 60/1, s. 11-40 (współautorzy: M. Konczewska, A. Sady, J. Szczurowski, P. Wroniecki).
 4. Zaginione zamki Puszczy Zgorzeleckiej, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 60/2, p. 265-283 (Współautorzy: R. Biel, M. Konczewska, P. Vařeka, P. Wroniecki, P. Zawadzki, B. Kwiatkowska, J. Szczurowski).
 5. Heterogeniczne dziedzictwo Puszczy Zgorzeleckiej, [w:] Dziedzictwo we współczesnym świecie: kultura – natura – człowiek, red.: A. Marciniak, M. Pawleta, K. Kajda, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2018, p. 104-124 (współautorzy: M. Konczewska, J. Szczurowski, A. Sady).

2017

 1. Krajobrazy wojenne Puszczy Zgorzeleckiej, [w:] Archaeologia Hereditas 9. Konserwacja zapobiegawcza środowiska 5. Dziedzictwo militarne, red. W. Borkowski, W. Brzeziński, J. Wysocki, Warszawa 2017, s. 257-272 (współautorzy: J. Szczurowski, P. Zawadzki, J. Kobielski).

2016

 1. Puszcza Zgorzelecka. 9 tysięcy lat współistnienia ludzi i lasu, „Odkrywca” 1 (204), Wrocław 2016, s. 38-41.
 2. Historia współczesna w konfrontacji ze źródłami archeologicznymi. Badania epizodów II wojny światowej i okresu powojennego, [w:] Archeologia współczesności, red. A. I. Zalewska, Warszawa 2016, s. 207-224.
 3. Projekt badawczy Tormersdorf-Toporów. Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze zanikłego mikroregionu osadniczego na Górnych Łużycach, [w:] Wieś zaginiona. Stan i perspktywy badań, red. P. Nocuń, A. Przybyła-Dumin, K. Fokt, Chorzów 2016, s. 147-172 (współaut. J. Szczurowski, P. Wroniecki, M. Mackiewicz, P. Zawadzki).
 4. Concha Bullosa in Paleoanthropological Material, Advances in Experimental Medicine and Biology vol. 952, 2016, s. 65-73 (współaut. A. Gawlikowska-Sroka, J. Szczurowski, B. Kwiatkowska, E. Dzięciołowska-Baran, M. Donotek, A. Wałecka, D. Nowakowski).
 5. Problemowość badań geofizycznych dziedzictwa archeologicznego lasów nizinnych. Studium Puszczy Zgorzeleckiej, [w:] Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016, red. M. Furmanek, T. Herbich, M. Mackiewicz, Wrocław 2016, s. 57-60 (współaut. P. Wroniecki, M. Konczewska, J. Szczurowski).
 6. Celarium z XIII w. w klauzurze dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy; „Architectus” 2 (46), 2016, s. 9-24 (współaut. M. Łużyniecka).

2015

 1. Groby ofiar stalinizmu na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu w świetle badań archeologicznych z lat 2011-2012 [w:] Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939-1945, red. O. Ławrynowicz, J. Żelazko, Łódź 2015, s. 349-382.
 2. Z badań średniowiecznej i wczesnonowożytnej Trzebnicy. Kwartał zabudowy przy ulicach Obrońców Pokoju i Kościelnej, „Silesia Antiqua” t. 50, Wrocław 2015, s. 299-336 (współaut. M. Konczewska, Cz. Lasota, J. Piekalski).
 3. Długie dzieje wzgórza klasztornego w Bołszowcach (Ukraina). Przegląd najważniejszych wyników badań archeologicznych z lat 2006-2011, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 57, Wrocław 2015, s. 307-323 (współaut. M. Furmanek, A. Hałuszko, W. Holik, S. Kulpa, M. Mackiewicz, O. Melnychuk, T. Tkachuk).

2014

 1. Exhumation research concerning the victims of political repressions in 1945-1956 in Poland: A new direction in forensic medicine, Forensic Since International 235: 103.e1-103.e6. (współaut. Ł.Szleszkowski, A. Thannhäuser, K. Szwagrzyk, J. Kawecki, B. Świątek).
 2. Skarb groszy praskich z Oleśnicy, „Silesia Antiqua” t. 49, Wrocław 2014, s. 99-116 (współaut. M. Konczewska).
 3. Brązowa forma odlewnicza z Gaju Oławskiego, powiat oławski, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 55, Wrocław 2014, s. 161-167 (współaut. J. Baron, K. Nowak).
 4. Zur Parzellierung und Größe städtischer Grundstücke im spämittelalterichen Breslau, [w:] Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter. Stadtgestalt – Wohnraum – Lebensstil, red. E. Mühle, Köln – Weimar – Wien 2014, s. 53-75.
 5. Osadnictwo przedcysterskie w rejonie Trzebnicy, [w:] Dziedzictwo kulturowe cystersów, red. M. Łużyniecka, A. Galar, Wrocław 2014, s. 21-33 (współaut. M Konczewska).
 6. The Town Castle in Wrocław, [w:] Středověká Evropa v pohybu. K poctě Jana Klápště, red. I. Boháčová, P. Sommer, Praha 2014, s. 201-211 (współaut. Cz. Lasota, J. Piekalski).
 7. Archeolodzy na polu bitwy. Archeologia pierwszej bitwy 2. Armii Wojska Polskiego – forsowanie Nysy Łużyckiej w kwietniu 1945 roku, „Odkrywca” 12 (191), Wrocław 2014, s. 8-11.

2013

 1. Zawieszka z orłem z Ziębic na Śląsku. Przyczynek do poznania średniowiecznego rzędu końskiego, „Acta Militaria Mediaevalia” t. IX, Kraków-Rzeszów-Sanok 2013, s. 103-128 (współaut. B. Miazga).
 2. Historia współczesna w konfrontacji ze źródłami archeologicznymi. Badania epizodów II wojny światowej i okresu powojennego, Streszczenie referatu, Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej, Warszawa, 19-21 Września 2013 roku, s. 91-92.

2012

 1. Parcela Rynek 6-ul. Kiełbaśnicza 5 we Wrocławiu. Rozwój zabudowy i infrastruktury elitarnej działki mieszczańskiej w XIII-XIV wieku, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 54, s. 49-77 (współaut. M. Chorowska, Cz. Lasota, J. Piekalski).
 2. Badania archeologiczne na stanowisku wczesnośredniowiecznym nr 52 w Zawoni (powiat trzebnicki,) w 2009 roku, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 54, s. 207-221 (współaut. A. Pankiewicz).
 3. Badania archeologiczno-architektoniczne w sąsiedztwie synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 54, s. 325-338 (współaut. M. Konczewska).
 4. Sposób pochówku jako czynnik wyróżniający osobnika „obcego” w środowisku. Mogiła jeńca wojennego z Siedlec k. Lubina, [w:] Obcy, „Funeralia Lednickie” t. 14, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań, s. 169-178 (współaut. B. Kwiatkowska, J. Szczurowski).

2011

 1. The streets of medieval Wrocław – methods of constructions and functions, [w:] Ulica, plac I cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego I nowożytnego miasta Europy Środkowej, Wratislavia Antiqua, red. S. Krabath, J. Piekalski, K. Wachowski, s. 155-162 (współaut. J. Piekalski).
 2. Archeologiczne badania miejsc zbrodni – interpretacja zdarzeń i identyfikacja ofiar. Problemy natury naukowej, prawnej i humanitarnej, [w:] Kim jesteś Człowieku, „Funeralia Lednickie” t. 13, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań, s. 359-366.
 3. Bronów, pow. Świdnicki (groby wojenne), „Silesia Antiqua” t. 47, s. 200-207.
 4. Przedmieście Świdnickie we Wrocławiu w świetle badań wykopaliskowych na posesjach przy ulicach Józefa Piłsudskiego 69-73, Komandorskiej 5-11 i Wojciecha Bogusławskiego 16, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 53, s. 305-323 (współaut. C. Lasota, J. Piekalski).

2010

 1. Góry Złote, Silesia Antiqua, t. 46, s. 171-175 (współaut. M. Konczewska).
 2. The fortifications of medieval and post-medieval Wrocław/Breslau, [w:] Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VII, red. C. Kimminus-Schneider, M. Schneider, D. Zwick, Lübeck, s. 597-614 (współaut. R. Mruczek, J. Piekalski).
 3. Oblężenie i upadek zamku Karpień. Interpretacja źródeł archeologicznych, „Acta Militaria Mediaevalia” t. VI, s. 93-116 (współaut. L. Marek).
 4. Pierwsze wyniki badań kwartału między zamkiem lewobrzeżnym a komandorią krzyżowców z gwiazdą we Wrocławiu (ul. Szewska/pl. Uniwersytecki), „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 52, s. 309-327 (współaut. Cz. Lasota, J. Nastaszyc, J. Piekalski).
 5. Groby z II wojny światowej w Piotrowicach i Mysłowie. Miejsca pochówku ofiar zbrodni czy działań wojennych?, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 52, s. 449-469.
 6. Stratygrafia nawarstwień i konstrukcje ulic {w:] Ulice średniowiecznego Wrocławia, red. J. Piekalski, K. Wachowski, „Wratislavia Antiqua” t. 11, s. 91-157 (współaut. J. Piekalski).

2009

 1. Zabytki metalowe z fosy miejskiej we Wrocławiu, [w:] Wrocław na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Materialne przejawy życia codziennego, Wratislavia Antiqua, red. J. Piekalski, K. Wachowski, s.89-206 (współaut. M. Konczewska)

2008

 1. Ulica Świdnicka we Wrocławiu w świetle badań w 2004 r. „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 50, s. 388-398 (współaut. M. Konczewska).

2007

 1. Osada neolityczna w Krzeptowie, gm. Kąty Wrocławskie, w świetle badań archeologicznych w latach 2005-2006, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 49, s. 53-60 (współaut. M. Konczewska).
 2. Problematyka lokacji i zagospodarowania małych miast w średniowieczu na przykładzie Trzebnicy, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 49, s. 287-296 (współaut. M. Konczewska).
 3. Zamek książęcy na lewym brzegu Odry we Wrocławiu w świetle badań z lat 2005-2006, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 49, s. 225-254 (współaut. Cz. Lasota, J. Piekalski).
 4. Osada ze starszego okresu epoki brązu w Nowej Wsi, powiat Bolesławiec, na stanowisku nr 3, Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, re. B. Gediga, z. 6, s. 151-174 (współaut. S. Pazda, M. Konczewska).
 5. Osada z późnego okresu wpływów rzymskich w Nowej Wsi, pow. Bolesławiec, na stanowisku nr 4, Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, re. B. Gediga, z. 6, s. 203-260 (współaut. S. Pazda, M. Konczewska).

2006

 1. Nowoodkryte stanowisko wielokulturowe w Krzeptowie, gm. Kąty Wrocławskie, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 48, s. 135-156 (współaut. M. Konczewska).
 2. Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach 3 i 4 w Nowej Wsi, gm. Bolesławiec, woj. dolnośląskie,Ogólnopolski program ochrony archeologicznych dóbr kultury zagrożonych planowaną budową autostrad, Raport 2003-2004, t. 1, s. 291-305 (współaut. S. Pazda, M. Konczewska).

2004

 1. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przy ul. Kapitulnej 4 na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 46, s. 113-150 (współaut. K. Bykowski, Cz. Lasota, M. Konczewska, M. Paternoga, J. Piekalski, P. Rzeźnik).

2003

 1. Badania archeologiczne Starego Miasta w Trzebnicy w 2002 roku, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 45, s. 91-95 (współaut. M. Konczewska).

2002

 1. Brama Ziębicka w Strzelinie, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 44, s. 375-392 (współaut. G. Ciara, R. Mruczek, M. Stefanowicz).

2001

 1. Ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne w rejonie placu Dominikańskiego we Wrocławiu, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 44, s. 385-394.

1996

 1. Osada kultury łużyckiej Ślęża-Plasterki, woj. wrocławskie, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 37, s. 345-349 (współaut. T. Dąbrowa, M. Opalińska, T. Gralak, K. Kwaśnica, P. Żuchliński).

1994

 1. Osada pasterska na południowym stoku Ślęży. Wstępny etap badań, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 35, s. 361-365 (współaut. R. Turakiewicz).

Działalność naukowa

Rok rozpoczęcia pracy w UP: 2016

Otrzymane nagrody

2010 Wyróżnienie nagrodą imienia Wernera Coblenza, przyznane przez Fundację Pro Archaeologia Saxoniae za dysertację doktorską „Działki mieszczańskie w południowo-wschodniej części średniowiecznego i wczesnonowożytnego Wrocławia”.

Granty

 1. 2019 – w realizacji „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”. Projekt naukowo-edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Partner wiodący projektu: LANDESAMT FÜR ARCHÄOLOGIE/ KRAJOWY URZĄD SAKSONII DS. ARECHEOLOGII.  
 2. „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów.” finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 3 nr 2013/10/E/HS3/00368,  dr Jacek Szczurowski – kierownik, dr Paweł Konczewski – wykonawca, dr Agnieszka Tomaszewska – wykonawca, dr Dariusz Nowakowski – wykonawca
 3. „Pochówek mężczyzny z Siechnic jako przyczynek do studiów nad obrządkiem pogrzebowym kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim”. Wysokość grantu: 14635 zł. Projekt jednoroczny (2017 r.) finansowany ze środków Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr., dr Paweł Konczewski – wykonawca. 
 4. „Novo castro prope Tschirnen. Uroczysko Nowoszów w Borach Dolnośląskich”. Projekt jest realizowany przez Fundację „Łużyce – wczoraj i dziś”, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (projekt jednoroczny, 2017 r., wysokość dotacji 30 000 PLN) w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych 2017. Projekt realizowany jest we współpracy z Katedrą Antropologii UPWr i Katedrą Archeologii Uniwersytetu Zachodnich Czech w Pilznie, dr Paweł Konczewski – kierownik projektu, dr hab. Barbara Kwiatkowska prof. nadzw. – wykonawca

Udział w projektach naukowych

 • 2008 Wykonawca grantu „Ulice Średniowiecznego Wrocławia”,  realizowanego przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 2005-2006 Wykonawca grantu „Badania archeologiczne w masywie Góry Ślęży”, realizowanego przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu.

Ważniejsze badania terenowe

 • 2019 – w realizacjiLibkovice, powiat Most, Republika Czeska. Badania zanikłej wsi średniowiecznej i nowożytnej – część centralna z cmentarzem i kościołem św. Michała Archanioła. 
 • 2018 Poláky-Dolany, powiat Chomutov, Republika Czeska. Badania cmentarzyska wczesnośredniowiecznego.
 • 2017-2018 Nowoszów, powiat Żagań. Badania zanikłej wsi średniowiecznej i nowożytnej.
 • 2017-2019 Zagórze Śląskie, powiat Świdnica. Badania średniowiecznego i nowożytnego zamku Grodno.
 • 2015 Siechnice, powiat Wrocław. Badania wielofazowego stanowiska osadniczego i sepulkralnego (neolit, epoka brązu, wczesne fazy epoki żelaza). 
 • 2015 Krępnica, powiat Bolesławiec. Badania miejsca katastrofy samolotu z czasów II wojny światowej
 • 2015 Zgorzelec, były niemiecki obóz jeniecki Stalag VIIIA. Badania infrastruktury obozowej
 • 2014 Zielona Góra, ul. Drzewna. Badania na przedmieściu miasta średniowiecznego i nowożytnego.
 • 2014 – w realizacji Prędocice, powiat Zgorzelec. Badania interdyscyplinarne mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów
 • 2014-2008 Oleśnica – Stare Miasto. Badania archeologiczno-architektoniczne miasta średniowiecznego i nowożytnego
 • 2014 Strońsko, powiat Zduńska Wola. Badania miejsca katastrofy samolotu RWD 8, we wrześniu 1939 r.
 • 2013 Kudak, obwód dniepropietrowski, Ukraina. Badania nowożytnej twierdzy granicznej Królestwa Polskiego
 • 2013 Zbyczyna, powiat Kępno. Poszukiwania magazynu broni batalionu AK „Giewont”
 • 2013 Chwałowice, powiat oławski. Poszukiwania pochówków ofiar II wojny światowej
 • 2012 Oława. Badania wraków samolotów z II wojny światowej
 • 2012 Warszawa, cmentarz wojskowy przy ul. Powązkowskiej. Udział w poszukiwaniach tajnych pochówków z okresu stalinowskiego w obrębie kwatery Ł
 • 2012 Uroczysko Hubertus, powiat Gliwice. Poszukiwania grobów ofiar pozasądowych egzekucji z okresu stalinowskiego
 • 2012-2011 Wrocław, cmentarz komunalny przy ul. Osobowickiej. Poszukiwania grobów więźniów zmarłych i straconych w okresie stalinowskim
 • 2012-2011 Wrocław, ul. Oławska 11. Badania archeologiczne działki mieszczańskiej
 • 2012-2008 Bołszowce, odwód Iwanofrankowski, Ukraina. Udział w badaniach wzgórza klasztornego (osadnictwo pradziejowe, średniowieczne i nowożytne)
 • 2012-2004 Krzeptów, powiat wrocławski. Badania osady neolitycznej i wczesnośredniowiecznej
 • 2011 Tyniec nad Ślęzą, powiat Wrocławski. Udział w oględzinach miejsca ujawnienia szczątków ludzkich niewiadomego pochodzenia
 • 2010 Smoleńsk, Rosja. Udział w powtórnych oględzinach miejsca katastrofy polskiego samolotu Tu 154M
 • 2010 Wrocław, ul. J. Piłsudskiego/ Komandorska/ W. Bogusławskiego. Badania archeologiczno-architektoniczne w obrębie średniowiecznego i nowożytnego Przedmieścia Świdnickiego
 • 2011-2010 Wrocław, ul. Kuźnicza/ pl. Uniwersytecki. Badania archeologiczne średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień antropogenicznych
 • 2011-2010 Świdnica, Rynek. Badania archeologiczno-architektoniczne w rejonie wieży ratuszowej
 • 2008 Bronów, powiat Świdnica. Badania mogił wojennych żołnierzy niemieckich z 1945 r.
 • 2010 Siedlce, powiat Lubin. Badania grobów jeńców wojennych – żołnierzy polskich Kampanii Wrześniowej 1939 r.
 • 2008-2007 Wrocław, Rynek 6. Badania działki mieszczańskiej
 • 2008-2007 Wrocław, ul. Szewska/ pl. Uniwersytecki. Badania archeologiczno-architektoniczne kwartału zabudowy miejskiej o chronologii średniowiecznej i nowożytnej