dr Radosław Biel

Stanowisko: asystent naukowy
Pokój: 313
Telefon: –
E-mail: radoslaw.biel@upwr.edu.pl


Archeolog, doktor nauk inżynieryjno-technicznych, popularyzator. Post-doc zatrudniony w ramach projektu „Bioarcheologia i archeologia krajobrazów represji Narodowo- Socjalistycznych: Perspektywa Europy Środkowo-Wschodniej”. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kultury materialnej późnego średniowiecza i wykorzystania nowoczesnych technologii w archeologii. Pasjonat multimediów i gier komputerowych. Redaktor naczelny czasopisma „Archeologia Żywa” i prowadzący cyklu cotygodniowych popularnonaukowych webinarów pt. „Kontekst

Publikacje

Publikacje naukowe

 1. 2023. Sych D., Biel R.Popularyzacja archeologii w internecie na Górnym Śląsku, Górnośląskie Raporty Archeologiczne, 2: 175–181
 2. 2023. P. Konczewski, K. Martewicz, Ł. Orlicki, J. Szczurowski, R. Biel, K. Biernacka, B. Kwiatkowska, Suicides at the End of the Second World War: A Case From Gostków, Poland, Journal of Contemporary Archaeology, 9: 167–185, doi: 10.1558/jca.21212
 3. 2021. R. Biel. The functional analysis of the 15th century fortification of the Grodno Castle, Architectus, 68: 29–38, doi: 10.37190/arc210403
 4. 2021. R. Biel, M. Konczewska, P. Konczewski. Archaeological research at Grodno Castle in Zagórze Śląskie from 2017 to 2019. Architectus, 68: 21–28, doi:10.37190/arc210402
 5. 2021. B. Kwiatkowska, A. Bisiecka, Ł. Pawelec, A. Witek, J. Witan, D. Nowakowski, P. Konczewski, R. Biel, K. Król, K. Martewicz, P. Lissek, P. Vařeka, A. Lipowicz. Differential diagnosis of a calcified cyst found in an 18th century female burial site at St. Nicholas Church cemetery (Libkovice, Czechia) [w:] D. Caramelli (red.),. PLOS ONE, 16 (7): e0254173, https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0254173.
 6. 2020. P. Konczewski, R. Biel, J. Szczurowski. Uroczysko Nowoszów – opuszczona wieś w Borach Dolnośląskich, [w:] P. Nocuń, A. Przybyła-Dunin, K. Fokt (red.), Wieś Zaginiona. Wspólnota, Samorządność, Przestrzeń, 134-166.
 7. 2018. P. Konczewski , R. Biel , M. Konczewska , P. Vařeka , P. Wroniecki, P. Zawadzki , B. Kwiatkowska , J. Szczurowski Zaginione zamki Puszczy Zgorzeleckiej, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 60: 265‑283.
 8. 2015, R. Biel, K. Serwatka: Późnośredniowieczny wodociąg z wykopalisk przy ul. Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 55: 283‑300 (PDF).

Publikacje popularnonaukowe

 1. 2023. R. Biel: Jak żegnano zmarłych średniowiecznych władców Śląska?, Archeologia Żywa, 87, s. 32–37.
 2. 2022. R. Biel: Jak Polska wywalczyła swe miejsce w badaniach Egiptu i Nubii?, Archeologia Żywa, 86, s. 20–23.
 3. 2022. R. Biel: Wojna piwna we Wrocławiu, Archeologia Żywa, 85, s. 42–47.
 4. 2022. R. Biel: Archeologiczne atrakcje Gór Świętokrzyskich, Archeologia Żywa, 84, s. 52.
 5. 2022. R. Biel: Najstarsze planszówki Starego Świata, Archeologia Żywa, 84, s. 4–13.
 6. 2021. R. Biel: Piękno, które grzeje. O średniowiecznych piecowych kaflowych i kaflach piecowych, Archeologia Żywa, 82, s. 4–12.
 7. 2021. R. Biel: Szpitale w średniowieczu, Archeologia Żywa, 79, s. 4–11.
 8. 2019. R. Biel: Od Kaukazu po Adriatyk. Wędrówka starożytnego wina, Archeologia Żywa 1 (71) 2019, (36‑44)
 9. 2019. R. Biel: Krótki poradnik czym jest LiDAR, czyli punty, modele i lasery, Archeologia Żywa 4 (74) 2019, (24‑25)
 10. 2019. R. Biel, Ł. Orlicki: Raz jeszcze o bulli papieskiej odkrytej na Zamku Grodno, Archeologia Żywa 3 (73) 2019, (20‑23)
 11. 2018. R. Biel: Zamek, pałac, a może twierdza? Krótki poradnik co jest czym, Archeologia Żywa 3 (69) 2018, (4-5)
 12. 2018. R. Biel: Najdawniejszy przyjaciel człowieka, Archeologia Żywa 2 (68) 2018, (10-14)
 13. 2017. R. Biel:Wpuszczeni w puszczę, Archeologia Żywa, 1 [63] 2017, (80-83)
 14. 2017. R. Biel: Quo vadis, homo?, Archeologia Żywa, 4 (66) 2017, (12-15)
 15. 2017. R. Biel: Archeologia a fantomatyka, Archeologia Żywa, 3 [65] 2017, (12-15) (link do tekstu towarzyszącego)
 16. + ponad 100 artykułów opublikowanych na stronie czasopisma „Archeologia Żywa” (link do archiwum)

Działalność naukowa

Zatrudnienie w UP: 10.2019

Najważniejsze wygłoszone referaty

 1. Between traditional and innovative. Case study of deserted forest village Neuhaus, CAA 2019, Kraków (Polska), 23-27 IV 2019, z P. Konczewski
 2. Opuszczona wieś, zaginiony zamek i żelazne domy – rezultaty interdyscyplinarnego Projektu Nowoszów, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu WIEŚ ZAGINIONA „Wspólnota, Samorządność, Przestrzeń”, Chorzów (Polska), 21-22 XI 2018, z P. Konczewski, J. Szczurowski
 3. Thirty Years’ War heritage in the landscape of the southeastern Poland, Transformations of Landscapes: the impacts and aftermaths of the Thirty Years´ War, Pilzno (Czechy), 10‑13 XI 2017, z P. Konczewski
 4. Pomysł, smartfon i chmura, czyli o tym jak na zawsze skończyć z inwentarzami polowymi, CAA Polska 2017, Karpacz (Polska), 31 V – 2 VI 2017
 5. Rozwój Terenów Książęcych we Wrocławiu w świetle nowych źródeł, XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Wrocław (Polska), 24-27 V 2017
 6. Relikty wiejskiego hutnictwa żelaza doby preindustrialnej w krajobrazie Puszczy Zgorzeleckiej, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu WIEŚ ZAGINIONA pn. „Wieś miniona, lecz obecna: ślady dawnych wsi i ich badania”, Chorzów (Polska), 16-17 XI 2016, z P. Konczewski, P. Zawadzki
 7. Późnośredniowieczny rurociąg z wykopalisk przy ul. Kazimierza Wielkiego, XIX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Wrocław (Polska), 27-30 V 2015, z K. Serwatka

Udział w grantach i projektach badawczych

 1. 2016-2018. Uczestnik grantu Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 3 nr 2013/10/E/HS3/00368
 2. 2017. Twórca strony internetowej grantu Od grodu do zamku – nowe metody i perspektywy badawcze, 2017, projektu finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki, nr decyzji DEC‑2013/11/N/HS3/04636
 3. 2017-2018. Uczestnik grantu Novo castro prope Tschirnen. Uroczysko Nowoszów w Borach Dolnośląskich,
  finansowanego z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych 2017
 4. 2019-2021. Wykonawca grantu 1000 Jahre Oberlausitz – Menschen, Burgen, Städte | 1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Uczestnictwo w warsztatach

 1. Digitalizacja i internetowa prezentacja archiwalnych zbiorów dotyczących zabytków archeologicznych z terenu Czech Wschodnich i Śląska Opolskiego, Hradec Kralove (Czechy), X 2012 i IV 2013
 2. Digitalizacja i internetowa prezentacja archiwalnych zbiorów dotyczących zabytków archeologicznych z terenu Czech Wschodnich i Śląska Opolskiego, Opole (Polska), III 2012 i XI 2012

Ważniejsze badania terenowe

 • 2013-2014 ul. Ruska we Wrocławiu – ratownicze badania archeologiczne (miasto, średniowiecze)
 • 2011 dawny klasztor franciszkański w Wodzisławiu Śląskim – ratownicze badania archeologiczne (miasto, średniowiecze)
 • 2011 pl. Nowy Targ we Wrocławiu – ratownicze badania archeologiczne (miasto, średniowiecze)
 • 2012 uroczysko Hubertus, pow. gliwicki – badania archeologiczno-antropologiczne (miejsce pamięci, współczesność)
 • 2014 al. Hallera we Wrocławiu – ratownicze badania archeologiczne (osadnictwo pradziejowe, paleolit)
 • 2014 Jordanów Śląski, pow. wrocławski – ratownicze badania archeologiczne (cmentarzysko, neolit i średniowiecze)
 • 2014-2018 ul Graniczna we Wrocławiu – ratownicze badania archeologiczne (osada, OWR)
 • 2015 Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku – badania antropologiczno-archeologiczne (miejsce pamięci, współczesność)
 • 2015 ul Jedności Narodowej 93 we Wrocławiu – ratownicze badaniaa-archeologiczne (miasto, nowożytność)
 • 2015 Wisznia Mała, pow. trzebnicki – ratownicze badania archeologiczne (osada, okres halsztacki)
 • 2015-2016 ul Kuronia we Wrocławiu – ratownicze badania archeologiczno-antropologiczne (cmentarz, XIX-XX wiek)
 • 2015-2017 Toporów, pow. zgorzelecki – badania archeologiczno-antropologiczne (osada, nowożytność)
 • 2017 Legnickie Pole, pow. legnicki – ratownicze badania archeologiczno-antropologiczne (cmentarzysko, nowożytność)
 • 2017-2018 ul. Poniatowskiego we Wrocławiu – ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne (miasto, nowożytność)
 • 2017-2018 uroczysko Nowoszów, pow. żagański – badania archeologiczno-antropologiczne (osada, nowożytność)
 • 2018-2019 Zamek Grodno – badania archeologiczne i architektoniczne (zamek, średniowiecze i nowożytność)
 • 2019-2020 Libkovice, okr. Most, Czechy – ratownicze badania antropologiczno-archeologiczne (cmentarzysko, średniowiecze i nowożytność)
 • 2020 Zawidów-Białogórze-Sulików – badania archeologiczno-antropologiczne na wczesnośredniowiecznych grodziskach i cmentarzysku kurhanowym w ramach projektu „1000 lat Górnych Łużyc”