mgr Radosław Biel

Stanowisko: asystent naukowy
Pokój: 313
Telefon: –
E-mail: radoslaw.biel@pwr.edu.pl


Publikacje

Publikacje naukowe

 1. 2015, R. Biel, K. Serwatka: Późnośredniowieczny wodociąg z wykopalisk przy ul. Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 55, (283‑300) (PDF)
 2. 2018. P. Konczewski , R. Biel , M. Konczewska , P. Vařeka , P. Wroniecki, P. Zawadzki , B. Kwiatkowska , J. Szczurowski Zaginione zamki Puszczy Zgorzeleckiej, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 60, (265‑283)

Publikacje popularnonaukowe

 1. 2017. R. Biel: Wpuszczeni w puszczę, Archeologia Żywa, 1 [63] 2017, (80-83)
 2. 2017. R. Biel: Archeologia a fantomatyka, Archeologia Żywa, 3 [65] 2017, (12-15) (link do tekstu towarzyszącego)
 3. 2017. R. Biel: Quo vadis, homo?, Archeologia Żywa, 4 (66) 2017, (12-15)
 4. 2018. R. Biel: Najdawniejszy przyjaciel człowieka, Archeologia Żywa 2 (68) 2018, (10-14)
 5. 2018. R. Biel: Zamek, pałac, a może twierdza? Krótki poradnik co jest czym, Archeologia Żywa 3 (69) 2018, (4-5)
 6. 2019. R. Biel: Od Kaukazu po Adriatyk. Wędrówka starożytnego wina, Archeologia Żywa 1 (71) 2019, (36‑44)
 7. 2019. R. Biel, Ł. Orlicki: Raz jeszcze o bulli papieskiej odkrytej na Zamku Grodno, Archeologia Żywa 3 (73) 2019, (20‑23)
 8. 2019. R. Biel: Krótki poradnik czym jest LiDAR, czyli punty, modele i lasery, Archeologia Żywa 4 (74) 2019, (24‑25)
 9. + ponad 60 artykułów opublikowanych na stronie czasopisma „Archeologia Żywa” (link do archiwum)

Działalność naukowa

Zatrudnienie w UP: 10.2019

Najważniejsze wygłoszone referaty

 1. Between traditional and innovative. Case study of deserted forest village Neuhaus, CAA 2019, Kraków (Polska), 23-27 IV 2019, z P. Konczewski
 2. Opuszczona wieś, zaginiony zamek i żelazne domy – rezultaty interdyscyplinarnego Projektu Nowoszów, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu WIEŚ ZAGINIONA „Wspólnota, Samorządność, Przestrzeń”, Chorzów (Polska), 21-22 XI 2018, z P. Konczewski, J. Szczurowski
 3. Thirty Years’ War heritage in the landscape of the southeastern Poland, Transformations of Landscapes: the impacts and aftermaths of the Thirty Years´ War, Pilzno (Czechy), 10‑13 XI 2017, z P. Konczewski
 4. Pomysł, smartfon i chmura, czyli o tym jak na zawsze skończyć z inwentarzami polowymi, CAA Polska 2017, Karpacz (Polska), 31 V – 2 VI 2017
 5. Rozwój Terenów Książęcych we Wrocławiu w świetle nowych źródeł, XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Wrocław (Polska), 24-27 V 2017
 6. Relikty wiejskiego hutnictwa żelaza doby preindustrialnej w krajobrazie Puszczy Zgorzeleckiej, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu WIEŚ ZAGINIONA pn. „Wieś miniona, lecz obecna: ślady dawnych wsi i ich badania”, Chorzów (Polska), 16-17 XI 2016, z P. Konczewski, P. Zawadzki
 7. Późnośredniowieczny rurociąg z wykopalisk przy ul. Kazimierza Wielkiego, XIX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Wrocław (Polska), 27-30 V 2015, z K. Serwatka

Udział w grantach i projektach badawczych

 1. 2016-2018. Uczestnik grantu Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 3 nr 2013/10/E/HS3/00368
 2. 2017. Twórca strony internetowej grantu Od grodu do zamku – nowe metody i perspektywy badawcze, 2017, projektu finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki, nr decyzji DEC‑2013/11/N/HS3/04636
 3. 2017-2018. Uczestnik grantu Novo castro prope Tschirnen. Uroczysko Nowoszów w Borach Dolnośląskich,
  finansowanego z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych 2017
 4. 2019-2021. Wykonawca grantu 1000 Jahre Oberlausitz – Menschen, Burgen, Städte | 1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Uczestnictwo w warsztatach

 1. Digitalizacja i internetowa prezentacja archiwalnych zbiorów dotyczących zabytków archeologicznych z terenu Czech Wschodnich i Śląska Opolskiego, Hradec Kralove (Czechy), X 2012 i IV 2013
 2. Digitalizacja i internetowa prezentacja archiwalnych zbiorów dotyczących zabytków archeologicznych z terenu Czech Wschodnich i Śląska Opolskiego, Opole (Polska), III 2012 i XI 2012

Ważniejsze badania terenowe

 • 2013-2014 ul. Ruska we Wrocławiu – ratownicze badania archeologiczne (miasto, średniowiecze)
 • 2011 dawny klasztor franciszkański w Wodzisławiu Śląskim – ratownicze badania archeologiczne (miasto, średniowiecze)
 • 2011 pl. Nowy Targ we Wrocławiu – ratownicze badania archeologiczne (miasto, średniowiecze)
 • 2012 uroczysko Hubertus, pow. gliwicki – badania archeologiczno-antropologiczne (miejsce pamięci, współczesność)
 • 2014 al. Hallera we Wrocławiu – ratownicze badania archeologiczne (osadnictwo pradziejowe, paleolit)
 • 2014 Jordanów Śląski, pow. wrocławski – ratownicze badania archeologiczne (cmentarzysko, neolit i średniowiecze)
 • 2014-2018 ul Graniczna we Wrocławiu – ratownicze badania archeologiczne (osada, OWR)
 • 2015 Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku – badania antropologiczno-archeologiczne (miejsce pamięci, współczesność)
 • 2015 ul Jedności Narodowej 93 we Wrocławiu – ratownicze badaniaa-archeologiczne (miasto, nowożytność)
 • 2015 Wisznia Mała, pow. trzebnicki – ratownicze badania archeologiczne (osada, okres halsztacki)
 • 2015-2016 ul Kuronia we Wrocławiu – ratownicze badania archeologiczno-antropologiczne (cmentarz, XIX-XX wiek)
 • 2015-2017 Toporów, pow. zgorzelecki – badania archeologiczno-antropologiczne (osada, nowożytność)
 • 2017 Legnickie Pole, pow. legnicki – ratownicze badania archeologiczno-antropologiczne (cmentarzysko, nowożytność)
 • 2017-2018 ul. Poniatowskiego we Wrocławiu – ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne (miasto, nowożytność)
 • 2017-2018 uroczysko Nowoszów, pow. żagański – badania archeologiczno-antropologiczne (osada, nowożytność)
 • 2018-2019 Zamek Grodno – badania archeologiczne i architektoniczne (zamek, średniowiecze i nowożytność)
 • 2019-2020 Libkovice, okr. Most, Czechy – ratownicze badania antropologiczno-archeologiczne (cmentarzysko, średniowiecze i nowożytność)
 • 2020 Zawidów-Białogórze-Sulików – badania archeologiczno-antropologiczne na wczesnośredniowiecznych grodziskach i cmentarzysku kurhanowym w ramach projektu „1000 lat Górnych Łużyc”