dr Agnieszka Tomaszewska

Stanowisko: adiunkt
Pokój: 305
Telefon: 713205853
E-mail: agnieszka.tomaszewska@upwr.edu.pl


Ważniejsze publikacje naukowe

1. Tomaszewska A., Kwiatkowska B., Jankauskas R. 2015 Is the area of the orbital opening n humans related to climate ?. American Journal of Human Biology vol. 27:6, 845-850 (35 punktów), IF=1.70

2. Tomaszewska A., Zelazniewicz A. 2014 Morphology and morphometry of the meningo-orbital foramen as a result of plastic responses to the ambient temperature and its clinical relevance. Journal of Craniofacial Surgery 25(3): 1033-1037 (15 punktów), IF= 0.81

3. Tomaszewska A., Tomczyk J., Kwiatkowska B. 2013 Characterisation of the supraorbital foramen and notch as an exit route for the supraorbital nerve in populations from different climatic conditions. HOMO – Journal of Comparative Human Biology. – Vol. 64 (1): 58-70 (25 punktów), IF=0.96

4. Tomaszewska A., Kwiatkowska B., Jankauskas R. 2012 The localization of the supraorbital notch or foramen is crucial for headache and supraorbital neuralgia avoiding and treatment. Anatomical Record Vol. 295, iss. 9 (2012), s. 1494-1503 (25 punktów), IF=1.34

5. Tomaszewska A., Żelaźniewicz A., Borysławski K., 2012 „Mumia na receptę” Wiedza i życie 2012 nr 2, str. 58-61 (artykuł popularnonaukowy)

6. Tomaszewska A., 2010 „Przypadki zmian patologicznych w materiale szkieletowym z cmentarzyska przy ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu (XVI- XVIII w.)” w: [Czynniki biokulturowe i ich wpływ na stan zdrowia populacji ludzkich w średniowieczu], Toruń, str. 73- 79. Rozdział w monografii o zasięgu krajowym (4 punkty)

7. Tomaszewska A., 2009 „Intencjonalne i rozwojowe deformacje czaszek. Znaczenie kulturowe i medyczne” w: [Od Narodzin do Śmierci. Człowiek w Naturze i Kulturze], III Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna Kraków 2009, str. 64- 70. Rozdział w monografii o zasięgu krajowym (4 punkty)

8. Markowska A., 2008 „Anthropological analysis of human skeletal remains from a modern cemetery In Wyszynski Street In Wroclaw, Poland” w:[Intensive Course of Biological Anthropology, Summer School e- book 1], www.eaa.elte.hu/Markowska.pdf, str. 65- 81. Rozdział w monografii o zasięgu międzynarodowym (5 punktów)

9. Markowska A., 2008 “ Zmiany patologiczne na kościach ze szczególnym uwzględnieniem zmian zapalnych swoistych- średniowieczny materiał szkieletowy wrocławski na tle innych serii szkieletowych z Polski” w: [Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenie na medycynę i zdrowie człowieka], Kraków 2008, str. 200- 217. Rozdział w monografii o zasięgu krajowym (4 punkty) 2.

Prace w recenzji

10. Tomaszewska A., Kwiatkowska B, Jankauskas R. “Anatomical Variation of the Supraorbital Foramen Related to Gender and Side in Populations from Different Climate Conditions” Spanish Journal of Physical Anthropology

11. Tomaszewska A., Kwiatkowska B, Jankauskas R. “Is the area of the orbital opening in humans related to climate?” American Journal of Human Biology. doi: 10.1002/ajhb.22735 3.

Prezentacje konferencyjne

1. Tomaszewska A., Kwiatkowska B, Jankauskas R. 2014 “Is the area of the orbital opening in humans related to climate?” First International Conference Of Polish Society For Human and Evolution Studies, 23-25 X 2014, Wroclaw, Poland, Plakat

2. Tomaszewska A., Żelaźniewicz A. 2012 “Morphology and Morphometry of the Meningo- orbital foramen in Polish population. II International Conference of Young Medical Researcher 13- 14.04.2012, Wroclaw, Poland, Plakat nagrodzony

3. Tomaszewska A., Kwiatkowska B., 2012 „Paleopathological analysis of modern human Remains, Wrocław, Poland (XVI- XVIII Th century)” III Jornadas Portuguesas de Paleopatologia, 2- 3.11.2012, Coimbra, Plakat

4. Tomaszewska, A., Kwiatkowska, B., Jankauskas, R., 2012 The morphology and morphometry of the supraorbital notch or foramen in population from different climate conditions. 18th Congress of the European Anthropological Association, 3-6.09.2013, Ankara, Turkey, Referat

5. Tomaszewska A., Żelaźniewicz A., 2012 “Morphology and Morphometry of the Meningoorbital foramen in Polish population. 18th Congress of the European Anthropological Asociation, 3-6.09.2013, Ankara, Turkey, Plakat

6. Tomaszewska A., Danel D. 2011 „Nowa metoda pomiaru powierzchni wchodu do oczodołów przy wykorzystaniu skanera 3D” Konferencja PTA, 3-6. 09. 2011, Wrocław, Referat

7. Tomaszewska A., Kwiatkowska B., Jankauskas R. 2011 „Częstość występowania otworów i wcięć nadoczodołowych w populacjach z różnych warunków klimatycznych” Konferencja PTA, 3-6. 09. 2011, Wrocław, Referat

8. Tomaszewska A., Żelaźniewicz A. 2011 „ Morfologia i morfometria otworu oczodołowooponowego w populacji polskiej” Konferencja PTA, 3-6. 09. 2011, Wrocław, Plakat

9. Danel D, Zelazniewicz A, Nowak N, Tomaszewska A. 2011 „Can the adult romantic attachment style be a shield against the premenstrual syndrome?” Human Behavior & Evolution Society 23rd Annual Conference – 2011, 29.06- 3.07. 201, Montpellier, France, Plakat

10. Tomaszewska A., Kwiatkowska B, Jankauskas R. 2011 “Anatomical Variation of the Supraorbital Foramen Related to Gender and Side in Populations from Different Climate Conditions”, 4. 06. 2011, Spanish Physical Anthropology Association, Barcelona, Spain, Referat

11. Tomaszewska A., Madera A., Paleczny B., 2010 „Analiza antropologiczna szczątków kostnych za stanowiska Toporów” V Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, 16-17.01. 2010, Kraków, Referat

12. Tomaszewska A., Nowakowski D., 2010 „Zmiana patologiczna stawu barkowego u osobnika z cmentarza przy ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu” II Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne, 21- 23. 04. 2010, Toruń, Plakat

13. Tomaszewska A., Kwiatkowska B., 2010 „Paleopathological analysis of modern human Remains, Wrocław, Poland (XVI- XVIII Th century)” 18 European meeting of the Paleopathological Association, Wien, Austria, Plakat

14. Tomaszewska A., 2009 „ Intencjonalne i rozwojowe deformacje czaszek. Znaczenie kulturowe i medyczne” IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Materiały Konferencyjne, 16-18.01. 2009, Kraków, Referat

15. Tomaszewska A., 2009 „Zmiany patologiczne a warunki życia na podstawie serii szkieletowej z ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu” Czynniki biokulturowe i ich wpływ na stan zdrowia populacji ludzkich w średniowieczu, 23-24.04.2009, Toruń, Referat

16. Tomaszewska A., 2009 „Przypadek craniosynostozy z nowożytnego cmentarza (XV- XVIII w.) we Wrocławiu- ocena asymetrii czaszki przy użyciu skanera 3D Microscribe G2L” Ogólnopolska Konferencja PTA, 10-12.-9.2009, Łódź, Referat

17. Tomaszewska A., Kwiatkowska B., Szczurowski J., 2009 „Characterization and localization of the Supraorbital Foramen In Polish population: an anatomic study related to gender and side” Ales Hrdlicka Connference, 3-5.09-2009, Prague, Czech Republic (abstract w materiałach pokonferencyjnych: http://www.anthropology.cz/kongres/data/download/6_oral_tomaszewska_kviatkowska_szczurow ski_poland.pdf), Referat

18. Tomaszewska A., Żelaźniewicz A., 2009 “The Meningo- orbital foramen in Polish population- 3 D morphology and morphometry” Ales Hrdlicka Connference, Prague 3-5.09-2009, Czech Republic (abstract w materiałach pokonferencyjnych: http://www.anthropology.cz/kongres/data/download/6_poster_tomaszewska_zelazniewicz_poland .pdf), Plakat

19.Markowska A., 2008 „Anthropological analysis of human skeletal remains from a modern cemetery in Wyszynski Street In Wroclaw, Poland” Intensive Course of Biological Anthropology, 17- 30 June 2008, Prague, Czech Republic, EAA, Summer School e- book 1: 65-81, www.eaa.elte.hu/Markowska.pdf, Referat

20. Markowska A., 2008 „Zmiany patologiczne na kościach ze szczególnym uwzględnieniem zmian zapalnych swoistych- średniowieczny materiał szkieletowy wrocławski na tle innych serii szkieletowych z Polski” III Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Materiały Konferencyjne, 18-20.01. 2008, Kraków, Referat

Działalność naukowa

Rok rozpoczęcia pracy w UP: 2015

Staże naukowe

XI 2012 – Warsztaty z paleopatologii, Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, Uniwersidade de Coimbra, Portugalia

VII 2012 – 3D geometric Morphometry, Paleopathological Museum, Sabadel, Hiszpania Introduction to Geometric Morphometry, Paleopathological Museum, Sabadell, Hiszpania

VI 2012 – Staff Mobility Week, Almeria University, Almeria, Hiszpania

III 2012 – Staff Mobility Week, Sapienza University, Rzym, Włochy

IV 2011 – Sankt Petersburg, Rosja: Kunstkamera Muzeum; badania kolekcji osteologicznej pod kątem zmian morfologicznych wywołanych wpływem klimatu.

2011 – Udział w projekcie badawczym pt. „Zmienność otworów nadoczodołowych czaszek ludów kultury Sami z północnej Rosji”.

XI 2009 – Wilno, Litwa: Zakład Antropologii, Uniwersytet w Wilnie; badania kolekcji osteologicznej pod kątem zmian morfologicznych wywołanych wpływem klimatu. Udział w projekcie badawczym pt. „Zależność kształtu czaszki od warunków klimatycznych”.

IX 2009 – Wiedeń, Austria: Naturhistorishes Museum; badania kolekcji steologicznej pod kątem zmian morfologicznych wywołanych wpływem klimatu. Udział w projekcie badawczym pt.” Zmienność otworów czaszki w populacjach z Europy południowej”.

VI 2007 – Praga, Republika Czeska, Uniwersytet Karola; Intensive Course in Biological Anthropology Summer School

Członkostwo

od 2012 – Polskie Towarzystwo Antropologiczne

od 2012 – European Society for the Study of Human Evolution

Działalność organizacyjna

2015 – vice- przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

2012-2015 – skarbnik Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

2010 – członek Komitetu Organizacyjnego konferencji European Human Behaviour and Evolution Association w 2010 roku, organizowanej przez Katedrę Antropologii UWr i Zakład Antropologii Polskiej Akademii Nauk

2007 – założyciel Studenckiego Koła Naukowego KOSTKA działającego przy Katedrze Antropologii UWr

Granty

2014-obecnie – Wykonawca grantu

Gant finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, realizowany przez zespół badawczy przy Zakładzie Antropologii Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Konkurs SONATA BIS 3 (1200000,00 PLN).
Temat: „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów”. (załącznik 27)

2012 – Kierownik grantu

Grant na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich nr 2026/M/KA/12
Temat: „Morfologia i morfometria otworów twarzoczaszki w populacji z klimatu ciepłego- zastosowanie badań antropometrycznych w medycynie estetycznej, stomatologii i anestezjologii”

2011- Kierownik grantu

Grant na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich nr 1255/M/KA/11
Temat: „Morfologia i morfometria otworów twarzoczaszki- zastosowanie badań antropometrycznych w medycynie estetycznej, stomatologii i anestezjologii”

2010 – Kierownik grantu

Grant wewnętrzny Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2361/W/KA/10
Temat: „Ocena zróżnicowania kształtu oczodołów i okolicy nadoczodołowej przy wykorzystaniu geometrii morfometrycznej”

2010 – Kierownik grantu

Grant „Przedsiębiorczy doktorant” finansowany ze środków UE w ramach projektu PO KL, Priorytet VIII, Działanie 8.2., Poddziałanie 8.2.2

2011 – Wykonawca grantu

„Szlifowanie diamentów – innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5. „Projekty innowacyjne”, zatwierdzony do realizacji pilotażowej i współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt koordynowany jest przez Fundację Edukacji Międzynarodowej, a realizatorem w zakresie biologii jest Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Nr projektu POKL.03.03.04-00-053/10-00

Nagrody

2012 – 3. miejsce na konferencji II International Conference of Young Medical Researcher 13-14.04.2012 za plakat: Tomaszewska A., Żelaźniewicz A. “Morphology and morphometry of foramen meningo orbitale in polish population”