Historia Katedry

Katedra Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstała 01 października 2009 roku, początkowo jako Zakład Instytutu Biologii WBiHZ. Uroczyste przecięcie wstęgi, jeszcze na Kożuchowskiej 6, nastąpiło jednak dopiero wraz z pierwszym śniegiem, ale za to szampan był dobrze schłodzony. Ówczesny Rektor, JM prof. Roman Kołacz wręczył zespołowi symboliczną „kość zgody”, której magiczne działanie rzeczywiście się sprawdza. Wcześniej, od 2000 r., dr Dariusz Nowakowski prowadził na tym Wydziale badania naukowe z zakresu antropologii, a od roku 2003 także wykłady i ćwiczenia z antropologii i anatomii człowieka dla studentów biologii. Dziś KA zajmuje okazały budynek z wieloma pomieszczeniami dydaktycznymi i pracowniami.

Pod względem problematyki badawczej, a częściowo także składu osobowego, KA stanowi kontynuację najlepszych tradycji tzw. wrocławskiej szkoły antropologicznej. Antropologia wrocławska ma bowiem długoletnią tradycję i była do tej pory realizowana głównie w dwóch jednostkach: Katedrze Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Zakładzie Antropologii PAN. Tuż po wojnie, w 1945 roku, pod kierownictwem dr Karola Stojanowskiego powstał Zakład Antropologii polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszymi współpracownikami Stojanowskiego byli Adam Wanke i Jego uczeń Wojciech Kóčka. W 1949 roku kierownikiem Zakładu Antropologii został prof. Jan Mydlarski, dzięki któremu ośrodek wrocławski stał się „stolicą” antropologii polskiej. W kolejnych latach kierownictwo Zakładu Antropologii U.Wr. sprawowali: Adam Wanke, Wanda Stęślicka-Mydlarska, Tadeusz Krupiński i Krzysztof Borysławski.

Działalność dydaktyczna rozpoczęła się wraz z powstaniem jednostki w roku akademickim 2009/2010 i utworzeniem na kierunku Biologia studiów stacjonarnych drugiego stopnia o specjalności Biologia człowieka. Po 2 latach pierwsze dyplomy magisterskie uzyskało 16 osób. Od października 2014 r. uruchomione zostały pierwsze w Polsce 3-letnie studia licencjackie na kierunku Biologia człowieka, a od roku akademickiego 2017/18 2-letnie studia magisterskie z trzema ścieżkami dydaktycznymi (w przyszłości specjalnościami): Środowisko pracy i BHP, Antropologia kryminalistyczna oraz Antropologia biomedyczna. Jest to jedyna w Polsce tego rodzaju propozycja dla studentów zainteresowanych biologią człowieka.  Przy Katedrze działa prężnie Studenckie Koło Naukowe Antropologów ”Juvenis”.

W Katedrze funkcjonuje pracownia ekspertyz wykonująca badania, analizy i diagnozy m.in. osteologiczne, ergonomiczne, biomedyczne, a także szkolenia.