mgr Katarzyna Biernacka

Stanowisko: asystent
Pokój: 308
Telefon: 713205891
E-mail: katarzyna.biernacka@upwr.edu.pl

Baza Wiedzy UPWR:
https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/author/UPWr087c52c0e0a046b09505783cb15e2f2d/


Publikacje

2022. Suicides at the End of the Second World War: A Case From Gostków, Poland. Konczewski Paweł, Martewicz Katarzyna, Orlicki Łukasz, Szczurowski Jacek, Biel Radosław, Król Katarzyna, Kwiatkowska Barbara, Journal of Contemporary Archaeology, 2022, vol. 9, nr 2, s.167-185. DOI:10.1558/jca.21212

2022. Biologie und Kultur der ehemaligen Bewohner der Oberlausitz Kwiatkowska Barbara, Szczurowski Jacek, Król Katarzyna, Martewicz Katarzyna, Bonter-Jędrzejewska Renata, Biewald Jakub, Biel Radosław, raport naukowo-badawczy

2021. Groby kultury lateńskiej z Wiązowa na Dolnym Śląsku.
Dulęba Przemysław, Konczewski Paweł, Król Katarzyna, Augustyniak Agata, Wasilewski Andrzej, Archeologia Polski, 2021, vol. 66, s.93-117. DOI:10.23858/APol66.2021.007

2021. K. Kwiatkowska, A. Bisiecka, Ł. Pawelec, A. Witek, J. Witan, D. Nowakowski, P. Konczewski, R. Biel, K. Król, K. Martewicz, P. Lissek, P. Vařeka, A. Lipowicz: Differential diagnosis of a calcified cyst found in an 18th century female burial site at St. Nicholas Church cemetery (Libkovice, Czechia), PLOS ONE, 16 (7), s. e0254173 (dostęp: LINK)

2019. K. KrólTaniec najstarsza dziedzina sztuki na świecie, Archeologia Żywa, 1 [71] (dostęp: LINK)

2017. K. KrólCzy małpy prowadzą wojny?, Archeologia Żywa, 1 [63] (4-7)

Działalność naukowa

2019-2022 członek zespołu projektowego

Projekt „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Umowa: PLSN.01.01.00-DE-0128/18-00

od 2023 – członek zespołu projektowego

Projekt „Bioarcheologia i archeologia krajobrazów represji Narodowo-Socjalistycznych: Perspektywa Europy Środkowo-Wschodnie”. Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS w programie Weave, numer grantu 2021/43/I/HS3/02072.

Zatrudnienie w UP: 11.2016

Działalność organizacyjna

Od 2012 –  członek Studenckiego Koła Naukowego Antropologów „Juvenis”

Konferencje

18-19.05.2022 Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie „Uniwersalizm i różnorodność. Grób w badaniach interdyscyplinarnych” Gniezno – Paweł Konczewski, Krzysztof Szostek, Aleksandra Lisowska-Gaczorek, Agata Sady-Bugajska, Renata Abłamowicz, Joanna Wojnicz, Barbara Kwiatkowska, Katarzyna Król, Katarzyna Martewicz, Jacek Szczurowski, Radosław Biel: Produkcja żywności i dieta mieszkańców Milska w IX–XI wieku

21-23.09.2022 XLVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego „Antropologia Bez Granic: Nowe Możliwości, Nowe Wyzwania” Łódź – Barbara Kwiatkowska, Katarzyna Martewicz, Katarzyna Król, Radosław Biel, Sergiusz Strachanowski, Renata Bonter-Jędrzejewska, Jakub Biewald – Rekonstrukcje cyfrowe i pełnoplastyczne głów mieszkańców Górnych Łużyc z XVI/XVII wieku

1.02.2023 Mezinárodní konference Válečné zločiny: Minulost, přítomnost, budoucnost  – Fakulty právnické ZČU, sady Pětatřicátníků 14, Plzeň.
Konczewski P., Kwiatkowska B., Szczurowski J., Biernacka K. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Materia masakr. Złożoność zjawiska i problemowość poznawcza

17-18.05.2023 Funeralia Gnieźnieńskie „Prawy dba o duszę swego zwierzęcia domowego”. Człowiek wobec świata zwierząt, Instytut Kultury Europejskiej, Gniezno – Katarzyna Biernacka, Jacek Szczurowski: Czy na drzwiach gnieźnieńskich znajduje się małpa? Analiza elementu bordiury Porta Regia z perspektywy antropologa

03.2015 – II Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”, Wrocław  – członek komitetu organizacyjnego

04.2016 – XI Ogólnopolska Konferencja Antropologiczna „Ewoluuję, więc jestem”, Wrocław –  K. Król „Ewoluuję, więc chodzę. Lokomocja u naczelnych”

Od 2016 –  członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

2014-2016 – udział w pracach wykopaliskowych  projektu „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów.” GRANT NCN 2013/10/E/HS3/00368

09.2017 – XLVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Szczecin –  K. Król , J. Szczurowski. „Zachowania afiliacyjne i agresywne wyjców czarnych (Alouatta caraya) z wrocławskiego ogrodu zoologicznego”  (plakat)

03.2019 – ZOO(logiczne?). Ogrody zoologiczne w perspektywie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, Warszawa –  K. Król „Prowadzenie badań na zwierzętach w ZOO i ich znaczenie w biologii na przykładzie wyjców czarnych (Alouatta caraya)”

Nagrody

– „Nagroda za najlepszą prezentację plakatową” na XLVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Szczecin 2017

-Wyróżnienie za najlepsze wystąpienie” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ZOO(logiczne?) Ogrody zoologiczne w perspektywie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, Warszawa 2019 (referat „Prowadzenie badań na zwierzętach w ZOO i ich znaczenie w biologii na przykładzie wyjców czarnych (Alouatta caraya)”)

Szkolenia

– „W świecie różnorodnych możliwości” Wrocław 2022

– „Nauczanie osób ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera i chorobami neurologicznymi” Wrocław 2022

– Kurs szkoleniowy „Geomagic Freeform” Lenso, Poznań 2021