Dr Katarzyna Graja

Stanowisko: asystent ze stopniem doktora
Pokój: 309
Telefon: 713205891
E-mail: katarzyna.graja@upwr.edu.pl


Publikacje naukowe

2023. Łukasz Piotr Pawelec, Katarzyna Graja, Jagoda Marchewczyk & Anna Lipowicz. Women misjudge men’s physical characteristics based on vocal cues, Bioacoustics, In Press. DOI: 10.1080/09524622.2023.2229277

2015. Suchanecka M., Graja K., Szałankiewicz E., Kwiatkowska B. Zwyczaje żywieniowe osób starszych. Monographs of Physical Anthropology 3: 98-112.

2019. Lipowicz A., Szurmik T., Bugdol M., Graja K., Kurzeja P., Mitas A. W. Relationship Between Body Sway and Body Building in Girls and Boys in Developmental Age [w:] Information Technologies in Biomedicine, 7th International Conference, ITIB 2019, Kamień Śląski, Poland, June 17-19 p10.1007/978-3-030-23762-2_32.

2019. Graja K., Lipowicz A., Bugdol M., Mitas A. W. Intra- and intergroup measurement errors in anthropometric studies referring to face images. [w:] Information Technologies in Biomedicine, 7th International Conference, ITIB 2019, Kamień Śląski, Poland, June 17-19, 2019., Piętka E., Badura P., Kawa J., Wieclawek W. (red.), Cham: Springer, Advances in Intelligent System and Computing

Działalność naukowa

Wykształcenie:

 • 2013-2015- Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • 2012-2014- Studia magisterskie na kierunku biologia, specjalność biologia człowieka, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu- praca magisterska pt.: „Analiza antropologiczna serii szkieletowej z Płocka, datowanej na XVI- XIX wiek”
 • 2009-2012- Studia licencjackie na kierunku biologia, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 • 2006-2009- Liceum Ogólnokształcące nr IV we Wrocławiu

Działalność naukowa:

 • 2017- III Krajowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Socjologia Medycyny- Promocja Zdrowia- Media”- 25-27.09.2017- wystąpienie „Kult ciała czy inwestycja? Obraz ciała w kontekście samooceny i badań antropometrycznych u osób ćwiczących na siłowni i w klubach fitness.”
 • 2017- XLVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego- 13-15.09.2017r. -wystąpienie „Zmiany proporcji twarzy dziewcząt w okresie okołopubertalnym”.
 • 2016- badania dzieci i młodzieży w Cieszynie w ramach projektu „Lovois”
 • 2014-2017- wykopaliska archeologiczno- antropologiczne w Toporowie- Tormersodrf
 • 2015- II Krajowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Socjologia medycyny- Promocja zdrowia- Starzenie”, 20-21 marca 2015 r.- czynny udział w konferencji, wystąpienie w części I- Styl życia i problemy w okresie starości, tytuł wystąpienia: „Zwyczaje żywieniowe osób starszych”

Działalność dydaktyczna:

 • 2016- nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 • 2014- Praktyka Pedagogiczna w Liceum Ogólnokształcącym nr IV- przedmiot biologia- klasy 1-3, poziom podstawowy i rozszerzony
 • 2014-2017- Gimnazjum Primus- zajęcia prowadzone dla uczniów gimnazjum „Primus”
 • 2012-2015- Uniwersytet Dzieci- zajęcia prowadzone dla dzieci i młodzieży należących do Uniwersytetu Dzieci we Wrocławiu
 • 2012-Noc Odkrywców- zajęcia w ramach wolontariatu studenckiego „PROJEKTOR”

Działalność organizacyjna:

 • 2017 wrzesień – Członek Komitetu Organizacyjnego III Krajowej Konferencji Szkoleniowo- Naukowej „Socjologia medycyny- Promocja Zdrowia- Media”
 • od 2016- Opiekun SKN Antropologów „Juvenis”
 • 2015- Członek Komitetu organizacyjnego II Krajowej Konferencji Szkoleniowo- Naukowej „Socjologia medycyny- Promocja zdrowia- Starzenie”
 • 2012-2016- członek SKN Antropologów „Juvenis” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 • 2012- członek studenckiego wolontariatu „PROJEKTOR”, organizacja zajęć dla szkół w ramach projektu „Noc Odkrywców”

Członkostwo:

 • od 2016- członek wrocławskiego oddziału PTA
 • 2012-2016- SKN Antropologów „Juvenis”
 • 2012- Wolontariat Studencki „PROJEKTOR”