dr hab. Anna Lipowicz, prof. uczelni

Stanowisko: kierownik Zakładu Antropologii
Pokój: 311
Telefon: 713205898
E-mail: anna.lipowicz@upwr.edu.pl


Ważniejsze publikacje naukowe

 1. Łukasz Piotr Pawelec, Katarzyna Graja, Jagoda Marchewczyk & Anna Lipowicz. (2023). Women misjudge men’s physical characteristics based on vocal cues,Bioacoustics, In Press. DOI:10.1080/09524622.2023.2229277
 2. Kwiatkowska K., Bisiecka A., Pawelec Ł., Witek A., Witan J., Nowakowski D., Konczewski P., Biel R., Król K., Martewicz K., Lissek P., Vařeka P., Lipowicz A., Differential diagnosis of a calcified cyst found in an 18th century female burial site at St. Nicholas Church cemetery (Libkovice, Czechia), PLOS ONE, 16 (7), s. e0254173, 2021, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254173
 3. Bugdol MD, Bugdol MN, Bieńkowska M, Lipowicz A., Wijata A. Mitas AW., Adolescents age estimation using voice features. przyjęte do Biomedical Engineering/Biomedizinische Technik – IF = 2018: 1.007
 4. Lipowicz A, Bugdol MN, Szurmik T, Bibrowicz K, Kurzeja P & Mitas AW. 2019. Body balance analysis of children and youth with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research. https://doi.org/10.1111/jir.12671  IF = 1.941. PDF
 5. Ciuraj M, Kieszczyńska K, Doroniewicz I, Lipowicz A. Subjective and objective assessment of developmental dysfunction in children aged 0-3 years – comparative study. (in:) Information Technologies in Bimedicine 7th International Conference, ITIB 2019, Kamień Śląski, Poland, June 17-19, 2019., Piętka E., Badura P., Kawa J., Wieclawek W. (eds.), Cham: Springer, Advances in Intelligent System and Computing. Abstract
 6. Graja K, Lipowicz A, Bugdol M, Mitas AW. Intra- and intergroup measurement errors in anthropometric studies referring to face images. (in:) Information Technologies in Biomedicine 7th International Conference, ITIB 2019, Kamień Śląski, Poland, June 17-19, 2019., Piętka E., Badura P., Kawa J., Wieclawek W. (eds.), Cham: Springer, Advances in Intelligent System and Computing. Abstract
 7. Lipowicz A, Szurmik T, Bugdol M, Graja K, Kurzeja P, Mitas A. Relationship between body sway and body building in girls and boys in developmental age. (in:) Information Technologies in Biomedicine 7th International Conference, ITIB 2019, Kamień Śląski, Poland, June 17-19, 2019., Piętka E., Badura P., Kawa J., Wieclawek W. (eds.), Cham: Springer, Advances in Intelligent System and Computing. Abstract
 8. Bugdol MD, Bieńkowska MJ, Bugdol MN, Lipowicz AM, Mitas AW, Wijata A. 2019. Evaluation of Puberty in Girls by Spectral Analysis of Voice. In: Pietka E, Badura P, Kawa J, Wieclawek W. (eds) Information Technology in Biomedicine. ITIB 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 762. Springer, Cham. Abstract
 9. Bugdol MN, Mitas AW, Lipowicz AM, Bugdol MD, Bieńkowska MJ. 2019. Boys’ Age Modeling Using Voice Features. In: Pietka E., Badura P., Kawa J., Wieclawek W. (eds) Information Technology in Biomedicine. ITIB 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 762. Springer, Cham. Abstract
 10. Bugdol MD, Bugdol MN, Lipowicz AM, Mitas AW, Bienkowska MJ, Wijata AM. 2018. Prediction of menarcheal status of girls using voice features. Computers in Biology and Medicine 100: 296-304. Abstract
 11. Lipowicz A, Mitas AW, Szostak AG. Antropologiczne przyczyny ewolucji muzycznego instrumentarium perkusyjnego. Rozdział w Monografii: Sztuka jako wartość w edukacji i przestrzeni życia, pod red. E. Kochanowskiej i R. Majznera. MOT Kraków 2018
 12. Lipowicz A, Małecki AS, Ledwoń DJ, Mańka AK, Mitas AW, Romaniszyn PM, Twardawa PL. Aspekty badawcze analizy wpływu pobudzeń dźwiękowych na człowieka. Rozdział w Monografii: Sztuka jako wartość w edukacji i przestrzeni życia, pod red. E. Kochanowskiej i R. Majznera. MOT Kraków 2018
 13. Mitas AW, Lipowicz AM. Numeryczna analiza emisji głosu w aspekcie jakości brzmieniowej. Rozdział w Monografii: Edukacyjne konteksty doświadczania świata sztuki. pod red. E. Kochanowskiej, R. Majznera i E. Zawady. Wydawnictwo MOT Kraków 2017.
 14. Bieńkowska MJ, Lipowicz AM, Mitas AW. O (nie)efektywności tzw. muzyki prenatalnej. Rozdział w Monografii: Edukacyjne konteksty doświadczania świata sztuki. pod red. E. Kochanowskiej, R. Majznera i E. Zawady. Wydawnictwo MOT Kraków 2017.
 15. Bieńkowska MJ, Mitas AW, Lipowicz AM, Wijata AM. 2017. Signal to Noise Ratio in Intrauterine Environment During Acoustic Stimulation. Innovations in Biomedical Engineering. Advances in Intelligent Systems and Computing 526: 203-210. Abstract
 16. Bieńkowska MJ, Mitas AW, Lipowicz AM. 2016. Model of Attenuation of Sound Stimuli in Prenatal Music Therapy. Information Technologies in Medicine. Advances in Intelligent Systems and Computing 471: 421-432. Abstract
 17. Lipowicz AM, Mitas AW, Bugdol MD, Bugdol MN, Bieńkowska,MJ, Wijata AM, Danel D. 2016. Pre and Post Menarche—Girls’ Bodies Parameters Comparison. Information Technologies in Medicine. Advances in Intelligent Systems and Computing 471: 399-408. Abstract
 18. Bugdol MD, Bugdol MN,Lipowicz AM, Mitas AW, Bieńkowska MJ, Wijata AM, Danel D. 2016. Longitudinal Voice Study (LoVoiS) Methodology and Preliminary Research Results. Information Technologies in Medicine. Advances in Intelligent Systems and Computing 471: 389-397. Abstarct
 19. Mitas AW, Lipowicz AM, Wijata AM, Bieńkowska MJ. 2016. Impact of Music on the Effectiveness of Performing Mathematical-Logical Tasks. Information Technologies in Medicine. Advances in Intelligent Systems and Computing 471: 409-420. Abstract
 20. Lipowicz A., Szklarska A., Mitas AW. 2016. Biological costs of economic transition: stress levels during the transition from Communism to Capitalism in Poland. Economics and Human Biology 21: 90-99. Abstract
 21. Umławska W., Lipowicz A. 2016. Growth, Nutritional Status and Pulmonary Function in Children with Chronic and Recurrent Bronchitis. Advs Exp. Medicine, Biology – Neuroscience and Respiration 885: 1-9. Abstract
 22. Lipowicz A, Łopuszańska M, Kołodziej H, Szklarska A, Bielicki T. 2015. Secular trends in BMI and the prevalence of obesity in young Polish males from 1965 to 2010. Eur J Public Health 25(2):279-82. Abstract
 23. Lipowicz A. 2015. Disparities in health status between rural and urban adult males in Lower Silesia, Poland. Anthropologischer Anzeiger 72(1): 13-25. PDF
 24. Sands D, Mielus M, Umławska W, Lipowicz A, Oralewska B, Walkowiak J. 2015. Dietary Pattern and its Relationship Between Bone Mineral Density in Girls and Boys with Cystic Fibrosis – preliminary report. Developmental Period Medicine XIX, 1: 105-113. PDF
 25. Kołodziej H, Łopuszańska M, Lipowicz A, Szklarska A, Bielicki T. 2015. Secular trends in body height, weight and BMI in 19-year-old Polish men based on six national surveys from 1965 to 2010. Am J Hum Biol 27,5: 704-709. Abstract
 26. Sands D, Mielus M, Umławska W, Lipowicz A, Oralewska B, Walkowiak J. 2015. Evaluation of factors related to bone disease in Polish children and adolescents with cystic fibrosis. Advances in Medical Sciences 60,2: 315-320. Abstract
 27. Łopuszańska M, Lipowicz A, Kołodziej H, Szklarska A, Bielicki T. 2015. Self-reported versus measured body height and weight in Polish adult men: the risk of underestimating obesity rates. Anthropologischer Anzeiger 72 (3): 263-277 Abstract
 28. Lipowicz A, Mitas AW, Jaździk-Osmólska AM, Bugdol MN, Wijata AM, Bieńkowska MJ, Danel D. 2015. Cycling as the alternative mean of short-range transportation: health benefits and risks. Logistyka 3: 5716-5723. Abstract
 29. Mitas AW, Lipowicz AM, Bieńkowska MJ, Wierzbicki K, Wijata AM. Metody analizy wpływu muzyki na rozwój dziecka w okresie prenatalnym. w: E. Kochanowska, R. Majzner, (red.) Muzyka w dialogu z edukacją. Wybrane konteksty aktywności i edukacji muzycznej, Libron, Kraków 2015, ISBN 978-83-65148-17-9.
 30. Danel D, Lipowicz A, Mitas A, Wierzbicki K, Bieńkowska M, Wijata A. Nowe technologie w analizie wpływu muzyki na nastrój człowieka i percepcję atrakcyjności twarzy. w: E. Kochanowska, R. Majzner, (red.) Muzyka w dialogu z edukacją. Wybrane konteksty aktywności i edukacji muzycznej, Libron, Kraków 2015, ISBN 978-83-65148-17-9.
 31. Lipowicz A. 2014. Some evidence for health-related marriage selection. American Journal of Human Biology 26:747–752. Abstract
 32. Maćków A, Małachowska-Sobieska M, Demczuk-Włodarczyk E, Sidorowska M, Szklarska A, Lipowicz A. 2014. Influence of neurophysiological hippotherapy on the transference of the centre of gravity among children with cerebral palsy. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 16(6):581-93. Abstract
 33. Lipowicz A, Szklarska A, Malina RM. 2014. Allostatic load and socioeconomic status in Polish adult men. Journal of Biosocial Science, 46(2):155-67. Abstract
 34. Bielicki T, Lipowicz A, Szklarska A, Koziel S, Lopuszanska M, Kołodziej H. Biological and Health Consequences of Human Mobility. In: Growth and maturation in human biology and sports. Editors: P.T. Katzmarzyk and MJ Coelho-e-Silva. Coimbra Univ. Press 2013.
 35. Łopuszańska M, Szklarska A, Lipowicz A, Koziel S, Jankowska EA. 2013. Life satisfaction and cardiovascular risk assessed using Framingham Risk Score in Poland. – Archives of Medical Science 9(4): 629-34. Abstract
 36. Kozieł S, Lipowicz A, Ulijaszek SJ. 2012. Detrimental effects of early rural life on blood pressure among urban male migrants in Wroclaw, Poland. Anthropological Review 75: 83–91. PDF
 37. Szklarska A, Lipowicz A. 2012. BMI, hypertension and low bone mineral density in adult men and women. Homo 63(4):282-91. Abstract
 38. Zimmermann A, Wozniewski M, Szklarska A, Lipowicz A, Szuba A. 2012. Efficacy of manual lymphatic drainage in preventing secondary lymphedema after breast cancer surgery. Lymphology 45: 103-112. Abstract
 39. Lipowicz A, Szklarska A. 2011. Social mobility by marriage and risk of cardiovascular disease among adults in Southwestern Poland. Annals of Human Biology 38(3):307-12. Abstract
 40. Kozieł S, Lipowicz A, Hulanicka B. 2011. Childhood and adolescent body fat and its relationship with health outcome in 50 year old males and females: The Wrocław Growth Study. Collegium Anthropologicum 35(2): 275-280. Abstract
 41. Kozieł S, Łopuszańska M, Szklarska A, Lipowicz A. 2010. The negative health consequences of unemployment: The case of Poland. Economics and Human Biology 8(2): 255-60. Abstract
 42. Bolanowski J, Bronowicz J, Bolanowska B, Szklarska A, Lipowicz A , Skalik R. 2010. Impact of education and place of residence on the risk of Metabolic Syndrome in Polish men and women. Int J Cardiol 145(3): 542-4. Abstract
 43. Kozieł S, Lipowicz A. 2009. Concurrent Effect of Social Factors and Maturity Status on Height and BMI of Adolescent Girls. Journal of Life Sciences, 1(2): 133-137. PDF
 44. Lipowicz A. 2009. Kondycja biologiczna mieszkańców miast i wsi w pierwszych latach transformacji ustrojowej w Polsce. Monografie ZA PAN nr 26.
 45. Zimmermann A, Szklarska A, Lipowicz A, Woźniewski M. 2009. Einfluss der manuellen Lymphdrainage auf die Schulterbeweglichkeit nach Brustkrebsoperation. Eine randomisierte kontrollierte klinische Studie. Zeitschrift für Physiotherapeuten 61: 602-610. Abstract
 46. Szklarska A, Lipowicz A, Łopuszańska M, Bielicki T, Koziel S. 2008. Biological condition of adult migrants and non-migrants in Wroclaw, Poland. American Journal of Human Biology 20(2): 139-145. Abstract
 47. Jankowska EA, Szklarska A, Lipowicz A, Łopuszańska M, Kozieł S, Bielicki T. 2008. Inter-generation social mobility modifies Framingham Risk Score in Polish middle-aged men, but not in women. – Journal of Biosocial Science vol 40,3: 401-412 Abstract
 48. Ziomkiewicz-Wichary A, Kozieł S, Szklarska A, Lipowicz A. 2008. Nasza kondycja. Akademia 1(13): 36-37
 49. Lipowicz A. 2007. Hypertension among Polish males during the economic transition. Economics and Human Biology 5: 61-73 Abstract
 50. Lipowicz A, Kozieł S, Hulanicka B, Kowalsko A. 2007. SES during childhood and health status in adulthood. The Wroclaw Growth Study. Journal of Biosocial Science 39,4: 481-491. Abstract
 51. Hulanicka B, Lipowicz A, Kozieł S, Kowalisko A. 2007. Relationship between early puberty and the risk of hypertension/overweight at age 50: Evidence for a modified Barker hypothesis among Polish youth. Economics and Human Biology 5: 48-60. Abstract
 52. Lipowicz A, Łopuszańska M. 2005. Marital differences in blood pressure and the risk of hypertension among Polish men. European Journal of Epidemiology 20: 421-427. Abstract
 53. Lipowicz A., M. Łopuszańska 2004. Stan cywilny a ciśnienie krwi i ryzyko wystąpienia nadciśnienia u 25-60-letnich mężczyzn. Działalność Naukowa PAN – wybrane zagadnienia 17: 52-54.
 54. Hulanicka B., A. Lipowicz, S. Kozieł, A. Kowalisko. 2004. Tempo dojrzewania i otłuszczenie w dzieciństwie a ryzyko chorób układu krążenia u 50 letnich mężczyzn i kobiet. Trendy sekularne na tle zmian cywilizacyjnych. VII Warsztaty Antropologiczne. Warszawa.
 55. Lipowicz A., Kozieł S., Hulanicka B. 2004. Life satisfaction in Polish males and females at the age of 50 years. Anthropologiai Közlemenyek 45: 185-192.
 56. Lipowicz A. 2003. The effect of husbands’ education on fatness of wives. American Journal of Human Biology 15:1-7. Abstract
 57. Kołodziej H, Lipowicz A. 2003. Czy istnieje długoterminowy wpływ karmienia piersią na wysokość ciała 14-letnich dziewcząt? Działalność Naukowa PAN – wybrane zagadnienia 15: 57-59.
 58. Lipowicz A. 2003. Biological fitness at middle-age is inferior in both the very lean and the obese. – Przegląd Antropologiczny-Anthropological Review vol. 66:55-63 PDF
 59. Lipowicz A. 2002. Otłuszczenie i dystrybucja tkanki tłuszczowej kobiet w zależności od ich mobilności społecznej poprzez małżeństwo. Działalność Naukowa PAN – wybrane zagadnienia 13: 56-58.
 60. Lipowicz A, Gronkiewicz S, Malina RM. 2002. Body mass index, overweight and obesity in married and never married men and women in Poland. American Journal of Human Biology 14: 468-475. Abstract
 61. Lipowicz A. 2001. Stan cywilny jako czynnik różnicujący kondycję biologiczną mężczyzn. Monografie ZA PAN nr 20.
 62. Lipowicz A. 2001. New evidence for selection to marriage and parenthood. Annual Report 2001; 26-28.
 63. Lipowicz A. 2001. Marital status and biological condition of Polish males. Przegląd Antropologiczny-Anthropological Review 64: 81-91. PDF
 64. Lipowicz A. 2001. Marital status as a factor affecting the biological fitness of males. Stan cywilny jako czynnik różnicujący kondycję biologiczną mężczyzn. Physical Education and Sport. Wychowanie Fizyczne i Sport. 3: 319-323.
 65. Pawłowski B, Dunbar RIM, Lipowicz A. 2000. Tall men have more reproductive success. Nature 403: 156. Abstract
 66. Lipowicz A, Gronkiewicz S. 2000. Czy stan cywilny jest czynnikiem podwyższającym ryzyko występowania otyłości? Zdrowie Publiczne 110,5: 184-187.
 67. Kozieł S, Kołodziej H, Lipowicz A, Boznański A. 2000. Otłuszczenie, a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u czternastoletniej młodzieży. Monografie ZA PAN nr 19.
 68. Kozieł S Lipowicz A, Kołodziej H, 2000, Wysokość ciała i względna masa ciała (BMI) 14-letnich dziewcząt z Dolnego Śląska. Wychowanie Fizyczne i Sport, 2: 33-40.
 69. Kołodziej H, Kozieł S, Lipowicz A. 2000. „Trendy warstwowe” (w poszczególnych grupach społecznych) dotyczące wysokości ciała i względnej masy ciała czternastolatków wrocławskich w dekadzie 1987-1997. Działalność Naukowa – wybrane zagadnienia 9: 72-74.
 70. Lipowicz A. 1999. Fatness of children and adolescents from various socio-economic groups between 1978 and 1988. Przegląd Antropologiczny-Anthropological Review. 62: 35-40. PDF
 71. Lipowicz A, Kozieł S, Kołodziej H. 1999. Trend sekularny wysokości ciała i masy ciała 14-letniej młodzieży z Wrocławia w ostatnim trzydziestoleciu. Pediatria Polska 74,2: 145-148.

Działalność naukowa

Rok rozpoczęcia pracy w UP

2015

Zakres działalności naukowej

 • biologiczne przejawy nierówności społecznych 
 • kondycja biologiczna populacji polskiej w trakcie przemian ustrojowych 
 • biologiczne konsekwencje mobilności społecznej 
 • biometria behawioralna