dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. uczelni

Stanowisko: profesor emerytowany
Pokój: 203
Telefon: 713205882
E-mail: krzysztof.boryslawski@upwr.edu.pl


Ważniejsze publikacje naukowe

1976. K.Borysławski, D.Kornafel: Szybkość zarastania dużego ciemiączka u dzieci od urodzenia do drugiego roku życia, Materiały i Prace Antropologiczne, 91 (85-89)

1978. K.Borysławski, D.Kornafel: Próba określenia normy rozwojowej dla wielkości i szybkości zarastania dużego ciemiączka (fonticulus anterior) u dzieci wrocławskich, Pediatria Polska 53 (345-350)

1982. K.Borysławski, T.Krupiński, T.Belniak, E.Klonowska, D.Kornafel: Zmienność w cechach somatometrycznych dzieci i młodzieży wiejskiej z wybranych regionów kraju, na podstawie zbadania po 10 latach dwóch populacji lokalnych, Materiały i Prace Antropologiczne 102 (101-114)

1983. K.Borysławski, W.Kurlej: Zmienność cech metrycznych podniebienia twardego i miękkiego, Materiały i Prace  Antropologiczne 103 (47-56)

1983. K.Borysławski, W.Kurlej: Próba oszacowania różnic płciowych wybranych cech pomiarowych w okresie płodowym, Przegląd Antropologiczny. 49 (189-191)

1983. K.Borysławski, W.Kurlej: Growth of Polish children aged 0-2 years at the beginning of the economic crisis, Journal of Human Evolution, 12,8 (701-702)

1984. K.Borysławski, W.Kurlej: Próba oceny kompensacyjnego rozwoju noworodków pierworodnych w wieku niemowlęcym– na podstawie badań ciągłych dzieci wrocławskich, Materiały i Prace Antropologiczne 105 (63-71)

1985. K.BorysławskiGrowth of Wrocław children aged 0-2 years born in 1964-65 and in 1973-75 : longitudinal data,  Annals of Human Biology 12,1 (77-83)

1985. K.Borysławski, T.Krupiński, T.Belniak, D.Kornafel: Zmienność w cechach somatometrycznych dorosłej ludności wiejskiej na podstawie ponownego zbadania po 10 latach dwóch populacji lokalnych, Materiały i Prace Antropologiczne 106 (5-14)

1988. K.BorysławskiStructure of monthly increments of length, weight and head circumference in the first year: a pure longitudinal study of 200 Wrocław infants, Annals of Human Biology 15,3 (205-212)

1990. K.Borysławski, T.Krupiński, E.Piasecki: Środowiskowe uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży dolnośląskiej w latach 1986-1990. Wyniki czteroletnich badań, Materiały i Prace Antropologiczne  111  (57-79)

1995. K.Borysławski, W.Apoznański, J.Czernik, T.Krupiński, B.Kwiatkowska: Antropologiczna ocena rozwoju dzieci i młodzieży po operacyjnym usunięciu nerki w wyniku choroby nowotworowej, Studia Antropologiczne II, Acta Univ. Wratisl. 1727 (121-135)

1995. K.Borysławski, T.Krupiński: Zależności korelacyjne wysokości ciała (B-v) w parach rodzeństw, Studia Antropologiczne II, Acta Univ. Wratisl. 1727 (93-98)

2000. K.Borysławski, M. Krzyżanowska: The realization of growth potential depending on social and economic variables, Przegląd Medyczny – Scripta Periodica, 2 (163 – 164)

2002. K.Borysławski, W.Kurlej, B.Gworys: Changeability of emissary vein foramina based on modern skull material, Dent. Med. Probl., 39,2 (177 – 182)

2002. K.Borysławski, M.Krzyżanowska:  Number of siblings and children of short and long living individuals, International Journal of Anthropology, 17, 3-4 (173-180)

2007. D.Jezior, M.Krajewska, K.Madziarska, B.Kurc-Darak, D.Jańczak, D.Patrzałek, K.Borysławski, M.Klinger:  Posttransplant overweight and obesity: myth or reality?, Transplantation Proceedings, 3 (2772-2775)

2008. M.Krzyżanowska, K.BorysławskiBody height in relation to rural-urban migration in Poland,  Journal of Biosocial Science, 40, 6 (841-854)

2009. K.BorysławskiBadanie mumii egipskiej z wykorzystaniem tomografii komputerowej, w: Metody. Źródła. Dokumentacja. (monografia – red. W.Dzieduszycki i J.Wrzesiński), Funeralia Lednickie,11 (199-204)

2010. B.Kwiatkowska, K.BorysławskiStarość w średniowieczu i dziś, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 58[1] (5-15)

2010. K.Borysławski, A.Pawłowska: Badania ciągłe wybranych wyznaczników stanu zdrowia pracowników Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu, Medycyna Pracy, 61[4] (419-429)

2010. K.Borysławski, T.Dubina: Wtórna proporcja płci wśród dzieci, których ojcowie pracują przy monitorach komputerowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, seria Biologia i Hodowla Zwierząt, 60 [577] (23-30)

2010. K.Borysławski, M.Stankowska: Stan cywilny a wybrane aspekty kondycji biologicznej mężczyzn, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, seria Biologia i Hodowla Zwierząt,  61 [579] (11-20)

2010. K.BorysławskiAn application of computed tomography in studies of human remains (for example Egyptian mummy), w: Morphology and systematics of fossil vertebrates (monografia – red. D.Nowakowski), (3-8)

2011. M.Sternal, B.Kwiatkowska, K.Borysławski: Czynniki zwiększające ryzyko mózgowego porażenia dziecięcego, Pediatria Polska, 86 [2] (163-168)

2012. K.Borysławski, A.Salanyk, O.Borysławska: Nasilenie depresji u studentów wrocławskich uczelni w zależności od jakości ich relacji z rodziną i statusu społeczno-ekonomicznego rodziny, w: Pytanie o rodzinę. Historia-współczesność-perspektywy (monografia – red. M. Malik i M. Piotrowska), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych (209-227)

2012. K.BorysławskiAtrakcyjność fizyczna człowieka jako sygnał biologiczny, Prace Kulturoznawcze, 14 [1] (105 – 113)

2012. R.S.Podstawski, K.BorysławskiRelationships between selected anthropometric features and motor abilities of children aged 7-9, Clinical Kinesiology, 66 [4] (82-90)

2013. R.Podstawski, K.Borysławski, D.Choszcz: Secular trends observed in anaerobic performance of students accounting for the place of permanent residence, Research Kinesiology, 41[1] (4-11)

2014. K.BorysławskiJakie skutki biologiczne, demograficzne i kulturowe ma dla populacji spotkanie z obcymi? w: Historia-Kultura-Globalizacja (red. A.Nobis et al.), Wydawnictwo Gajt, 4 (423-435)

2014. R.Podstawski, K.Borysławski: Influence of PE teachers’ qualifications on the motor abilities of early school-age children, Fiziceskoe vospitanie studentov (Physical Education of Students), 1 (56-63)

2014. R.Chakraborty, T.Mukherjee, S.Jana, S.Koziel, K.Boryslawski, K.Bose: Association of second to fourth digit length ratio (2D:4D) with some anthropometric measurements: a comparison between Polish and Indian young adults aged 18-25 years, Human Biology Review, 3[4] (315-326)

2014. K.Kuźniarska, K.BorysławskiCatalogue of early mediaeval cemeteries in Lower Silesia (Poland), Monographs of Physical Anthropology, vol. 1, (monografia – red. D.Nowakowski – monografie wydawane tylko w wersji elektronicznej – http://www.org.up.wroc.pl/antropologia/mpa)

2014. K.Borysławski, M.Sienkiewicz: Częstość występowania wybranych zaburzeń pigmentacji skóry u kobiet w wieku od 40 do 75 lat w zależności od ich wieku i statusu społeczno-ekonomicznego, Kosmetologia Estetyczna, 3[4] (297-300)

2014. R.Podstawski, K.Borysławski, R.Urbańska-Gizińska: Physical and motor development of the students enrolled at the university of Warmia & Mazury in Olsztyn, Poland, in relation to their financial and urbanization status, Fiziceskoe vospitanie studentov (Physical Education of Students), 6 (81-89)

2014. K.BorysławskiProblem zróżnicowania wewnątrzgatunkowego człowieka, Kultura – Historia – Globalizacja, 4 (423-436)

2015. K.Borysławski, K.Chmielowiec, P.Chmielewski, J.Chmielowiec: Zmiany z wiekiem wybranych cech antropometrycznych, fizjologicznych i biochemicznych oraz ich związek z długością życia mężczyzn i kobiet, Monographs of Physical Anthropology, vol. 2 (monografia – red. D.Nowakowski – monografie wydawane tylko w wersji elektronicznej – http://www.org.up.wroc.pl/antropologia/mpa)

2015. B.Kwiatkowska, K.Borysławski, A.Mikłaszewicz, K.Staszak, N.Mandzios, P.Dąbrowski, W.Kurlej: The relationship between the presence of diastema and the value of maxillary midline diastema index and facial anthropometric traits, Polish Journal of Environmental Studies, 24, 6A (131-137)

2015. P.Chmielewski, K.Borysławski, K.Chmielowiec, J.Chmielowiec: Height loss with advancing age in a hospitalized population of Polish men and women: magnitude, pattern and associations with mortality, Anthropological Review, 78, 2 (157-168)

2015. P.Chmielewski, K.Borysławski, K.Chmielowiec, J.Chmielowiec: Longitudinal and cross-sectional changes with age in selected anthropometric and physiological traits in hospitalized adults: an insight from the Polish Longitudinal Study of Aging (PLSA), Anthropological Review, 78, 3 (317-336)

2015. K.Borysławski, I.Młynarska, A.Franczak: Samoocena wyglądu i kondycji zdrowotnej słuchaczy Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w: Zdrowotne i opiekuńcze problemy osób starszych (red: D.Nowakowski, K.Borysławski, M.Synowiec-Piłat, B.Kwiatkowska), Monographs of Physical Anthropology, vol. 3 [monografie wydawane tylko w wersji elektronicznej – http://www.org.up.wroc.pl/ antropologia/mpa], (14-27)

2015. P.Chmielewski, K.BorysławskiCharacterization and determinants of seasonality of deaths in Poland: a biodemographic approach, w: Zdrowotne i opiekuńcze problemy osób starszych (red: D.Nowakowski, K.Borysławski, M.Synowiec-Piłat, B.Kwiatkowska), Monographs of Physical Anthropology, vol. 3 [monografie wydawane tylko w wersji elektronicznej – http://www.org.up.wroc.pl/ antropologia/mpa], (113-123)

2016. P.Chmielewski, K.Borysławski, K.Chmielowiec, J.Chmielowiec, B.Strzelec: The association between total leukocyte count and longevity: evidence from longitudinal and cross-sectional data, Annals of Anatomy, 204 (1-10)

2016. R.Podstawski, S.Konopka, S.Mańkowski, D.Choszcz, K.Borysławski: Correlations between anthropometric characteristics, heart rate and the results of the 8-second skipping with hand clapping (SHC) test in preschool children, Trends in Sport Sciences, 1, 23 (25-31)

2016. P.Chmielewski, K.Borysławski, B.Strzelec: Contemporary views on human aging and longevity, Anthropological Review, 79, 2 (115-142)

2016. P.Chmielewski, B.Strzelec, K.Borysławski, K.Chmielowiec, J.Chmielowiec, P.Dąbrowski: Effects of aging on the function of the urinary system: longitudinal changes with age in selected urine parameters in a hospitalized population of older adults, Anthropological Review, 79, 3 (331-345)

2016K.Borysławski, S.Kozieł: Secular trends in body weight and length of children aged 0–2 years. Longitudinal study of five consecutive birth cohorts between 1964–2003 from Wrocław, Poland, Anthropological Review, 79, 3 (301-310)

2016. P.Chmielewski, K.Borysławski: Proksymalne przyczyny starzenia się człowieka: przypadkowe uszkodzenia molekularne czy hiperfunkcja programów rozwojowych?, Kosmos, problemy nauk biologicznych, 65, 3 (339-349)

2016. P.Chmielewski, K.Borysławski, J.Chmielowiec, K.Chmielowiec: Ubytki wysokości ciała a ryzyko zgonu u osób starszych, Gerontologia Współczesna, 4[2], (73-80)

2016. K.Dudek, K.Borysławski: Styl życia a parametry skóry u kobiet w wieku postmenopauzalnym, Kosmetologia Estetyczna, 5[4] (337-341)

2016. K.Dudek, K.Borysławski: Wpływ diety na parametry skóry u kobiet po 45. roku życia, Kosmetologia Estetyczna, 5[5], (491-494)

2016. P.Chmielewski, K.Borysławski: Atrakcyjność człowieka jako sygnał biologiczny, w: Atrakcyjność twarzy (monografia – red. K.Borysławski), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (7-19)

2016K.Borysławski, P.Chmielewski: Atrakcyjność twarzy męskich o różnym stopniu maskulinizacji w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego oceniających kobiet, w: Atrakcyjność twarzy (monografia – red. K.Borysławski), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (167-176)

2016. P.Chmielewski, K.Borysławski: Understanding the links between month of birth, body height, and longevity: why some studies reveal that shorter people live longer – further evidence of seasonal programming from the Polish population, Anthropological Review, 79, 4 (375-395)

2017K.Borysławski, K.Dudek: Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania parametrów skóry twarzy u kobiet po 45. roku życia i ich korelacje z wiekiem i BMI , Kosmetologia Estetyczna, 6[1], (49-53)

2017. R.Podstawski, P.Markowski, D.Choszcz, A.Lipiński, K.Borysławski: Effectiveness of martial arts training vs. other types of physical activity: differences in body height, body mass, BMI and motor abilities, South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 39, 1 (111-133)

2017. S.Kozieł, R.Chakraborty, D.Danel, K.Borysławski: Is increased facial asymmetry associated with the use of hormonal contraceptive among polish young women in Wroclaw?, Collegium Antropologicum, 41,1 (39-43)

2017K.Borysławski, K.Kuś: Wiek urodzenia pierwszego dziecka a przebieg ciąży i częstość występowania chorób układu rozrodczego u kobiet po 50. roku życia, w: Zdrowie dla regionu, tom II Uzdrowiska (monografia – red. E.Lonc, K.Plewa-Tutaj), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (103-114)

2017K.Borysławski, I.Zawadzka: Ocena skutków zdrowotnych uprawiania pole dance jako nowoczesnej formy aktywności fizycznej, w: Zdrowie dla regionu, tom II Uzdrowiska (monografia – red. E.Lonc, K.Plewa-Tutaj), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (125-133)

2017K.Borysławski, S.Płusa: Częstość wykonywania wybranych zabiegów SPA i wellness i ich wpływ na organizm człowieka, w: Zdrowie dla regionu, tom II Uzdrowiska (monografia – red. E.Lonc, K.Plewa-Tutaj), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (291-299)

2017. P.Chmielewski, B.Strzelec, J.Chmielowiec, K.Chmielowiec, K.Borysławski: Association between body size and selected hematological parameters in men and women aged 45 and above from a hospitalized population of older adults: an insight from the Polish Longitudinal Study of Aging (1960–2000), Anthropological Review, 80, 2 (171-190)

2017. P.Chmielewski, K.Sołkiewicz, K. Borysławski, B.Strzelec: Variability in the frequency of ABO and Rh blood groups in Lower Silesia (Poland): the role of natural selection and genetic drift, Monographs of Physical Anthropology, vol. 6 (monografia – red. D.Nowakowski – monografie wydawane wersji elektronicznej – http://antropologia.upwr.edu.pl/mpa)

2018. A.Topczyłko, K.Borysławski, D.Nowakowski: A comparison of sex identification methods based on lip furrow pattern, Anthropological Review, 81, 1 (45-52)

2018. T.Boraczyński, M.Boraczyński, R.Podstawski, K.Borysławski, K.Jankowski: Body mass loss in dry sauna and heart rate response to heat stress, Revista brasileira de medicina do esporte, 24, 4 (258-262), DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1517-869220182404172175

2018K.Borysławski, A.Niwińska, A.Niwiński, A.Tomaszewska, K.Wasylikowa, A.Żelaźniewicz: A bulb of narcissus on the egyptian mummy from University of Wrocław collection, Études et Travaux, 31 (111–122)

2019. R.Podstawski, K.Borysławski, C.T.Clark, D,Choszcz, K.J.Finn, P.Gronek: Correlations between repeated use of dry sauna for 4 x 10 minutes, physiological parameters, anthropometric features, and body composition in young sedentary and overweight men: health implications, BioMed Research International, https://doi.org/10.1155/2019/7535140

2019. R.Podstawski, K.Borysławski, J.A.Laukkanen, C.C.T. Clark, D.Choszcz: The effect of prolonged thermal stress on the physiological parameters of young, sedentary men and the correlations with somatic features and body composition parameters, HOMO-Journal of Comparative Human Biology, 70, 2 (119-128), doi:10.1127/homo/ 2019/1016

Popularyzacja wiedzy

2000. K.Borysławski, M.Woron: Miejsce zdarzenia, cz.I, Ochrona Mienia, 9 (6 – 8)

2000. K.Borysławski, M.Woron: Zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzenia, cz. II, Ochrona Mienia, 10 (10 – 11)

2010. K.BorysławskiWhy are all cats grey in the dark? And what do women and pirates have to do with it?/ Dlaczego o zmierzchu wszystkie koty są szare? I co mają do tego kobiety i piraci? True Colours 13 (18-19)

2010. K.Borysławski:  The art of Deception. How to survive. / Sztuka oszukiwania czyli jak przetrwać. True Colours 15 (16-17)

2010. K.BorysławskiThe mystery of colourful autumn leaves / zagadka kolorowych jesiennych liści. True Colours 17 (8-9 )

2011. K.BorysławskiCzy na pewno sport to zdrowie?, Ekonatura, 12[97] (7-8)

2011. K.BoryslawskiRed – the colour of life and strong emotions / Czerwony – kolor życia i silnych emocji, True Colours 19 (8-9)

2011. K.Borysławski: Dlaczego się starzejemy?, Głos Uczelni (UP we Wrocławiu) 206 (25-27)

2012. A.Tomaszewska, A.Żelaźniewicz, K.BorysławskiMumia na receptę, Wiedza i Życie, 2 [926] (58-61)

2017. K.BorysławskiRzecz o antropologiach i archeologach, Archeologia Żywa, 1[63], (70-73)

2017. K.BorysławskiJak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, Archeologia Żywa, 2[64], (36-39)

2017K.BorysławskiMigracje, Archeologia Żywa, 4[66], (4-11)

2018K.Borysławski, P.Chmielewski: Historia pewnej znajomości, Archeologia Żywa, 1[67], (11-17)

2018K.BorysławskiCzerwony-kolor życia i silnych emocji, Archeologia Żywa, 1[67], (44-46)

2019. I.Borysławska, K.BorysławskiCzy neandertalczyk mógł śpiewać?. Zapraszamy do muzeum pieśni, Archeologia Żywa, 1[71], (44-47)

2019K.BorysławskiCzy istnieje uniwersalny kanon piękna ciała ludzkiego? Archeologia Żywa, 2[72], (12-19)

Działalność naukowa

Zatrudnienie

1972-2009 Katedra Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego
1972-1979 asystent
1979-1999 adiunkt
1999-2009 profesor nadzwyczajny
2009-obecnie, profesor nadzwyczajny, Katedra (wcześniej Zakład) Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Funkcje

 • 1996-2002 prodziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 1997-2009 Kierownik Katedry Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 1999-2002 członek senackiej Komisji Finansów Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2009-2017 Kierownik Katedry Antropologii (wcześniej Zakładu w Instytucie Biologii) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • 1996-2006 członek Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu
 • 2011-2016 przewodniczący Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu
 • 2014-nadal przewodniczący Komisji Programowej kierunku Biologia człowieka na UPWr
 • 2012-nadal członek Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • 2012-nadal członek Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia UPWr
 • 2011-nadal członek Komisji Archeologicznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
 • 2015 -nadal członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych

 • Halina Kołodziej – Wpływ wybranych elementów stylu życia na kondycję biologiczną mężczyzn w wieku 40-50 lat.
 • Sławomir Kozieł – Czynniki kształtujące proces wzrastania u chłopców i dziewcząt w okresie pokwitania.
 • Jarosław Domaradzki – Tendencje rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci wiejskich z terenów ekologicznie zagrożonych.
 • Jolanta Szlachciak – Ocena przydatności wybranych metod statystycznych w określeniu zmienności populacji leszcza – Abramis brama (L.).
 • Julita Broda – Wpływ aktywności ruchowej na zmienność budowy i składu ciała kobiet.
 • Marzena Grabarczyk – Zmienność położenia środka ciężkości ciała w powiązaniu z cechami morfologicznymi i zdolnościami motorycznymi dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat. Justyna Andrzejewska – Budowa i skład ciała a wydolność fizyczna dzieci i młodzieży wrocławskiej w wieku 7-14 lat.
 • Tomasz Staniowski – Stan uzębienia w populacjach średniowiecznej Polski.
 • Katarzyna Łagowska – Ocena antropometryczna profilu twarzy i części twarzowej czaszki w wadach doprzednich.
 • Dariusza Danel  – Stopień maskulinizacji twarzy męskich jako wskaźnik atrakcyjności w kontekście wybranych parametrów jakości partnera w ocenie kobiet.
 • Arkadiusz Rzepka – Zmienność komponentów sprawności fizycznej studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w badaniach longitudinalnych.
 • Agnieszka Bajer-Ciszewska – Sprawność fizyczna i budowa somatyczna kobiet wielkomiejskich w aspekcie zróżnicowanego poziomu aktywności fizycznej. Katarzyna Siwek – Ocena zależności pomiędzy poziomem otłuszczenia a sprawnością motoryczną u 10- i 11-letnich chłopców i dziewcząt z Polkowic.
 • Gabriel Bobula – Zmienność budowy somatycznej i sprawności motorycznej studentów w badaniach ciągłych.
 • Krystyna Rożek-Mróz (habilitacja, recenzja wydawnicza) – Zmienność wybranych parametrów czynnościowych układu oddechowego człowieka w świetle rozwoju morfofunkcjonalnego.
 • Aleksandra Gawlikowska-Sroka (habilitacja) – Ocena homeostazy ustrojowej populacji pradziejowych na podstawie analizy asymetrii fluktuującej oraz występowania hipoplazji szkliwa.
 • Romana Pawlińska-Chmara (habilitacja) – Zmiany somatyczne w organizmach dorosłych i stuletnich polskich kobiet, jako wyraz przystosowania do życia po wygaśnięciu zdolności rozrodczych i czynniki współwystępujące z nimi.

Działalność naukowa i popularyzatorska

Zainteresowania naukowe

Jestem zwolennikiem i propagatorem interdyscyplinarnej współpracy antropologii z naukami pokrewnymi, stąd moje zainteresowania naukowe dotyczą kilku różnych wątków.

 1. Rozwój osobniczy (ontogeneza) człowieka – jest to główny nurt moich zainteresowań badawczych. Szczególnie problematyka dotycząca najwcześniejszych etapów życia (do 2 lat) a ostatnio także okresu starzenia się. Wiele wyników tych badań znalazło praktyczne zastosowanie w pediatrii i gerontologii.
 2. Antropologia społeczna i ekologia człowieka – problematyka uwarstwienia i awansu społecznego. Badanie związków pomiędzy cechami biologicznymi i demograficznymi a statusem społeczno-ekonomicznym (SES), także w aspekcie rozwoju osobniczego i trendów sekularnych.
 3. Biologia i demografia populacji współczesnych i wymarłych – poszukiwanie związków pomiędzy cechami biologicznymi i kondycją biologiczną, a strukturą demograficzną i kulturą materialną w populacjach ludzkich.

Jestem autorem 132 prac naukowych i 60 streszczeń i komunikatów zjazdowych, redaktorem naukowym 6 monografii. Byłem kierownikiem 5 grantów badawczych.