dr Łukasz Pawelec

Stanowisko: adiunkt
Pokój: 203
Telefon: –
E-mail: lukasz.pawelec@upwr.edu.pl


Publikacje naukowe

2024. Sara Polańska, Aleksandra Karykowska, Łukasz Pawelec. Associations between chronotype and physical activity and well-being in adults, Chronobiology International, In Press,https://doi.org/10.1080/07420528.2024.2321942

2023. Łukasz Piotr Pawelec, Katarzyna Graja, Jagoda Marchewczyk & Anna Lipowicz. Women misjudge men’s physical characteristics based on vocal cues, Bioacoustics, 32(5), 556-579. DOI: 10.1080/09524622.2023.2229277

2023. Pawelec Ł. P., Kierczak K., Lipowicz A. Assessment of the obesity based on voice perception. Anthropological Review, 85 (4): 43-60. https://doi.org/10.18778/1898-6773.85.4.04

2022. Pawelec, Ł. P., Graja, K., & Lipowicz, A. Vocal Indicators of Size, Shape and Body Composition in Polish Men. Journal of Voice, 36 (6): 878.e9-878.e22.
https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.09.011

2022. Pawelec, Ł., Lipowicz, A., Czak, M., & Mitas, A. W. (2022). The Microphone Type and Voice Acoustic Parameters Values–A Comparative Study. In International Conference on Information Technologies in Biomedicine (pp. 421-431). Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-09135-3_35

2021. Witek, A., Pawelec, Ł. (2021). Zanieczyszczenie światłem środowiska naturalnego na przykładzie gminy Siechnice – wpływ intensywności oświetlenia nocnego na jakość snu mieszkańców. Środowisko przyrodnicze jako obszar badań vol. II. 135-148

2021. Kwiatkowska K., Bisiecka A., Pawelec Ł., Witek A., Witan J., Nowakowski D., Konczewski P., Biel R., Król K., Martewicz K., Lissek P., Vařeka P., Lipowicz A.: Differential diagnosis of a calcified cyst found in an 18th century female burial site at St. Nicholas Church cemetery (Libkovice, Czechia), PLOS ONE, 16 (7), e0254173, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254173

2019. Tomaszewska, A., Bisiecka, A., & Pawelec, Ł. Asterion localization-variability of the location for surgical and anthropological relevance. Homo: Internationale Zeitschrift fur die Vergleichende Forschung am Menschen, 70(4), 325-333. 10.1127/homo/2019/1124

2019. Pawelec Łukasz, Lipowicz Anna, Graja Katarzyna: Atrakcyjność męskiego głosu w ocenie kobiet a stopień maskulinizacji i asymetrii mężczyzn, w: Atrakcyjność fizyczna człowieka / Borysławski Krzysztof, Nowakowski Dariusz ( red. ), Monographs of Physical Anthropology, vol. 7, DN Publisher, ss. 5-21

2018. Pawelec Ł., Witek A. Zatoki czołowe – struktury polimorficzne niezmienne w czasie, Antropogen – studencko-doktoranckie czasopismo naukowe, 2(10): 57-67

2018. Witek A., Pawelec Ł. Kiedy sowa staje się skowronkiem – zmiany chronotypu w ontogenezie, Antropogen – studencko-doktoranckie czasopismo naukowe, 2(10): 68-78

Artykuły popularnonaukowe

2021. Bisiecka, A., Pawelec, Ł. Złośliwy bliźniak, homunculus, ‘kamienne dziecko’ – niezwykłe patologie ciąży”, w: Archeologia Żywa. 2021; https://archeologia.com.pl/archeologia-zywa-1-79-2021/

Działalność naukowa

Wykształcenie

21.11.2023 – uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki biologiczne. Tytuł rozprawy: Parametry jakości głosu a budowa i skład ciała mężczyzn i kobiet. Promotorzy pracy: dr hab. Barbara Kwiatkowska, profesor Uczelni, dr hab. Anna Lipowicz, profesor Uczelni.

2019-2023– Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w dyscyplinie: nauki biologiczne

2018-2019 – Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, edycja 34 – praca pt. „Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika wykopu archeologicznego”

2017-2019 – Studia magisterskie na kierunku biologia, specjalność: biologia człowieka, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu- praca magisterska pt. „Parametry jakości męskiego głosu a obiektywna i subiektywna ocena budowy i składu ciała”

2014-2017 – Studia licencjackie na kierunku biologia człowieka, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu- praca licencjacka pt. „Jakość męskiego głosu i jego atrakcyjność w ocenie kobiet a stopień maskulinizacji i asymetrii mężczyzn”

Projekty naukowe oraz doświadczenie badawcze

2020-2021– kierownik projektu Bon doktoranta UPWr, tytuł: „Parametry akustyczne głosu oraz budowa i skład ciała – badania rodzin”

05-07.2021 – biegły sądowy powołany przez pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej. Udział w pracach ekshumacyjnych materiału ciałopalnego w „Dolinie Śmierci” w Chojnicach (woj. zachodnio-pomorskie, Polska).

2019-2020 – Uczestnik wykopalisk we wsi Libkovice na terenie kopalni Bylina w północno-zachodnich Czechach

2019-2020 – Członek projektu badawczego „Styl życia, świadomość zdrowego stylu życia a budowa ciała studentów wrocławskich uczelni wyższych.” finansowany z funduszu na realizację projektów badawczych zgłoszonych przez Studenckie Koła Naukowe działające w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu realizowany przez SKN Antropologów „Juvenis”

05-06.2019 – Analiza antropologiczna materiału kostnego ze stanowiska Karmonki Stare, Polska

2018 – Pracownik na wykopaliskach w projekcie „Záchranny archeologický výzkum na břehu Nechranické přehrady ppč.298/1 (k.ú. Poláky) v roce 2018” finansowany przez POVODNÍ OHŘE s.p, prowadzony przez Ústav archeologické památkove péče SZ Čech, v.v.i.

05-06.2019. – Analiza antropologiczna materiału kostnego ze stanowiska Karmonki Stare (Polska)

2017-2018. – Wolontariusz w projekcie Novo castro prope Tschirnen”. Uroczysko Nowoszów w Borach Dolnośląskich” finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzony przez Katedrę Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we współpracy z Fundacją „Łużyce – wczoraj i dziś”

2015-2017. Wolontariusz na wykopaliskach w projekcie „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów”, finansowany w ramach rozstrzygniętego w roku 2014 konkursu SONATA BIS 3 (finansowanie z NCN), prowadzony przez Katedrę Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Konferencje, wyjazdy naukowe i działalność organizacyjna

24-27.08.2022. Wygłoszenie referetu pt. „Women’s assessment of men’s appearance from vocal cues”, na międzynarodowej zagranicznej konferencji 22nd EAA Congress, 15th ISGA Congress, 5th International Conference of Evolutionary Medicine; EAA – ISGA – ICEM. Wilno, Litwa 2022.

20.06.2022. Wygłoszenie referatu pod tytułem „The microphone type and voice acoustic parameters values – a comparative study” na konferencji międzynarodowej 9th International Conference Information Technology in Biomedicine. Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji, Politechnika Śląska.

30.05.2022. Wystąpienie ustne na seminarium naukowym Katedry Akustyki i Multimediów Politechniki Wrocławskiej Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego (PTA). Wygłoszenie referatu pt. „Bioakustyka – świat dźwięków oczami biologa”.

22.-23.10.2021. Wygłoszenie referatu pt. „Wpływ sztucznego oświetlenia nocnego na jakość snu mieszkańców Na przykładzie gminy siechnice (dolnośląskie, polska), [An artificial light at night impact on sleep quality of inhabitants of Siechnice commune (lower silesia, poland)]” na międzynarodowej konferencji 16. Internationl Scietific- Professional Conference, collaboration of helping professions: Polish – Czech – Slovakian studies. St. Elizabeth University of Health and Social Work, Bratislava, Slovak Republic in collaboration with Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Bratislava, Slovak Republic and with Slovak Chamber of Social Workers and Social Work Assistants, Bratislava, Slovak Republic, Ustroń 2021.

27.05.2021. Wygłoszenie referatu pt. „Zanieczyszczenie światłem środowiska naturalnego na przykładzie gminy Siechnice – wpływ intensywności oświetlenia nocnego na jakość snu mieszkańców” na III Ogólnopolska Konferencja „Środowisko przyrodnicze, jako obszar badań”, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 2021.

1.07.2019. – 30.09.2019 Staż zagraniczny w ramach programu Erasmus+

29-31.03.2019 Wygłoszenie referatu pt. „BMI- rzetelny wskaźnik otłuszczenia ciała czy sztucznie przyjęta klasyfikacja?” oraz „Kojarzenie wybiórcze u par heteroseksualnych a chronotyp”, XIV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

17-18.05.2018. Wygłoszenie referatu pt. „Zróżnicowanie morfologii zatok czołowych – zastosowanie w bioidentyfikacji”, XXIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXV Sejmik SKN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polska

13-15.04.2018. Wygłoszenie referatów pt. „Zatoki czołowe – struktury polimorficzne niezmienne w czasie” oraz „Kiedy sowa staje się skowronkiem – zmiany chronotypu w ontogenezie”, XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polska

13-15.04.2018. Członek Komitetu Organizacyjnego XIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polska

8-9.12.2017. Wygłoszenie referatu pt. „Differentiation of adults’ frontal sinuses morphology as identification method and in historical population anthropological analysis”, 1st International Meeting ‘SEE MORE’: Imaging Methods in Medicine, Biology and Archaeology, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polska

8-9.12.2017. Sekretarz Komitetu Organizacyjnego 1st International Meeting ‘SEE MORE’: Imaging Methods in Medicine, Biology and Archaeology, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polska

31.03-2.04.2017. Wygłoszenie referatu pt. “Zróżnicowanie przebiegu szwów czaszkowych w badaniach populacji historycznych oraz postępowaniu identyfikacyjnym”, XII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska

20-21.03.2015. Pomoc w organizacji II Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Doświadczenie zawodowe i dydaktyczne

22.09.2021. Udział w jednodniowym szkoleniu specjalistycznym pt. „Statystyka w medycynie – analiza przeżycia” organizowanym przez firmę StatSoft Polska.

24.05, 2.06.2021. Udział w dwudniowym szkoleniu specjalistycznym pt. „Statystyka w medycynie – metaanaliza” organizowanym przez firmę StatSoft Polska.

14-15.04.2021. Udział w dwudniowym szkoleniu specjalistycznym pt. „Analizy wielowymiarowe” organizowanym przez firmę StatSoft Polska.

2020 – obecnie – praktyki zawodowe w Katedrze Antropologii UPWr

1.07-30.09.2018. Praktyki studenckie na studiach II stopnia: Praca z materiałem ciałopalnym- analiza antropologiczna przepalonych szczątków ludzkich z stanowiska Domasław (Polska); Przygotowanie materiału ossuaryjnego ze stanowiska Legnickie Pole (Polska) do dalszych analiz osteologicznych, Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2015-2018. Prowadzenie warsztatów antropologicznych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

1.07-30.09.2016. Praktyki studenckie na studiach I stopnia: Uczestnictwo w badaniach populacyjnych, obróbka graficzna zdjęć w programie JPsychomorph do dalszych badań, Zakład Antropologii PAN, Wrocław, Polska

Nagrody i wyróżnienia

2018 – I miejsce w konkursie na najlepszy referat badawczy za pracę: „Zatoki czołowe – struktury polimorficzne niezmienne w czasie”, XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polska

2018 – II miejsce w konkursie na najlepszy referat badawczy za pracę: „Kiedy sowa staje się skowronkiem – zmiany chronotypu w ontogenezie”, XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polska

2017 – III miejsce w konkursie na najlepszy referat badawczy za pracę: „Differentiation of adults’ frontal sinuses morphology as identification method and in historical population anthropological analysis”, 1st International Meeting ‘SEE MORE’: Imaging Methods in Medicine, Biology and Archaeology, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polska