mgr Łukasz Pawelec

Stanowisko: doktorant Szkoły Doktorskiej
Pokój: 302-303
Telefon: –
E-mail: lukasz.pawelec@upwr.edu.pl


Publikacje naukowe

2021. Kwiatkowska K., Bisiecka A., Pawelec Ł., Witek A., Witan J., Nowakowski D., Konczewski P., Biel R., Król K., Martewicz K., Lissek P., Vařeka P., Lipowicz A.: Differential diagnosis of a calcified cyst found in an 18th century female burial site at St. Nicholas Church cemetery (Libkovice, Czechia), PLOS ONE, 16 (7), e0254173, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254173

2020. Pawelec, Ł. P., Graja, K., & Lipowicz, A. Vocal Indicators of Size, Shape and Body Composition in Polish Men. Journal of Voice. Article in Press

2019. Tomaszewska, A., Bisiecka, A., & Pawelec, Ł. Asterion localization-variability of the location for surgical and anthropological relevance. Homo: Internationale Zeitschrift fur die Vergleichende Forschung am Menschen, 70(4), 325-333.

2019. Pawelec Łukasz, Lipowicz Anna, Graja Katarzyna: Atrakcyjność męskiego głosu w ocenie kobiet a stopień maskulinizacji i asymetrii mężczyzn, w: Atrakcyjność fizyczna człowieka / Borysławski Krzysztof, Nowakowski Dariusz ( red. ), Monographs of Physical Anthropology, vol. 7, DN Publisher, ss. 5-21

2018. Pawelec Ł., Witek A. Zatoki czołowe – struktury polimorficzne niezmienne w czasie, Antropogen – studencko-doktoranckie czasopismo naukowe, 2(10): 57-67

2018. Witek A., Pawelec Ł. Kiedy sowa staje się skowronkiem – zmiany chronotypu w ontogenezie, Antropogen – studencko-doktoranckie czasopismo naukowe, 2(10): 68-78

Działalność naukowa

Wykształcenie

2019-obecnie – Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w dyscyplinie: nauki biologiczne

2018-2019 – Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, edycja 34 – praca pt. „Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika wykopu archeologicznego”

2017-2019 – Studia magisterskie na kierunku biologia, specjalność: biologia człowieka, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu- praca magisterska pt. „Parametry jakości męskiego głosu a obiektywna i subiektywna ocena budowy i składu ciała”

2014-2017 – Studia licencjackie na kierunku biologia człowieka, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu- praca licencjacka pt. „Jakość męskiego głosu i jego atrakcyjność w ocenie kobiet a stopień maskulinizacji i asymetrii mężczyzn”

Projekty naukowe oraz doświadczenie badawcze

2020-obecnie – kierownik projektu Bon doktoranta UPWr, tytuł: „Parametry akustyczne głosu oraz budowa i skład ciała – badania rodzin”

2019-2020 – Uczestnik wykopalisk we wsi Libkovice na terenie kopalni Bylina w północno-zachodnich Czechach

2019-2020 – Członek projektu badawczego „Styl życia, świadomość zdrowego stylu życia a budowa ciała studentów wrocławskich uczelni wyższych.” finansowany z funduszu na realizację projektów badawczych zgłoszonych przez Studenckie Koła Naukowe działające w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu realizowany przez SKN Antropologów „Juvenis”

05-06.2019 – Analiza antropologiczna materiału kostnego ze stanowiska Karmonki Stare, Polska

2018 – Pracownik na wykopaliskach w projekcie „Záchranny archeologický výzkum na břehu Nechranické přehrady ppč.298/1 (k.ú. Poláky) v roce 2018” finansowany przez POVODNÍ OHŘE s.p, prowadzony przez Ústav archeologické památkove péče SZ Čech, v.v.i.

05-06.2019. – Analiza antropologiczna materiału kostnego ze stanowiska Karmonki Stare (Polska)

2017-2018. – Wolontariusz w projekcie Novo castro prope Tschirnen”. Uroczysko Nowoszów w Borach Dolnośląskich” finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzony przez Katedrę Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu we współpracy z Fundacją „Łużyce – wczoraj i dziś”

2015-2017. Wolontariusz na wykopaliskach w projekcie „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów”, finansowany w ramach rozstrzygniętego w roku 2014 konkursu SONATA BIS 3 (finansowanie z NCN), prowadzony przez Katedrę Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Konferencje, wyjazdy naukowe i działalność organizacyjna

1.07.2019. – 30.09.2019 Staż zagraniczny w ramach programu Erasmus+

29-31.03.2019 Wygłoszenie referatu pt. „BMI- rzetelny wskaźnik otłuszczenia ciała czy sztucznie przyjęta klasyfikacja?” oraz „Kojarzenie wybiórcze u par heteroseksualnych a chronotyp”, XIV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

17-18.05.2018. Wygłoszenie referatu pt. „Zróżnicowanie morfologii zatok czołowych – zastosowanie w bioidentyfikacji”, XXIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXV Sejmik SKN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polska

13-15.04.2018. Wygłoszenie referatów pt. „Zatoki czołowe – struktury polimorficzne niezmienne w czasie” oraz „Kiedy sowa staje się skowronkiem – zmiany chronotypu w ontogenezie”, XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polska

13-15.04.2018. Członek Komitetu Organizacyjnego XIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polska

8-9.12.2017. Wygłoszenie referatu pt. „Differentiation of adults’ frontal sinuses morphology as identification method and in historical population anthropological analysis”, 1st International Meeting ‘SEE MORE’: Imaging Methods in Medicine, Biology and Archaeology, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polska

8-9.12.2017. Sekretarz Komitetu Organizacyjnego 1st International Meeting ‘SEE MORE’: Imaging Methods in Medicine, Biology and Archaeology, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polska

31.03-2.04.2017. Wygłoszenie referatu pt. “Zróżnicowanie przebiegu szwów czaszkowych w badaniach populacji historycznych oraz postępowaniu identyfikacyjnym”, XII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska

20-21.03.2015. Pomoc w organizacji II Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Doświadczenie zawodowe i dydaktyczne

2020 – obecnie – praktyki zawodowe w Katedrze Antropologii UPWr

1.07-30.09.2018. Praktyki studenckie na studiach II stopnia: Praca z materiałem ciałopalnym- analiza antropologiczna przepalonych szczątków ludzkich z stanowiska Domasław (Polska); Przygotowanie materiału ossuaryjnego ze stanowiska Legnickie Pole (Polska) do dalszych analiz osteologicznych, Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2015-2018. Prowadzenie warsztatów antropologicznych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

1.07-30.09.2016. Praktyki studenckie na studiach I stopnia: Uczestnictwo w badaniach populacyjnych, obróbka graficzna zdjęć w programie JPsychomorph do dalszych badań, Zakład Antropologii PAN, Wrocław, Polska

Nagrody i wyróżnienia

2018 – I miejsce w konkursie na najlepszy referat badawczy za pracę: „Zatoki czołowe – struktury polimorficzne niezmienne w czasie”, XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polska

2018 – II miejsce w konkursie na najlepszy referat badawczy za pracę: „Kiedy sowa staje się skowronkiem – zmiany chronotypu w ontogenezie”, XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polska

2017 – III miejsce w konkursie na najlepszy referat badawczy za pracę: „Differentiation of adults’ frontal sinuses morphology as identification method and in historical population anthropological analysis”, 1st International Meeting ‘SEE MORE’: Imaging Methods in Medicine, Biology and Archaeology, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, Polska