dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. uczelni

Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Pokój: 304
Telefon: 713205889
E-mail: barbara.kwiatkowska@upwr.edu.pl


Ważniejsze publikacje naukowe

2012.Tomaszewska A., Kwiatkowska B., Jankauskas, R.; The localization of the supraorbital notch or foramen is crucial for headache and supraorbital neuralgia avoiding and treatment,  Anatomical Records – Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology,  295: 1494-1503.

2012.Psonak D., Kwiatkowska B.; Selection of skull morphological traits for sexual dimorphism analysis, HOMO – Journal of Comparative Human Biology, vol. 63:4, s. 258-274.

2012, Kwiatkowska B., Szczurowski J., Konczewski P., Sposób pochówku, jako czynnik wyróżniający osobnika „obcego” w środowisku. Mogiła jeńca wojennego z Siedlec k. Lubina. Funeralia Lednickie Spotkanie 14 (pod red. W. Dzieduszyckiego i J. Wrzesińskiego), Wydawnictwo SNAP. Poznań s. 169 – 179.

2012, Kwiatkowska B., Szczurowski J., Obrządek pogrzebowy na ciałopalnym cmentarzysku w Zębowicach (gm. Paszowice, pow. jaworski) – ujęcie antropologiczne Śląskie Sprawozdania Archeologiczne t.54, 127-135.

2012Kwiatkowska B., Szymczak N., Analiza antropologiczna kości ludzkich z badań przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.[w:] Nowożytny (lata 1621-1670) cmentarz przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Pod red. Aleksandry Pankiewicz. Wratislavia Antiqua, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego17, 69-94.

2013, Tomaszewska A.. Tomczyk J., Kwiatkowska B.Characterisation of the supraorbital foramen and notch as an exit route for the supraorbital nerve in populations from different climatic conditions, HOMO – Journal of Comparative Human Biology 64 (1), pp. 58-70.

2013. Gawlikowska-Sroka A., Ł. Stocki, P. Dąbrowski , BKwiatkowska , J. Szczurowski, F.Czerwiński, Topography of the mental foramen in human skulls originating from different time periods. HOMO – Journal of Comparative Human Biology 64 (4), pp. 286-295.

2013. Gawlikowska-Sroka A., B.Kwiatkowska, P. Dąbrowski, E. Dzięciołowska-Baran, J. Szczurowski, D. Nowakowski , Respiratory diseases in the Late Middle Ages. Respiratory Physiology & Neurobiology 187 (1) pp. 123-127.

2014. Sikora M., Kwiatkowska B., Chlubek D., Fluoride content in superficial enamel layers of human teeth from archeological excavations. Fluoride 47(4), pp. 341-348.

2014Kwiatkowska B., Szczurowski J., „BISKUPI”  i inne osoby duchowne. Funeralia Lednickie Spotkanie 16 (pod red. W. Dzieduszyckiego i J. Wrzesińskiego), Wydawnictwo SNAP. Poznań s. 221-229.

2014Kwiatkowska B., J. Szczurowski, D. Nowakowski, Variation in foramina transversaria of human cervical vertebrae in the medieval population from Sypniewo Poland. Anthropological Review, vol. 77 (2) s. 175-188.

2015Kwiatkowska B., J. Szczurowski, Elementy obrządku pogrzebowego na różnych typach cmentarzysk. Funeralia Lednickie Spotkanie 17 (pod red. W. Dzieduszyckiego i J. Wrzesińskiego), Wydawnictwo SNAP. Poznań s. 45-59.

2015.Kwiatkowska B., K. Borysławski, J. Zawiasa, K. Staszak, N. Mandzios, P. Dąbrowski, W. Kurlej, Dentition assymetry In series of skulls from St. Mary Magdalene Church in Wrocław. [w:] Welness and Society, Lublin 2015. p. 179-187.

2015. Staszak K., W. Kurlej, BKwiatkowska, K. Nelka, J. Zborowski, A. Maniek, N. Mandzios, Life style of a skydiver in range of physical recreation. [w:] Welness and Society, Lublin 2015. p. 285- 295,

2015. Tomaszewska A., BKwiatkowska, R. Jankauskas, Is the area of the orbital opening in humans related to climate ? American Journal of Human Biology,  vol. 27:6, 845-851

2015. Suchanecka M., Graja K., Szałankiewicz E., Kwiatkowska B. Zwyczaje żywieniowe osób starszych [w:] Zdrowotne i opiekuńcze problemy osób starszych(pod red. D Nowakowskiego)Monographs of Physical Anthropology, vol.3, ISSN 2391 8446, 98-112

2015.Kwiatkowska B., K. Borysławski, A. Mikłaszewicz, K. Staszak, N. Mandzios, P. Dąbrowski, W. Kurlej The Relationship between the Presence of Diastema and the Value of Maxillary Midline Diastema Index and Facial Anthropometric Traits. Polish Journal of Environmental Studies vol. 24, (6A), p:131-138

2015. Suchanecka M., Kwiatkowska B. Anthropology in auxology and health promotion. [w:] Health Communication in Poland (pod red.A. Hulewskiej i A. Piaseckiej) Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s: 191-201

2016. Gawlikowska-Sroka A., Szczurowski J., Kwiatkowska B. at al. Concha bullosa in paleoanthropological material. Advances in experimental medicine and biology, vol. 952, p. 65-73

2016. Gawlikowska-Sroka A., Kwiatkowska B.,  Szczurowski J., Gronkiewicz S., Dąbrowski P., Two cases of osteoid osteoma in skulls dating from the 13–14th centuries from St. Elisabeth’s Church in Wrocław, Poland.  Anthropological Review  79 (1): 87-94

2017Kwiatkowska B., Święta Jadwiga Śląska – opracowanie antropologiczne i rekonstrukcja głowy. Studia Salvatoriana Polonica, t. 11, s. 227-241.

2017Kwiatkowska B., Wyznaczniki stresu fizjologicznego w materiale szkieletowym. w: Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś. (monografia – red. M. Kopczyński i A. Siniarska), Wydawnictwo Muzeum Historii Polski, Warszawa , s.131-146.

2021. Kwiatkowska B., Bisiecka A., Pawelec Ł., Witek A., Witan J., Nowakowski D., Konczewski P., Biel R., Król K., Martewicz K., Lissek P., Vařeka P., Lipowicz A.: Differential diagnosis of a calcified cyst found in an 18th century female burial site at St. Nicholas Church cemetery (Libkovice, Czechia), PLOS ONE, 16 (7), s. e0254173, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254173

Działalność naukowa

Rok rozpoczęcia pracy w UP

2009

Krótki opis zakresu działalności naukowej

  • Badania populacji historycznych na podstawie materiałów szkieletowych – biologiczna ocena budowy morfologicznej, trybu i warunków życia na podstawie analiz antropologicznych; szczególnie badania średniowiecznej ludności Wrocławia i okolic.
  • Paleopatologia – badania schorzeń dawnych populacji ludzkich na podstawie materiałów kostnych możliwe do analiz w materiale kostnym, badania multidyscyplinarne we współpracy z przedstawicielami medycyny sądowej, radiologii i histologii.
  • Rekonstrukcje głów na podstawie czaszek – odtworzenie wyglądu przyżyciowego osobników oraz pełnoplastyczne rekonstrukcje do celów wystawienniczych.
  • Auksologia i promocja zdrowie – dodatkowy nurt badawczy.