Pierwsze spotkanie partnerów grantu „1000 lat Górnych Łużyc”

Niedawno w Dreźnie odbyło się pierwsze spotkanie partnerów grantu „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”, w którym oczywiście uczestniczyła nasza reprezentacja.

Jest to projekt realizowany przez naszą Katedrę wraz z 5 innymi organizacjami: Landesamt für Archäologie Sachsen, Museum Bautzen, Städtische Museen Zittau, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz Centrum Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku.

Wspólne dziedzictwo kulturowe polsko-saksońskiego pogranicza stanowi fundament regionalnej tożsamości oraz ma ogromny potencjał dla rozwoju turystyki. Projekt ma na celu wniesienie znaczącego wkład w ponowne odkrycie oraz „dowartościowanie” w świadomości społeczeństwa znajdujących się na tym obszarze zabytków kultury. Jednocześnie chce on promować on kreatywne podejście do historii oraz zabytków kultury na obszarze wsparcia.

Zadaniem spoczywającym na naszej Katedrze są przede wszystkim badania antropologiczno-archeologiczne zaplanowane na 3 stanowiskach. Są to wczesnośredniowieczne grodziska, znajduje się po naszej stronie granicy. Co prawda zima to dopiero okres przygotowań, ale widząc zapał pozostałych partnerów już nie możemy się doczekać gdy ruszymy w teren. Na pewno będzie o nas głośno!

Das Projekt 1000 Jahre Oberlausitz – Menschen, Burgen, Städte wird von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020 finanziert./Projekt 1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.