Monografia „Tormersdorf-Toporów-Prędocice” w wolnym dostępie

Monografia „Tormersdorf–Toporów–Prędocice. Środowisko, mieszkańcy i kultura zanikłej wsi łużyckiej”, pod redakcją Jacka Szczurowskiego i Pawła Konczewskiego,  stanowi podsumowanie interdyscyplinarnego projektu badawczego realizowanego w latach 2014-2019 przez zespół z Katedry Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Działania zaplanowane w ramach projektu badawczego „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów” miały na celu rekonstrukcję historii osadnictwa na terenie mikroregionu osadniczego oraz poznania szeroko rozumianego stanu biologicznego zamieszkujących tam populacji ludzkich, a także ich kultury i relacji z otoczeniem przyrodniczym.

Całość tak zrealizowanych badań pozwoliła na częściowe odtworzenie charakteru i dynamiki zmian przeszłej bytności ludzi w mikroregionie dawnych Prędocic, w perspektywie czasowej od mezolitu po rok 1945. Wyniki realizacji projektu zaprezentowano w trzynastu rozdziałach składających się na niniejszą publikację.

Projekt finansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/10/E/HS3/00368.

Całą monografię znajdziecie pod tym linkiem.