Wykład w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Studium Generale Universitatis Wratislaviensis

5 marca dr Aleksandra Karykowska na zaproszenie Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa wygłosiła wykład pt. „Sen jako uniwersalny lek na bolączki współczesnego człowieka”.

Aktualna tematyka przyciągnęła bardzo liczne grono słuchaczy, którzy po zakończonym wystąpieniu bardzo aktywnie włączyli się w dyskusję. Padały pytania m.in. na temat chronotypów, wpływu snu na na produktywność i zdrowie, snu polifazowego, czy skuteczności liczenia baranów. Cieszymy się, że wzrasta zainteresowanie tym tematem i rośnie świadomość społeczeństwa na temat tego, jak ważną rolę sen odgrywa w naszym życiu.