Dr Radosław Biel uczestniczył w misji badawczej na stanowisku Ak-Żar w Kirigstanie

Na przełomie maja i czerwca dr Radosław Biel – pracownik naukowy naszego zakładu, odbył służbową podróż do Osz w Kirgistanie. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy z czesko-kirgiską misją badawczą prowadzącą badania archeologiczne na stanowisku Ak-Żar (Ak-Dzhar).

Podczas pobytu w Osz dr Biel miał okazję zapoznać się z badaniami prowadzonymi na stanowisku Ak-Żar. Współpracował z międzynarodowym zespołem archeologów, w skład którego wchodzili naukowcy z Czech, Kirgistanu, a także studenci archeologii i historii.

Brał on udział w pracach wykopaliskowych, dokumentował odkryte artefakty i pochówki, a także uczestniczył w seminariach i spotkaniach naukowych. Szczególnie cenną okazała się dla niego możliwość współpracy z doświadczonymi archeologami i poznania specyfiki badań prowadzonych w Azji Środkowej.

Pobyt w Osz stał się nie tylko cennym doświadczeniem naukowym, ale również okazją do poznania fascynującej kultury Kirgistanu. Zwiedził on miasto i jego okolice, nawiązał kontakty z lokalnymi mieszkańcami i spróbował tradycyjnych potraw.

W najbliższej przyszłości planowane są działania mające na celu zacieśnienie współpracy z czesko-kirgiską misją badawczą i aktywniejszy udział Zakładu Antropologii UPWr (w tym także studentów!) w badaniach prowadzonych w Azji Środkowej.

Dr Biel pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy umożliwili i przyczynili się do sukcesu jego wyjazdu. Więcej informacji o badaniach prowadzonych na stanowisku Ak-Żar można znaleźć na stronie internetowej: https://archeo.kg/