Wykład plenarny tegorocznego noblisty Svante Pääbo wygłoszony podczas 48. konferencji Polskiego Towarzystwa Antropologicznego na Uniwersytecie Łódzkim (wrzesień, 2022)

Svante Pääbo to szwedzki biolog, genetyk ewolucyjny, tegoroczny laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii za „odkrycia dotyczące genomów wymarłych człowiekowatych i ewolucji człowieka”. Naukowiec odkrył, że antyczne DNA da się badać. Udało mu się opracować stosowne do tego techniki molekularne, a także zsekwencjonować mtDNA i jądrowe DNA neandertalskie.

Pääbo jest twórcą i kierownikiem Instytutu Antropologii Ewolucyjnej (części niemieckiej sieci Towarzystwa im. Maxa Plancka w Lipsku), gdzie kierował badaniami nad genomem neandertalczyka oraz człowieka z Denisowej Jaskini. To tam przysłużył się do powstania nowej dziedziny nauki- archeogenetyki.

Ciekawostką jest to, że również jego ojciec, Sune Bergström, otrzymał w 1982 roku Nagrodę Nobla za udział w odkryciu prostaglandyn, także w dziedzinie fizjologii i medycyny.

W drugiej połowie września 2022 roku Svante Pääbo był gościem na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie wygłosił wykład pt. „The Impact of Neandertals and Denisovanson human evolutionary history” w ramach 48. Konferencji Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Siedmioro naukowców z Zakładu Antropologii miało wówczas zaszczyt wysłuchać wystąpienia. A dla tych, którzy nie mieli takiej szansy, poniżej zamieszczamy link z tego wydarzenia.