Zawiadomienie o publicznej obronie pani mgr Marty Rychtarskiej

Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Marty Rychtarskiej pt.

„Stan biologiczny XVII-wiecznej ludności z Drawska w Wielkopolsce, badania osteologiczne i odontologiczne”

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 8 listopada 2022 r. o godz. 12:30, w sali nr 127, w budynku F13 Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, mieszczącym się przy ul. Chełmońskiego 37 we Wrocławiu.

Promotor: prof. dr hab. Maria Agnieszka Kaczmarek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Promotor pomocniczy: dr Paweł Konczewski Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Recenzenci: dr hab. Elżbieta Haduch, prof. uczelni Uniwersytet Jagielloński 

dr hab. n. med. Iwona Teul Pomorski Uniwersytet Medyczny

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. C. K. Norwida 25/27.