OBOWIĄZKOWY „Dzień wstępny” dla studentów I roku

Każdy student przyjęty na I rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach „Dnia wstępnego” – jest to warunkiem zaliczenia I semestru.

Harmonogram „Dnia wstępnego” – 29.09.2017 r. (piątek), sala wykładowa AZ przy ul. Chełmońskiego 38d

godz. 13:00 – 13:30 – spotkanie z Władzami Wydziału, Immatrykulacja

godz. 13:30 – 13:45 – omówienie zasad działania „wirtualnego dziekanatu”

godz. 13:45 – 14:15 – wykład z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) – wybrane zagadnienia prawne

godz. 14:15 – 15:00 – wykład z zakresu BHP: informacje o zagrożeniach zdrowia i życia oraz ochronie przed nimi

godz. 15:00 – 15:45 – wykład z zakresu BHP: zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń

godz. 15:45 – 16:30 – wykład z zakresu BHP: zasady udzielania pierwszej pomocy oraz praktyczne ćwiczenia

godz. 16:30 – 17:00 – wykład z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

godz. 17:15 – 17:45 – wykład: „Higiena zdrowia psychicznego” oraz omówienie problemów związanych z zagrożeniem narkomanią, alkoholizmem i AIDS wśród studentów

Program „Dnia wstępnego” dla studentów poszczególnych kierunków będzie obejmował następujące punkty:

 • spotkanie z władzami wydziału, immatrykulacja;
 • omówienie zasad działania „wirtualnego dziekanatu”;
 • wykład z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) – wybrane zagadnienia prawne;
 • wykład z zakresu BHP – informacje o zagrożeniach zdrowia i życia oraz ochronie przed nimi;
 • wykład z zakresu BHP – zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń;
 • wykład z zakresu BHP – zasady udzielania pierwszej pomocy oraz praktyczne ćwiczenia;
 • wykład z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej;
 • wykład: „Higiena zdrowia psychicznego” oraz omówienie problemów związanych z zagrożeniem narkomanią, alkoholizmem i AIDS wśród studentów.

W ramach godzin dziekańskich będą realizowane następujące tematy:

 • spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studentów – omówienie struktury organizacyjnej uczelni i wydziału, prawa i obowiązki studenta, omówienie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej, informacja o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz informacja o działalności Samorządu Studentów i grupach twórczych działających w uczelni;
 • informacja o pomocy dla studentów niepełnosprawnych;
 • informacja o Poradni Rozwoju Osobistego;
 • informacja o działalności biblioteki;
 • E-learning na UPWr i zasady ankietyzacji z zakresu kompetencji społecznych.
  Wprowadzenie do przedmiotu: Technologia informacyjna”, prowadzonego w formie kursu blended learning.