Zwierzęta i ich ludzie – oferta wykładu ogólnouniwersyteckiego

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na cykl wykładów ogólnouniwersyteckich w semestrze zimowym pt. „Zwierzęta i ich ludzie. Historia udomowienia”. Poprowadzi je dr hab. Marta Osypińska.

Lista tematów spotkań

  • Zarys historii relacji człowiek zwierzęta od antycznych bogów, poprzez kartezjańskie zwierzęta maszyny po zmierzch antropocentryzmu i narodziny Animal Studies i praw zwierząt.
  • Wpływ domestykacji na zwierzęta ewolucja cech morfologicznych, fizjologicznych i behawioralnych Człowiek jako kreator „nowych zwierząt”.
  • „Mam nadzieję, że twoje krowy mają się dobrze”. BYDŁO DOMOWE. Cechy udomowienia bydła, typy morfologiczne, chów i hodowla bydła w dziejach.
  • Dzik i świnia domowa. Historia, zasięg i czas udomowienia, świnia domowa w pradziejach i czasach historycznych, wieprzowina jako tabu w kulturach.
  • Koń i osioł. Dzikie konie, problemy w badaniach nad domestykacją koni, udomowienie. Dziki osioł, czas i miejsce udomowienia, znaczenie w dziejach cywilizacji i kultur Europy i Afryki.
  • Dromader, baktrian, alpaka i lama. Dzicy przodkowie, historia udomowienia poszczególnych gatunków, znaczenie w historii cywilizacji Ameryki, Azji i Afryki.
  • Pies. Wilk – behawior, cechy predestynujące do udomowienia. Pies w religii, kulturze, gospodarce i praktykach funeralnych.
  • Kot. Dyskusja nad pochodzeniem kota domowego znaczenie najnowszych badań genetycznych. Przodkowie kota. Bogowie demony pupile: historia kota w historii cywilizacji.

ECTS: 3
środy o 17:00, sala 203,
Instytut Archeologii,
ul. Szewska 48
pierwszy wykład: 6.10.2021

zapisy: iar@uwr.edu.pl