Poszukiwani wolontariusze w ramach Projektu ToD: Totalitarne Dziedzictwo

Zakład Antropologii Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poszukuje wolontariuszy chętnych do udziału w terenowych badaniach archeologiczno–antropologicznych realizowanych w ramach Projektu ToD: Totalitarne Dziedzictwo.

Badania obejmą relikty niemieckich obozów koncentracyjnych z czasów II wojny światowej zlokalizowanych nieopodal miejscowości Iłowa, powiat żagański, i Trzebień, powiat bolesławiecki. Wolontariusze będą uczestniczyć w wykopaliskach, ucząc się: technik badawczych, sporządzania dokumentacji, konserwacji i klasyfikacji artefaktów.

Organizowane są dwa turnusy, w terminach: 03.07–30.07.2023 i 31.07–27.08.2023. Praca będzie odbywać się w wymiarze 40 godz. tygodniowo. Poszukujemy sześciu osób (po trzy na każdy turnus) gotowych uczestniczyć w badaniach przez cały turnus. Ofertę kierujemy głównie do studentów: archeologii, antropologii, biologii człowieka, historii (przypominamy, że wolontariat może być zaliczony jako praktyka zawodowa), a także innych osób zainteresowanych tematyką projektu.

Wolontariuszom zapewnimy: zakwaterowanie w kilkuosobowych pokojach, wyżywienie  (śniadania i obiadokolacje), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, transport na stanowiska badawcze. Nie zwracamy kosztów dojazdu do miejsca zakwaterowania w miejscowości Przewóz, pow. żarski.  

Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres pawel.konczewski@upwr.edu.pl do dnia 31.05.2023. W zgłoszeniu należy podać podstawowe informacje o sobie, a także w kilku zdaniach umotywować swoją chęć udziału w badaniach. O wyborze kandydatów poinformujemy do dnia 02.06.2023.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów biorących udział w  naborze wolontariuszy znajduje się na stronie internetowej UPWr pod adresem:  https://bip.upwr.edu.pl/ogloszenia/praca-na-upwr

Oficjalna nazwa projektu to „Bioarcheologia i archeologia krajobrazów represji narodowo–socjalistycznych: perspektywa Europy Środkowo-Wschodniej”. Badania są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS w programie Weave, numer grantu 2021/43/I/HS3/02072.

AL Halbau