Relacje osadnictwa kultury łużyckiej do środowiska naturalnego nad środkową Nysą Łużycką

W najnowszym tomie Śląskich Sprawozdań Archeologicznych pojawił się artykuł będący częściowym podsumowaniem badań prowadzonych przez naszych naukowców na Łużycach. Dla wszystkich zainteresowanych tekst dostępny jest na stronie Projektu Toporów.