PUBLIKACJE I WYWIADY

Sprawozdania

2018, P. Konczewski, P. Zawadzki, M. Konczewska, R. Biel, P. Vareka, B. Kwiatkowska, Sprawozdanie z powierzchniowych badań archeologicznych uroczyska Nowoszów w Borach Dolnośląskich,
gminy Iłowa (woj. Lubuskie), Węgliniec i Osiecznica (województwo Dolnośląskie), Wrocław – Bielawa Dolna 2017 (dostęp: maj 2018) [Fundacja „Łużyce – Wczoraj i Dziś”]

2018 P. Wroniecki, Geodezja i geofizyka w projekcie: Novo castro prope Tschirnen. Uroczysko Nowoszów w Borach Dolnośląskich, Warszawa 2017 (dostęp: maj 2018) [Fundacja „Łużyce – Wczoraj i Dziś”]

Publikacje

2018, P. Konczewski, M. Konczewska, J. Szczurowski, Relacje osadnictwa kultury łużyckiej do środowiska naturalnego nad środkową Nysą Łużycką, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 60/1: 11-40, DOI: 10.23734/ssa.2018.60.1.11.40 [plik .pdf]

2016, P. Konczewski, M. Konczewska, A. Sady, J. Szczurowski, P. Wroniecki, Krajobraz kulturowy i paleoekologia Puszczy Zgorzeleckiej. Badania w leśnictwach Toporów i Zabłocie, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 58: 199-226, DOI:10.17327/SSA16011

2016, P. Konczewski, P. Wroniecki, M. Konczewska, J. Szczurowski,  Problemowość badań geofizycznych dziedzictwa archeologicznego lasów nizinnych. Studium Puszczy Zgorzeleckiej [w:] Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016 (red. M. Furmanek, T. Herbich, M. Mackiewicz), Wrocław, 57-60.

Wywiady

Czego dowiedzą się archeolodzy? – ZINFO (dostęp: maj 2018) [http://www.zinfo.pl/artykuly/18711]