Praktyki zawodowe dla I roku studiów magisterskich kierunku Biologia Człowieka

W dniu 12 marca (wtorek) 2019 r., o godzinie 19:30 w sali AB odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie praktyk zawodowych dla studentów I roku studiów magisterskich kierunku Biologia Człowieka. Spotkanie poprowadzi dr Paweł Konczewski – opiekun praktyk.