Zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii

W Zakładzie Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niektóre z zajęć (np. ćwiczenia z anatomii topograficznej) prowadzone są z wykorzystaniem nowych technologii, takich jak okulary 3D. Dzięki zastosowaniu technik wizualizacji trójwymiarowej studenci kierunków tj. biologia człowieka mają okazję ujrzeć szczegóły budowy ciała człowieka nie tylko w atlasie, ale również w wirtualnej przestrzeni!

Autor fotografii: Dariusz Nowakowski