Nowy sprzęt na wykopaliska!

Zakład Antropologii Instytutu Badań Środowiskowych otrzymał dar od firmy Cellfast z Rzeszowa (https://www.cellfast.com.pl/) w postaci kompletu narzędzi do terenowych badań archeologiczno-antropologicznych. Narzędzia posłużą nam podczas wykopalisk w Polsce i w Czechach, w których poza kadrą Zakładu licznie uczestniczą studenci pomagający w badaniach w ramach obozów naukowych Studenckiego Koła Naukowego Antropologów „JUVENIS” i odbywający praktyki zawodowe.

W imieniu kadry Zakładu Antropologii i studentów naszej Uczelni pragniemy przekazać serdeczne podziękowania firmie Cellfast za wsparcie naszych badań terenowych!