mgr Katarzyna Król

Stanowisko: asystent
Pokój: 308
Telefon: 713205891
E-mail: katarzyna.krol@upwr.edu.pl


Publikacje

2021. K. Kwiatkowska, A. Bisiecka, Ł. Pawelec, A. Witek, J. Witan, D. Nowakowski, P. Konczewski, R. Biel, K. Król, K. Martewicz, P. Lissek, P. Vařeka, A. Lipowicz: Differential diagnosis of a calcified cyst found in an 18th century female burial site at St. Nicholas Church cemetery (Libkovice, Czechia), PLOS ONE, 16 (7), s. e0254173 (dostęp: LINK)
2019. K. KrólTaniec najstarsza dziedzina sztuki na świecie, Archeologia Żywa, 1 [71] (dostęp: LINK)
2017. K. KrólCzy małpy prowadzą wojny?, Archeologia Żywa, 1 [63] (4-7)

Działalność naukowa

Zatrudnienie w UP: 11.2016

Działalność naukowa i organizacyjna:

Od 2012 –  członek Studenckiego Koła Naukowego Antropologów „Juvenis”

03.2015 – II Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”, Wrocław  – członek komitetu organizacyjnego

04.2016 – XI Ogólnopolska Konferencja Antropologiczna „Ewoluuję, więc jestem”, Wrocław –  K. Król „Ewoluuję, więc chodzę. Lokomocja u naczelnych”

Od 2016 –  członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

2014-2016 – udział w pracach wykopaliskowych  projektu „Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-Toporów.” GRANT NCN 2013/10/E/HS3/00368

09.2017 – XLVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Szczecin –  K. Król , J. Szczurowski. „Zachowania afiliacyjne i agresywne wyjców czarnych (Alouatta caraya) z wrocławskiego ogrodu zoologicznego”  (plakat)

03.2019 – ZOO(logiczne?). Ogrody zoologiczne w perspektywie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, Warszawa –  K. Król „Prowadzenie badań na zwierzętach w ZOO i ich znaczenie w biologii na przykładzie wyjców czarnych (Alouatta caraya)”

Nagrody:

– „Nagroda za najlepszą prezentację plakatową” na XLVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Szczecin 2017