Publikacje

Publikacje pracowników Katedry Antropologii UPWr

2017

Publikacje z listy A
 1.  Rabiniak E., Rekovets L., Nowakowski D. 2017. Dental enamel ultrastructure in Ochotona and Prolagus (Mammalia: Lagomorpha: Ochotonidae) from three late Miocene localities in Ukraine. Palaeontologia Electronica 20.3.46A: 1-12 palaeo-electronica.org/content/2017/1998-enamel-ochotona-and-prolagus pkt: 30; IF: 1,4
 2. Jankowska-Polańska B., Kaczan A.,  Lomper K., Nowakowski D., Dudek K.. 2017. Symptoms, acceptance of illness and health-related quality of life in patients with atrial fibrillation. European Journal of Cardiovascular Nursing. The European Society of Cardiology. I-II. pkt: 35; IF: 2,763
 3. Dąbrowski, D. Nowakowski, A. Gawlikowska-Sroka, I. Maciuszczak, S. Gronkiewicz. 2017. A case of concrescent tooth—A developmental anomaly in a 19th century skull from Uganda. International Journal of Paleopathology 18: 21–25 pkt: 20; IF: 1,051
 4. Nowakowski D., Kliś K., Żurawiecka M., Dubrowski A., Wronka I. 2017. Influence of Socioeconomic and Anthropometric Factors on Respiratory Function in Female University Students. In: Pokorski M. (eds) Influenza and Respiratory Care. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol 968. Springer, Cham pkt: 25;  IF: 1,953
 5. Podstawski, P. Markowski, D. Choszcz, A. Lipiński, K. Borysławski 2017: Effectiveness of martial arts training vs. other types of physical activity: differences in body height, body mass, BMI and motor abilities, South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 39, 1 (111-133), 15 pkt, IF=0,37
Publikacje z listy B
 1. M. Fortuna, A. Kaczorowska, J. Szczurowski, I. Demczyszak, A. Katan, K. Wawrzyn 2017. „Sprawność fizyczna a wydolność aerobowa pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej”, Aktywność   ruchowa ludzi w różnym wieku, t. (33) 1/2017, ISSN 2299-744X, ISBN 978-83-64559-09-9,     Wydawnictwo „Albatros” Szczecin, s. 55-63. (pkt. 4 )
 2.  Konczewski, M. Konczewska, A. Sady, J. Szczurowski, P. Wroniecki, 2017. „Krajobraz kulturowy i paleoekologia Puszczy Zgorzeleckiej. Badania w leśnictwach Toporów i Zabłocie.”, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 58, DOI: 10.17427/SSA16011, Wrocław, s. 199-226. (pkt. 10 )
 3.  Borysławski, K. Dudek 2017: Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania parametrów skóry twarzy u kobiet po 45. roku życia i ich korelacje z wiekiem i BMI, Kosmetologia Estetyczna, 6[1], (49-53), 4 pkt.
 4. Chmielewski, B. Strzelec, J. Chmielowiec, K. Chmielowiec, K. Borysławski 2017: Association between body size and selected hematological parameters in men and women aged 45 and above from a hospitalized population of older adults: an insight from the Polish Longitudinal Study of Aging (1960–2000), Anthropological Review, 80, 2 (171-190), 15 pkt.
 5. Kwiatkowska 2017. Święta Jadwiga Śląska – opracowanie antropologiczne i rekonstrukcja głowy. Studia Salvatoriana Polonica, t. 11, (227-241). 5 pkt.
Publikacje z listy C
 1. Kozieł, R.Chakraborty, D.Danel, K.Borysławski 2017: Is increased facial asymmetry associated with the use of hormonal contraceptive among polish young women in Wroclaw?, Collegium Antropologicum, 41,1 (39-43), 25 pkt.
 Rozdziały w monografiach
 1. Borysławski, K. Kuś 2017: Wiek urodzenia pierwszego dziecka a przebieg ciąży i częstość występowania chorób układu rozrodczego u kobiet po 50. roku życia, w: Zdrowie dla regionu, tom II Uzdrowiska (monografia – red. E.Lonc, K.Plewa-Tutaj), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (103-114), 5 pkt.
 2. Borysławski, I. Zawadzka 2017: Ocena skutków zdrowotnych uprawiania pole dance jako nowoczesnej formy aktywności fizycznej, w: Zdrowie dla regionu, tom II Uzdrowiska (monografia – red. E.Lonc, K.Plewa-Tutaj), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (125-133), 5 pkt.
 3. Borysławski, S.Płusa 2017 Częstość wykonywania wybranych zabiegów SPA i wellness i ich wpływ na organizm człowieka, w: Zdrowie dla regionu, tom II Uzdrowiska (monografia – red. E.Lonc, K.Plewa-Tutaj), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (291-299), 5 pkt.
 4. B. Kwiatkowska 2017. Wyznaczniki stresu fizjologicznego w materiale szkieletowym. w: Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś. (monografia – red. M. Kopczyński i A. Siniarska), Wydawnictwo Muzeum Historii Polski, Warszawa (131-146), 5 pkt.

2016

 1. Chmielewski P., Borysławski K., Chmielowiec k., Chmielowiec j., Strzelec B. 2016: The association between total leukocyte count and longevity: evidence from longitudinal and cross-sectional data. Annals of Anatomy, 204: 1-10.
 2. Gawlikowska-Sroka A., Dzięciołowska-Baran E. , Szczurowski J. 2016: Relationships Between Tobacco Abuse and Self-Assessment of Health. Advances in Experimental Medicine and Biology – Neuroscience and Respiration, 885: 39 – 46.
 3. Gawlikowska-Sroka A., Szczurowski J., Kwiatkowska B., Konczewski P., Dzięciołowska-Baran E., Donotek M., Walecka A., Nowakowski D. 2016: Concha Bullosa in Paleoanthropological Material. Advances in Experimental Medicine and Biology, 952 :65-73.
 4. Łopuszańska-Dawid, M., Szklarska, A., Kołodziej, H., Lipowicz, A., Jankowska, EA. 2016: The relationship between: occupational status, biological condition and androgen hormone level among Polish adult men: the Wroclaw Male Study. The Aging Male, 19(4): 231-238.
 5. Lipowicz A., Szklarska A., Mitas AW. 2016: Biological costs of economic transition: stress levels during the transition from Communism to Capitalism in Poland. Economics and Human Biology, 21: 90-99.
 6. Umławska W., Lipowicz A. 2016: Growth, Nutritional Status and Pulmonary Function in Children with Chronic and Recurrent Bronchitis. Advances in Experimental Medicine and Biology – Neuroscience and Respiration, 885: 1-9.
 7. Nowakowski D., Kliś K., Żurawiecka M., Dubrowski A., Wronka I. 2016: Influence of Socioeconomic and Anthropometric Factors on Respiratory Function in Female University Students. Advances in Experimental Medicine and Biology – Neuroscience and Respiration, DOI 10.1007/5584_2016_194.
 8. Podstawski R., Konopka S., Mańkowski S., Choszcz D., Borysławski K. 2016: Correlations between anthropometric characteristics, heart rate and the results of the 8-second skipping with hand clapping (SHC) test in preschool children. Trends in Sport Sciences, 23 (1): 25-31.
 9. Chmielewski P.,  Borysławski K., Strzelec B. 2016: Contemporary views on human aging and longevity. Anthropological Review, 79 (2): 115-142.
 10. Chmielewski P., Strzelec B., Borysławski K., Chmielowiec K., Chmielowiec,  J., Dąbrowski P. 2016: Effects of aging on the function of the urinary system: longitudinal changes with age in selected urine parameters in a hospitalized population of older adults. Anthropological Review, 79 (3): 331-345.
 11. Borysławski K., Kozieł S. 2016: Secular trends in body weight and length of children aged 0–2 years. Longitudinal study of five consecutive birth cohorts between 1964–2003 from Wrocław, Poland. Anthropological Review, 79 (3): 301-310.
 12. Chmielewski P.,  Borysławski K. 2016: Understanding the links between month of birth, body height, and longevity: why some studies reveal that shorter people live longer – further evidence of seasonal programming from the Polish population. Anthropological Review, 79 (4): 375-395.
 13. Chmielewski P., Borysławski K. 2016: Proksymalne przyczyny starzenia się człowieka: przypadkowe uszkodzenia molekularne czy hiperfunkcja programów rozwojowych? Kosmos, problemy nauk biologicznych, 65 (3): 339-349.
 14. P Chmielewski P., Borysławski K., Chmielowiec J., Chmielowiec K. 2016: Ubytki wysokości ciała a ryzyko zgonu u osób starszych. Gerontologia Współczesna, 4(2): 73-80.
 15. Dudek K., Borysławski K. 2016: Styl życia a parametry skóry u kobiet w wieku postmenopauzalnym. Kosmetologia Estetyczna, 5 (4): 337-341.
 16. Dudek K., Borysławski K. 2016: Wpływ diety na parametry skóry u kobiet po 45. roku życia. Kosmetologia Estetyczna, 5 (6): 627-630.
 17. Gawlikowska-Sroka A., Kwiatkowska B.,  Szczurowski J., Gronkiewicz S., Dąbrowski P. 2016: Two cases of osteoid osteoma in skulls dating from the 13–14th centuries from St. Elisabeth’s Church in Wrocław, Poland. Anthropological Review, 79 (1): 87-94.
 18. Fortuna M.,  Szczurowski J., Szafraniec R., Demczyszak I., Gawlak M., Konieczna-Gorysz A. 2016: Porównanie kształtowania się zdolności motorycznych u jedenastoletnich dziewcząt i chłopców w okresie siedmiu miesięcy na podstawie Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, 3 (31): 69-76.
 19. Fortuna M., Szczurowski J., Demczyszak I., Konieczna-Gorysz A., Cichoń D. 2016: Ocena adaptacji układu krążenia u kobiet 34-35-letnich w spoczynku oraz w wysiłku fizycznym w stanie równowagi dynamicznej. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, 4 (32): 129-136.
 20. Fortuna M., Szczurowski J.,  Szafraniec R.,. Demczyszak I.  Molenda P., Jękot T., Konieczna-Gorysz A. 2016: The influence of  resistive training by de lorm Watkins method on strength increase of selected muscle   groups person not trainees professionally. Scientific Review of Physical Culture, 6 (4): 190-200.
 21. Konczewski P., Wroniecki P., Konczewska M., Szczurowski J. 2016: Problemowość badań geofizycznych dziedzictwa archeologicznego lasów nizinnych. Studium Puszczy Zgorzeleckiej. Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016, s. 57-60.
 22. Bieńkowska M., Mitas A., Lipowicz A. 2016: Model of attenuation of sound stimuli in prenatal music therapy. Seria: Advances in Intelligent Systems and Computing, Tytuł publikacji: Information Technologies in Medicine. Information technologies in medicine. 5th International conference, ITIB 2016, Kamień Śląski, Poland, June 20-22, 2016, 471: 421-432.
 23. Mitas A., Lipowicz A., Wijata A., Bieńkowska M. 2016: Impact of music on the effectiveness of performing mathematical-logical tasks. Seria: Advances in Intelligent Systems and Computing. Tytuł publikacji: Information Technologies in Medicine. Information technologies in medicine, 5th International conference, ITIB 2016, Kamień Śląski, Poland, June 20-22, 2016, 471: 409-420.
 24. Bugdol M., Bugdol M., Lipowicz A., Mitas A., Bieńkowska M., Wijata A., Danel D. 2016: Longitudinal voice study (LoVoiS) methodology and preliminary research results. Seria: Advances in Intelligent Systems and Computing. Tytuł publikacji: Information Technologies in Medicine. Information technologies in medicine, 5th International conference, ITIB 2016, Kamień Śląski, Poland, June 20-22, 2016, 471: 389-397.
 25. Lipowicz A., Mitas A., Bugdol M., Bugdol M., Bieńkowska M., Wijata A., Danel D. 2016: Pre and post menarche – girls’ bodies parameters comparison. Seria: Advances in Intelligent Systems and Computing. Tytuł publikacji: Information Technologies in Medicine. Information technologies in medicine, 5th International conference, ITIB 2016, Kamień Śląski, Poland, June 20-22, 2016, 471:  399-408.
 26. Chmielewski P., Borysławski K. 2016: Atrakcyjność człowieka jako sygnał biologiczny. [w:] Atrakcyjność twarzy (red. K.Borysławski), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, s. 7-20.
 27. Borysławski K., Chmielewski P. 2016: Ocena atrakcyjności twarzy męskich o różnym stopniu maskulinizacji w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego oceniających kobiet. [w:] Atrakcyjność twarzy (red. K.Borysławski), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, s. 171-181.
 28. Ochmann P. 2016: Atrakcyjność kobiecej twarzy w zależności od budowy nosa w ocenie młodych mężczyzn. [w:] Atrakcyjność twarzy (red. K.Borysławski), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, s. 71-84.
 29. Rogalska J. 2016: Wpływ występowania pierścieni rąbkowych (limbal rings) oraz koloru tęczówki na atrakcyjność twarzy w ocenie płci przeciwnej. [w:] Atrakcyjność twarzy (red. K.Borysławski), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, s. 133-144.
 30. Świderska D. 2016: Wpływ koloru tęczówki i szerokości źrenicy na atrakcyjność twarzy. [w:] Atrakcyjność twarzy (red. K.Borysławski), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, s. 145-156.
 31. Zawadzka M. 2016: Atrakcyjność zarostu twarzy męskiej w zależności od fazy cyklu i strategii partnerskiej oceniających kobiet. [w:] Atrakcyjność twarzy (red. K.Borysławski), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, s. 157-170.
 32. Konczewski P.,  Szczurowski J., Wroniecki P.,  Mackiewicz M., Zawadzki P. 2016: Projekt badawczy Tormersdorf-Toporów. Mieszkańcy, kultura, i środowisko przyrodnicze zanikłego mikroregionu osadniczego na Górnych Łużycach. [w:] Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań (red. P. Nocuń, A. Przybyła-Dunin, K. Fokt), Monografie i materiały 5, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, s. 147-172.
 33. Wardawy Ł., Szczurowski J. 2016: Zgodność stanowisk pracy uczniów z obowiązującymi normami i przepisami w placówkach oświatowych na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. [w:] Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników, t. 2, (red. I. Romanowska-Słomka, J. Szczurowski), Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, s. 193-204.
 34. Nowakowski D. 2016: Co jadłeś człowieku ? [w:] Funeralia Lednickie, „Gdy umiera człowiek, umiera świat cały.”, ([eds.] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński). Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Poznań.

2015

 1. Nowakowski D., Stefaniak K. 2015: Pathological Changes of the Cranium of a Young Female Cave Bear (Ursus spelaeus R.)—A Case Study (the Sudety Mts, Poland). International Journal of Osteoarchaeology, vol. 25: 1, 119-125.
 2. Tomaszewska A., Kwiatkowska B., Jankauskas R. 2015: Is the area of the orbital opening in humans related to climate ? American Journal of Human Biology, vol. 27:6, 845-850.
 3. Łopuszańska M., Lipowicz A., Kołodziej H., Szklarska A., Bielicki T. 2015: Self-reported versus measured body height and weight in Polish adult men: the risk of underestimating obesity rates. Anthropologischer Anzeiger, 72:3, 263-277.
 4. Kwiatkowska A., Borysławski K., Mikłaszewicz A., Staszak K., Mandzios N., Dąbrowski P., Kurlej W. 2015: The relationship between the presence of diastema and the value of maxillary midline diastema index and facial anthropometric traits. Polish Journal of Environmental Studies, 24, 6A (131-137).
 5. Chmielewski P., Borysławski K., Chmielowiec K., Chmielowiec J. 2015: Height loss with advancing age in a hospitalized population of Polish men and women: magnitude, pattern and associations with mortality. Anthropological Review, 78,2: 157-168.
 6. Chmielewski P., Borysławski K., Chmielowiec K., Chmielowiec J. 2015: Longitudinal and cross-sectional changes with age in selected anthropometric and physiological traits in hospitalized adults: an insight from the Polish Longitudinal Study of Aging (PLSA). Anthropological Review, 78,3: 317-336.
 7. Fortuna M., Szczurowski J., Demczyszak I, Lorek D., Szafraniec R., Kobierecka K., Konieczna-Gorysz A. 2015: Formation of swimming skills among boys at the age 6-10. Scientific Review of Physical Culture, 5,3: 188-195.
 8. Fortuna M., Szczurowski J., Konieczna-Gorysz A., Demczyszak I. 2015: Ocena adaptacji układu krążenia w wysiłku tlenowym na podstawie analizy zmienności rytmu zatokowego u kobiet w wieku 34-36 lat. Evaluation of circulatory system adaptation in aerobic exercise based on heart rate variability in 34-36 years old females. Medycyna Sportowa / Polish Journal of Sport Medicine, 3(4); v. 31, 121-127.
 9. Gawlikowska-Sroka A., Dzięciołowska-Baran E., Szczurowski J. 2015: Ocena nawyków żywieniowych studentów polskich pierwszego roku medycyny. Pomeranian Journal of Life Sciences, ISSN 2450-4637, 61,2: 186-190.
 10. Chmielewski P., Borysławski K., Chmielowiec K., Chmielowiec J. Porwolik M., Domagała Z., Woźniak S., Kacała R., Gworys B., Kurc-Darak B., Dąbrowski P. 2015: The rate of decline in stature with age as a measure of health status and physical fitness of elderly people: a preliminary study. [w:] Wellness and society (red. R.Starz, H.Duda, H.Król), Wydawnictwo Naukowe Neuro Centrum, s. 13-22.
 11. Kurlej W., Staszak K., Nelke K., Zborowski J., Pawlik W., Borysławski K., Mandzios N. 2015: Police personel health behaviors. [w:] Wellness and society (red. R.Starz, H.Duda, H.Król), Wydawnictwo Naukowe Neuro Centrum, Lublin, 157-166.
 12. Kwiatkowska B., Borysławski K., Zawiasa J., Staszak K., Mandzios N., Dąbrowski P. 2015: Dentition asymmetry in series of skulls from St. Mary Magdalene church in Wroclaw. [w:] Wellness and society (red. R.Starz, H.Duda, H.Król), Wydawnictwo Naukowe Neuro Centrum, Lublin, 179-186.
 13. Staszak K., Kurlej W., Kwiatkowska B., Nelka K., Zborowski J., Maniek A., Mandzios N. 2015: Life style of a skydiver in range of physical recreation. [w:] Wellness and society (red. R.Starz, H.Duda, H.Król), Wydawnictwo Naukowe Neuro Centrum, Lublin, 285- 295.
 14. Chmielewski P., Borysławski K. 2015: Characterization and determinants of seasonality of deaths in Poland: a biodemographic approach. [w:] Zdrowotne i opiekuńcze problemy osób starszych Monographs of  Physical Anthropology (red: D.Nowakowski, K.Borysławski, M.Synowiec-Piłat, B.Kwiatkowska), vol. 3, DN Publisher, ISSN: 2391-8446, 113-123.
 15. Borysławski K., Chmielowiec K., Chmielewski P., Chmielowiec J. 2015: Zmiany z wiekiem wybranych cech antropometrycznych, fizjologicznych i biochemicznych oraz ich związek z długością życia mężczyzn i kobiet. [w:] Monographs of Physical Anthropology, vol. 2, DN Publisher, 1-224.
 16. Dąbrowski P., Nowakowski D., Gronkiewicz S. 2015: Ocena zmian zwyrodnieniowych i inwolucyjnych w obrębie szczątków kręgosłupa kobiety z grobu kultury lateńskiej w miejscowości Wojkowice. [w:] Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław ISBN: 978-83-63760-14-4.
 17. Borysławski K., Chmielowiec K., Chmielowiec J. 2015: Zmiany inwolucyjne masy ciała, BMI, ciśnienia krwi i stężenia glukozy we krwi mężczyzn i kobiet o zróżnicowanej długości trwania życia. [w:] Starzejąca się kobieta (red: J.Hoffmann-Aulich), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 93-103.
 18. Borysławski K., Franczak A. 2015: Tryb życia i stan zdrowia osób po 60. roku życia –  słuchaczy dolnośląskich uniwersytetów III wieku. [w:] Zdrowie dla Regionu (red. R.Andrzejak), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, s. 325-335.
 19. Kołodziej H. 2015: Healthy aging – fantasmagoria czy realny cel. [w:] Zdrowie dla Regionu (red. R.Andrzejak), Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, s. 337-346.
 20. Kwiatkowska B., Szczurowski J. 2015: Elementy obrządku pogrzebowego na różnych typach cmentarzysk. [w:] Cmentarzyska – relacje społeczne i międzykulturowe” Funeralia Lednickie Spotkanie 17, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, s. 45-58.
 21. K.Borysławski, Młynarska I., Franczak A. 2015: Samoocena wyglądu i kondycji zdrowotnej słuchaczy Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. [w:] Zdrowotne i opiekuńcze problemy osób starszych Monographs of  Physical Anthropology (red: D.Nowakowski, K.Borysławski, M.Synowiec-Piłat, B.Kwiatkowska), vol. 3, DN Publisher, ISSN: 2391-8446, s. 14-27.

2014

 1. Sikora M., Kwiatkowska B.,  Chlubek D. 2014: Fluoride content in superficial enamel layers of human teeth from archeological excavations. Fluoride, 47 (4): 341-348.
 2. Pawłowska K., Stefaniak K., Nowakowski D. 2014: Healed antler fracture from a giant deer (Megaloceros giganteus) from the Pleistocene in Poland. Palaeontologia Electronica, 17 (1): 23A.
 3. Rekovets L., Nowakowski D., Lech K. 2014: Analyse des micromammifères du site épigravettien de Mezhyrich (Ukraine). L’Anthropologie, 118: 518–537.
 4. Gładykowska-Rzeczycka J., Nowakowski D. 2014: A Biological Stone from a Medieval Cemetery in Poland. Plos One, 9 (10): e109096.
 5. Kwiatkowska B.,  Szczurowski J., Nowakowski D. 2014: Variation in foramina transversaria of human cervical vertebrae in the medieval population from Sypniewo (Poland). Anthropological Review, 77 (2): 175–188.
 6. Podstawski R., Borysławski K. 2014: Influence of PE teachers’ qualifications on the motor abilities of early school-age children. Fiziceskoe vospitanie studentov, 1: 56-63, doi:10.6084/m9.figshare.90369.
 7. Podstawski R., Borysławski K., Kajmowicz B. 2014: The influence of socio-economic status on the level of early-school-aged children`s abilities – blurring of differences in the economically underdeveloped areas. Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologicni Problemi Fizicnogo Vihovanna i Sportu, 3: 96-102,doi:10-6084/m9. figshare.938188.
 8. Podstawski R., Borysławski K., Urbańska-Gizińska R. 2014: Physical and motor development of the students enrolled at the university of Warmia & Mazury in Olsztyn, Poland, in relation to their financial and urbanization status. Fiziceskoe vospitanie studentov, 6: 81-89, doi:10.15561/20755279. 2014.0616.
 9. Borysławski K. 2014: Problem zróżnicowania wewnątrzgatunkowego człowieka. Kultura – Historia – Globalizacja, 4 (423-436).
 10. Chakraborty R., Mukherjee T., Jana S., Koziel S., Boryslawski K., Bose K. 2014: Association of second to fourth digit length ratio (2D:4D) with some anthropometric measurements: a comparison between Polish and Indian young adults aged 18-25 years. Human Biology Review, 3[4]: 315-326.
 11. Borysławski K., Sienkiewicz M. 2014: Częstość występowania wybranych zaburzeń pigmentacji skóry u kobiet w wieku od 40 do 75 lat w zależności od ich wieku i statusu społeczno-ekonomicznego. Kosmetologia Estetyczna, 3[4]: 297-300.
 12. Nowakowski D., Albrecht T., Ogilvie D., Henneberg M. 2014: Case of myositis ossificans progresiva on 19th century adult male skeleton from Adelaide, Australia. Paleopathology Newsletter, s.67.
 13. Teul I., Nowakowski D., Lorkiewicz W. 2014: Application of radiological, tomography and histological methods in the osseous changes due to otitis media and mastoiditis in a pre-historic and historical skeletal material from Poland. Paleopathology Newsletter, s.68.
 14. Kuźniarska K., Borysławski K. 2014: Catalogue of early mediaeval cemeteries in Lower Silesia (Poland). Monographs of Physical Anthropology, vol. 1, DN Publisher Wrocław.
 15. Kwiatkowska B., Szczurowski J. 2014: BISKUPI i inne osoby duchowne. [w:] Królowie i biskupi, rycerze i chłopi – identyfikacja zmarłych, Funeralia Lednickie Spotkanie 16, SNAP, Poznań, s. 221-229.
 16. Fortuna M., Demczyszak  I., Szczurowski J., Konieczna-Gorysz A. 2014: Zastosowanie HRV do oceny wydolności układu krążenia w grupie kobiet i mężczyzn w przedziale wieku 70-85 lat. [w:] Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie, Wydawnictwo Continuo, Wrocław, s. 70-77.
 17. Dąbrowski P., Nowakowski D., Gronkiewicz S. 2014: Ocena zmian zwyrodnieniowych i inwolucyjnych w obrębie szczątków kręgosłupa kobiety z grobu kultury lateńskiej w miejscowości Wojkowice. [w:] Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław ISBN: 978-83-63760-14-4, s. 285-293.
 18. Dąbrowski P, Nowakowski D. 2014: Wstępna analiza kostnego materiału ze stanowiska nr 2 w Pierzyskach, gm. Łubowo, woj wielkopolskie. [w:] Dziedzictwo odzyskane. Archeologia ratownicza na ziemi gnieźnieńskiej, VIA Archaeologica Posnaniensis 6, UAM Poznań ISBN 978-83-232-2487-7, s. 419-422.

2013

 1. Borysławski K, Szczurowski J. Biologiczne podstawy kryminalistyki [w:] Współczesna kryminalistyka i nauki pokrewne w administracji red. Z Kegel. Wydawnictwo Uczelniane PWSZ Wałbrzychu; 121-132
 2. Borysławski K. Migracje. [w:] Funeralia Lednickie. red. W Dzieduszycki i J Wrzesiński. Wydawnictwo SNAP – Poznań; 15: 173-182
 3. Dąbrowski P, Nowakowski D, Gronkiewicz S.  Ocena zmian zwyrodnieniowych i inwolucyjnych w obrębie szczątków kręgosłupa kobiety z grobu kultury lateńskiej w miejscowości Wojkowice. [w:] red. J Komeda i in. Z badań nad kulturą, społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław
 4. Gawlikowska-Sroka A, Dąbrowski P, Szczurowski J, Staniowski T. Analysis of interaction between nutritional and developmental instability in mediaeval population  in Wrocław. Anthropological Review; 76 (1), 51–62
 5. Gawlikowska-Sroka A, Dzięciołowska-Baran E, Szczurowski J, Teul I, Poziomkowska-Gęsicka I, Kamieńska E. Cigarette Smoking Among Students and the Influence of Legal Regulations on Passive Smoking. Advances in Experimental Medicine and Biology, 755. 189-194
 6. Gawlikowska-Sroka A, Kwiatkowska B, Dąbrowski P, Dzięciołowska-Baran E, Szczurowski J, Nowakowski D. Respiratory diseases in the Late Middle Ages. Respiratory Physiology & Neurobiology
 7. Gawlikowska-Sroka A, Stocki Ł, Dąbrowski P, Kwiatkowska B, Szczurowski J, Czerwiński F. Topography of the mental foramen in human skulls originating from different time periods. HOMO – Journal of Comparative Human Biology. 64 (1); 286–295
 8. Podstawski R, Borysławski K, Choszcz D. Secular trends observed in anaerobic performance of students accounting for the place of permanent residence. Research Kinesiology; 41[1], 4-11
 9. Rekovets L, Nowakowski D. Zahnschmelz-Ultrastrukturen an Backenzahnen verschiedener Vertreter der Familie Castoridae (Rodentia, Mammalia) aus der Ukraine. Sallgetierkllndliche Informationen, Rd. 9, H. 47, Jena. 159-163
 10. Rekovets L, Čermák S, Kovalchuk O, Prisyazhniud V, Nowakowski D. Vertebrates from the Middle Pleistocene locality Lysa Gora 1 in Ukraine. Quaternary International. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.10.016
 11. Teul I, Lorkowski J, Lorkiewicz W, Nowakowski D. Sinusitis in People Living in the Medieval Ages. Advances in Experimental Medicine and Biology, 788. 133-138
 12. Tomaszewska A, Tomczyk J, Kwiatkowska B. Characterisation of the supraorbital foramen and notch as an exit route for the supraorbital nerve in populations from different climatic conditions. HOMO – Journal of Comparative Human Biology. 64 (1); 58–70

2012

 1. Borysławski K, Borysławska O. Czy sport to zdrowie? Jakie formy aktywności fizycznej można uznać za zdrowe? [w:] Turystyka a zdrowie. red.  E Lonc,K Klementowski. Wydawnictwo Uczelniane PWSZ Wałbrzychu.  141–150
 2. Borysławski K, Chmielewski P. A prescription for healthy aging.[in:] Aging. Psychological, biological and social dimensions. ed. A Kobylarek. Agencja Wydawnicza “Argi”. 33–39
 3. Borysławski K, Chmielewski P. Jak zdrowo się starzeć? [w:] Uniwersytety Trzeciego Wieku – przeciwko wykluczeniu, dla społeczeństwa wiedzy. red. J Ulanowski. Agencja Wydawnicza “Argi” . 69–80
 4. Borysławski K, Salanyk A, Borysławska O. Nasilenie depresji u studentów wrocławskich uczelni w zależności od jakości ich relacji z rodziną i statusu społeczno-ekonomicznego rodziny. [w:] Pytanie o rodzinę. Historia-współczesność-perspektywy. red. M Malik, M Piotrowska. Wydawnictwo Uczelniane PWSZ Wałbrzychu. 209–227
 5. Borysławski K, Stankowska M. Kondycja biologiczna mężczyzn w zależności od ich stanu cywilnego. [w:] Pytanie o rodzinę. Historia-współczesność-perspektywy. red. M Malik, M Piotrowska. Wydawnictwo Uczelniane PWSZ Wałbrzychu.143–152
 6. Borysławski K. Atrakcyjność fizyczna człowieka jako sygnał biologiczny. Prace Kulturoznawcze. 14 (1): 105–113
 7. Borysławski K. Jakie skutki biologiczne, demograficzne i kulturowe ma dla populacji spotkanie z Obcymi ? Kultura – Historia – Globalizacja. 11: 1–12
 8. Borysławski K. Jakie skutki biologiczne, demograficzne i kulturowe ma dla populacji spotkanie z Obcymi ? [w:] Obcy.   Seria: Funeralia Lednickie. red. W Dzieduszycki, J Wrzesiński. Wydawnictwo SNAP – Poznań.14: 13–20
 9. Borysławski K. Zróżnicowanie rasowe człowieka w perspektywie historycznej. [w:] Przyroda-ekologia-kultura. Seria Studium Generale Universitatis Wratislaviensis.    red. E Dobierzewska-Mozrzymas, A Jezierski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 16: 75–85
 10. Fortuna M, Majewska B, Szczurowski J. Konieczna-Gorysz A. Ocena parametrów oddechowych w grupie chłopców zdrowych oraz z wadą słuchu – znaczenie aktywności fizycznej; Assessment of some respiratory parameters in the group of healthy and hearing impaired boys – the role of physical activity. Fizjoterapia Polska. 64 (586): 9–18
 11. Kwiatkowska B, Szczurowski J, Konczewski P. Sposób pochówku, jako czynnik wyróżniający osobnika „obcego” w środowisku. Mogiła jeńca wojennego z Siedlec k. Lubina. [w:] Obcy.   Seria: Funeralia Lednickie. red. W Dzieduszycki, J Wrzesiński. Wydawnictwo SNAP – Poznań.14: 169–179
 12. Kwiatkowska B, Szczurowski J. Obrządek pogrzebowy na ciałopalnym cmentarzysku w Zębowicach (gm. Paszowice, pow. jaworski) – ujęcie antropologiczne. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne. 54: 127–135
 13. Kwiatkowska B, Szymczak N. Analiza antropologiczna kości ludzkich z badań przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. [w:] Nowożytny (lata 1621-1670) cmentarz przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Seria: Wratislavia Antiqua. red. A Pankiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 17: 69–94
 14. Nowakowski D & Stefaniak K. Pathological Changes of the Cranium of a Young Female Cave Bear (Ursus spelaeus R.)-A Case Study (the Sudety Mts, Poland). International Journal of Osteoarchaeology.
 15. Podstawski R, Borysławski K. Relationships between selected anthropometric features and motor abilities of children aged 7-9. Clinical Kinesiology. 66 (4): 82–90
 16. Psonak D, Kwiatkowska B. Selection of skull morphological traits for sexual dimorphism analysis. Homo – Journal of Comparative Human Biology. 63 (4): 258–274
 17. Rekovets L, Wesperman J, Nowakowski D. Ostatky kopytnyh (Dicrostonyx henseli, Hinton, 1910) iz miestonathozdienya Zadmier Berg w Germani. [in:] Aktualny pytanya prirodnitshnyh nayk ta metodyka ih wykladanya. ed. I N Syhowieyew. 49 – 56 (in. rus.)
 18. Rekovets LI, Wiespiermag J, Nowakowski D. Ostatky kopytnyh liemingow (Dicrostonyx henseli, Hinton, 1910) iz miestonahozdienia Zudmier Bierg w Giermany, [w:] Aktualnyi pytannia prirodnitshnyh nauk ta mietodiku ih bykladannia (in rus.)
 19. Stankowska M, Borysławski K. Marriage versus Cohabitation. [in:] Modern research trends of young scientists – current status, problems and prospects. ed. M Baranowska-Szczepańska, M Gołaszewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań. 269–276
 20. Tomaszewska A, Kwiatkowska B, Jankauskas R. The localization of the supraorbital notch or foramen is crucial for headache and supraorbital neuralgia avoiding and treatment. Anatomical Records- Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology. 295 (9): 1494–1503
 21. Tomaszewska A, Żelaźniewicz A, Borysławski K. Mumia na receptę. Wiedza i Życie. 2 (926): 58–61