Kalendarz akademicki

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2019 i kończy się 30 września 2020

   SEMESTR ZIMOWY          1 X 2019 – 29 II 2020

3 X 2019 r. inauguracja roku akademickiego (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
26-28 IX 2019 r.
7-8 X 2019 r.
zapisy na zajęcia ogólnouczelniane
– studia stacjonarne (z wyjątkiem weterynarii)
10-12 X 2019 r.
18-19 X 2019 r.
zapisy na zajęcia ogólnouczelniane
– studia niestacjonarne (z wyjątkiem weterynarii)

23-25 IX 2019 r.
26-28 IX 2019 r., 7-8 X 2019 r.
9-11 X 2019 r.

zapisy na zajęcia dla kierunku weterynaria
– studia stacjonarne, niestacjonarne oraz English Division
przedmioty obligatoryjne
przedmioty ogólnouczelniane
przedmioty fakultatywne
1 X 2019 – 3 II 2020 zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (weterynaria)

Uwaga!
29 I 2020 r.
 (środa) zajęcia odbywają się wg rozkładów zajęć jak w poniedziałek,

12-13 X 2019r., 19-20 X 2019r., 16-17 XI 2019r., 23-24 XI 2019r., 7-8 XII 2019r., 14-15 XII 2019r., 11-12 I 2020 r., 25-26 I 2020 r. 1-2 II 2020 r. zajęcia na studiach niestacjonarnych
4 II 2020 r. – 18 II 2020 r. sesja egzaminacyjna
– studia stacjonarne i niestacjonarne (weterynaria)
3 II 2020 r. – 1 III 2020 r. sesja egzaminacyjna
– studia niestacjonarne
19 II 2020 r. – 29 II 2020 r. przerwa semestralna
23 XII 2019 r. – 7 I 2020 r. ferie zimowe
31 X – 1 XI 2019 r.,
11 XI 2019 r.
dodatkowe dni wolne od zajęć
20 II 2020 r. zamknięcie systemu USOS w zakresie wpisywania ocen
– studia stacjonarne i niestacjonarne (weterynaria)
3 III 2020 r.  zamknięcie systemu USOS w zakresie wpisywania ocen
– studia niestacjonarne 

    SEMESTR LETNI          1 III 2020 – 30 IX 2020

25-27 II 2020 r.
9-10 III 2020 r.
zapisy na zajęcia ogólnouczelniane
– studia stacjonarne (z wyjątkiem weterynarii)
6-8 III 2020 r.
20-21 III 2020 r.
zapisy na zajęcia ogólnouczelniane
– studia niestacjonarne (z wyjątkiem weterynarii)

25-27 II 2020 r., 9-10 III 2020 r.
9-11 III 2020 r.

zapisy na zajęcia dla kierunku weterynaria
– studia stacjonarne, niestacjonarne oraz English Division
przedmioty obligatoryjne i ogólnouczelniane
przedmioty fakultatywne
2 III 2020 – 16 VI 2020 zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (weterynaria)
7-8 III 2020 r., 21-22 III 2020 r., 4-5 IV 2020 r., 18-19 IV 2020 r., 25-26 IV 2020 r., 9-10 V 2020 r., 23-24 V 2020 r., 6-7 VI 2020 r., 20-21 VI 2020 r. zajęcia na studiach niestacjonarnych
17 VI 2020 r. – 30 VI 2020 r. oraz
31 VIII 2020 r. – 13 IX 2020 r.
sesja egzaminacyjna
– studia stacjonarne i niestacjonarne (weterynaria)
22 VI 2020 r. – 13 IX 2020 r. sesja egzaminacyjna
– studia niestacjonarne
10 IV 2020 r. – 14 IV 2020 r. ferie wiosenne
1 V 2020 r.,
11-12 VI 2020 r.
dodatkowe dni wolne od zajęć
15 IX 2020 r. zamknięcie systemu USOS w zakresie wpisywania ocen
– studia stacjonarne i niestacjonarne (weterynaria)
15 IX 2020 r. zamknięcie systemu USOS w zakresie wpisywania ocen
– studia niestacjonarne