Badania antropologiczno-archeologiczne Libkovice 2021 / praktyki Erasmus+

Katedra Archeologii Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilznie oraz Katedra Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zapraszają do uczestnictwa w trzecim sezonie badań średniowiecznego i nowożytnego cmentarzyska w zanikłej wsi Libkovice, w zachodnich Czechach.

Zaproszenie kierujemy do studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz absolwentów UPRr kierunku Biologia Człowieka, chcących odbyć 3-miesięczną praktykę studencką w ramach programu Erasmus+.

Praktykanci będą mieli okazję nabyć umiejętności technik eksploracji i dokumentacji grobów szkieletowych, a także poszerzyć swoją wiedzę w obszarze bioarcheologii – specjalizacji łączącej doświadczenia antropologii biologicznej, archeologii i nauk społecznych w badaniach nad przeszłością ludzi.

Uwaga: Ilość miejsc jest ograniczona – zależna od puli stypendiów przyznanych UPWr.